регистрация /  вход

Организация работы грузовой станции (стр. 8 из 12)


Операція

Виконавець

Тривалість, хв.

Час, хв.

20

40

60

80

100

Отримання вагонних листків з товарної контори

Прийомоздавальник

2

Запис у книгу розвантаження

Прийомоздавальник

7

Ознайомлення КМБ з порядком роботи

Прийомоздавальник

5

Подача та розставлення вагонів

Складальник поїздів

20

Комерційний огляд вагонів

Прийомоздавальник

8

Розвантаження та складання вантажу на складі

Прийомоздавальник

60

Перевірка вантажу та упаковки

Прийомоздавальник

60

Повідомлення ДСП про вивантаження вагонів

Прийомоздавальник

2

Очищення вагону та закриття дверей

Робітники

2

Розмітка вагонних листків

Прийомоздавальник

20

Маркування вивантаженого вантажу

Прийомоздавальник

4

Загальний час, хв4

90,

Рисунок 10.2 Технологічний графік розвантаження вантажу, який прибув по залізниці


Операція

Виконавець

Тривалість, хв.

Час, хв.

до навантаж

навантаження

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

11

Попереднє складання вагонного листка

Прийомоздавальник

2

Ознайомлення ПРБ з планом роботи

Прийомоздавальник

10

Подавання та роз становлення вагонів

Складач поїздів

15

Комерційний огляд

Прийомоздавальник

10

Навантаження

Прийомоздавальник, КМБ

50

Повідомлення ДСП про прибирання вагонів

Прийомоздавальник

2

Зачинення дверей, пломбування

Прийомоздавальник

10

Запис у вагонних листках відомостей про вагони та пломби

Прийомоздавальник

3

Закінчення оформлення документів, книги прийом і книги пломбування

Прийомоздавальник

2

Пересилання документів у товарну контору

Прийомоздавальник

3

Прибирання вагонів

Складач поїздів

11

Час до початку навантаження

навантаження

Всього

Рисунок 10.3 Технологічний графік навантаження вагонів


Операція

Виконавець

Тривалість, хв.

Час, хв.

0

5

10

15

20

Перевірка накладної

Прийомоздавальник

0,2

Навантаження на автомобіль

КМБ

10

Перевірка вантажу, що видається

Прийомоздавальник

10

Перевірка залишку вантажу

Прийомоздавальник

10

Оформлення накладної та відмітка у книзі вивантаження

Прийомоздавальник

0,8

Загальний час

11

Рисунок 10.4 Технологічний графік видачі вантажу

За даними технологічними графіками ми бачимо послідовність виконання операцій. Наведені графіки дозволяють підрахувати загальний час на виконання основних технологічних операцій. Але наведені графіки є приблизними, так як в них не ураховується час на очікування технологічних операцій.


11 Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування

На підставі типового технологічного процесу роботи вантажної /2, 4/ станції складаємо графіки технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування. На рисунках 11.1-11.2 наведені приблизні графіки приймання, видачі вантажу.

Операція

Виконавець

Тривалість, хв

Час, хв

0

5

10

15

20

Складання накладної

Відправник

-

Візування накладної

Тов. касир

2,0

Попереднє таксування

Таксувальник

2,8

Видача накладної відправнику

Тов. касир

0,2

Перевірка накладної з місця навантаження

Тов. касир

0,3

Закінчення таксування відправки

Таксувальник

1,2

Складання дорожньої відомості

Тов. касир

3,0

Отримання часу доставки

Тов. касир

0,5

Розрахунок з відправником

Тов. касир

2,5

Заповнення приймальної марки

Тов. касир

0,7

Відбірка документів

Тов. касир

0,3

Запис у ФО-4

Тов. касир

1,0

Запис в книгу передачі у технічну контору

Тов. касир

0,2

Загальний час, хв

13,0

Рисунок 11.1 Технологічний графік обробки документів по відправленню вантажів з місць загального користування

Операція

Виконавець

Тривалість

Час, хв

5

10

Приймання документів із технічної контори

Ком. конторник

2

Запис у книгу прибуття вантажів

Ком. конторник

1

Повідомлення вантажо- отримувача про прибуття вантажу

Інформатор

2

Контрольне таксування

Таксувальник

3,7

Відбірка документів

Ком. конторник

0,3

Нарахування платежів

Тов. касир

1

Оформлення видачі, розрахунок з отримувачем

Ком. конторник

2

Запис в звіт видачі

Ком. конторник

1

Загальний час, хв.

10

Рисунок 11.2 Графік обробки документів в товарній конторі по прибутті вантажу

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.