регистрация /  вход

Организация работы грузовой станции (стр. 5 из 12)

1 НП – навалочна площадка;

2 КП – контейнерна площадка;

3 АС – ангарний склад;

4 КС – критий склад;


Таблиця 8.2 – Відомості про склади вантажного району

N

Тип складу

Вантажі

Спеціаліз.

Загальна

Розміри складу

Площа

Ширина Вск

Довжина Lск

Fск,м2

Будівельна Вск

Розрахункова Вскр

Розрахункова Lскр

Будівельна Lск

1

НП

Вугілля антрацит

П

10199

16

14,2

718,2

720

3*240

2

АС

Др.відправки

П

3923

30

52,0

185,8

216

О

5153

26+26

2*216

Папір

П

587

3

КП

Вант.в конт.

П

4685

16

14,2

527,9

528

О

2811

2*264

4

КС

Цемент

П

863

18

18

48,0

48

Примітка – Будівельна довжина ангарних складів приймається кратною 72 м, критих складів, контейнерних площадок та високих платформ – 12 м, навалочних площадок – 3 м.

8.2 Вибір типів навантажувально-розвантажувальних машин, розрахунок їх потрібної кількості та встановлення норм часу на вантажні операції

Потрібну кількість завантажувально-розвантажувальних машин визначають як

, (8.6)

де

кількість вантажних операцій, які виконуються з кожною тонною вантажу при складському варіанті робіт;

експлуатаційна продуктивність машини, що дорівнює

, (8.7)

де

змінна норма виробітку навантажувально-розвантажувальної машини, т/зм [16];

розрахункова тривалість зміни, год;

коефіцієнт роботи складу протягом доби, год.

Результати встановлення потрібної кількості завантажувально-розвантажувальних машин та норм часу на виконання вантажних операцій з вагонами, визначені згідно з Правилами перевезень вантажів і наведені у вигляді таблиці 8.4.

Таблиця 8.3 – Розрахункова довжина навантажувально–вивантажувальних фронтів з боку залізниці та автотранспорту для складів вантажного району МЗК

N

Lск,м2

∑Uдск

Кп

Lв,

Lфж

∑Qдск

Lа,

ta,

Та,

gа,

ya

Lфа,

ваг

м

м

т

м

год

год

т

м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1) НП

3*240

37

4

13,92

129

2729

7

0

12

КАМАЗ-511

0,90

66,5

10

2) АС

2*216

58

4

14,73

214

1132

7

0

12

ЗИЛ-130-76

0,65

64,5

6

3) КП

2*264

77

6

13,92

179

1507

7

0

12

ЗИЛ-130-76

0,65

85,9

6

4) КС

48

3

2

14,73

22

192

7

0

12

ЗИЛ-130-76

0,85

8,4

6

Примітки

1 ЗИЛ–130

2 КАМАЗ–5511

3 Напівпричеп ЦКТБ А–441 та тягач ЗИЛ–130 В–1

Таблиця 8.4 – Засоби механізації та норми часу на виконання вантажних робіт

Тип складу

Найменування вантажу

Кількість вагонів, які проходять вант. опер. за добу

Вив. Нав-ант.

Кількість подач

Середня кількість ваг у подачі

Тип ПРМ

Кількість ПРМ

Норма часу на навантаження (вивантаження) 4-х вісного вагона

год

хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

НП

Вугілля антрацит

32

В

4

9

Гравій

5

В

ПП

9

0,32

19

АС

Дрібні відправки

50

В+Н

4

15

ЕП-

10

0,88

53

Папір газетний

8

В

103

0,7

42

КП

Вантажі в 3 т контейнерах

77

В+Н

6

13

КК-6

5

0,36

22

КС

Цемент усякий

3

В

2

2

ЕП-

2

0,65

39

103

8.3 Визначення потрібної кількості товарно-багажних ваг

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.