регистрация /  вход

Показники роботи залізничної станції (стр. 1 из 9)

ЗМІСТ

Вступ

1.Технічна та експлуатаційна характеристика станції та під’їзних колій підприємств

1Техніко-експлуатаційна характеристика станції

1.2Техніко-експлуатаційна характеристика під’їзних колій підприємств

1.3Вибір найбільш раціонального рухомого складу для перевезення заданих вантажів

1.4Вантажопотоки та вагонопотоки на максимальну добу

1.5Поїздопотоки станції

2.Організація вантажної та комерційної роботи

2.1Керування вантажною та комерційною роботою

2.2Організація комерційних операцій

2.3Визначення строків навантаження та вивантаження вантажів

3. Організація технічної роботи станції

3.1 Організація роботи СТЦ

3.2 Обробка поїздів по прибуттю та відправленню

3.3 Організація приймально-здавальних операцій

3.4 Організація маневрової роботи

4.Особливості роботи станції та під’їзних колій підприємств в зимових умовах

5. Охорона праці і навколишнього середовища при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

6.Технічні умови навантаження і кріплення панелей перекриття ПК 42-15 у 4-вісному піввагоні

7.Економічна частина

7.1Визначення класності станції

7.2Штат станції та фонд оплати праці

7.3Розрахунок річних експлуатаційних витрат

7.4Продуктивність праці та собівартість продукції станції

8.Графічна модель роботи станції і під’їзних колій підприємств

9.Розрахунок показників роботи станції та під’їзних колій підприємств

Висновки

Список літератури

ВСТУП

Вантажна та комерційна робота – одна з галузей залізничного транспорту, спрямована на одержання прибутків від перевезень вантажів, багажу, пасажирів. Комерційна експлуатація є єдиним прибутком, що забезпечує зовнішні зв’язки залізниці з галузями господарства та громадянами.

Основними завданнями організації вантажної та комерційної роботи є:

– виконання плану перевезень;

– організація схоронності вантажів, що перевозяться;

– зменшення транспортних витрат та стимулювання вагонопродуктивної праці за рахунок зменшення ціни початково-кінцевих операцій;

– раціональне використання рухомого складу.

Поряд з основним завданням - задоволення потреб господарства по сумарному об’єму перевезень, потрібен розвиток технологій, що забезпечує ритмічні перевезення вантажів, доставку їх в обумовлені строки. Для цього потрібно підготувати основний базис технічних засобів, щоб забезпечити повну збалансованість між доходами та витратами, підвищити рентабельність роботи галузі та ефективно вирішувати соціальні питання.

Завдання даного дипломного проекту – розробка єдиної технології організації роботи вантажної станції та під’їзних колій підприємств.

Основним напрямком в роботі станції по новій технології є інтенсифікація використання технічних засобів, введення нових технологій та ведучих методів праці.

У дипломному проекті на підставі заданих обсягів роботи виконано ряд розрахунків та розроблено графічну модель з встановлення необхідних параметрів і умов роботи станції та під’їзних колій підприємств. Визначені основні якісні та кількісні показники роботи станції, що характеризують ефективність її роботи.

1 .ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦІЇ ТА ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Техніко-експлуатаційна характеристика станції

Станція “М” є вантажною станцією І класу, яка обслуговує промислові підприємства міста “М” та прилягаючих до нього районів.

Примикаючий до станції перегін обладнаний АБ. Спеціалізація колій станції наведена в таблиці 1.1.

На станції виконуються:

– прийом та відправлення пасажирських, приміських та вантажних поїздів;

– розформування поїздів та передач;

– переробка місцевих вагонів;

– відчеплення груп вагонів від групових та збірних вантажних поїздів;

– формування поїздів та передач на під’їзні колії;

– технічний та комерційний огляд вагонів.

Вантажна робота в основному сконцентрована на під’їзних коліях підприємств. На станції є вантажний район, де проводиться навантаження та розвантаження вагонів силами та засобами залізниці.

Маневрова робота виконується тепловозами ЧМЕ-3. Передаточні поїзди обслуговуються локомотивами 2ТЕ121. Станція обладнана внутрішньостанційним зв’язком, а з підприємствами, які мають під’їзні колії, зв’язок при допомозі за допомогою АТМ міста.

Експлуатаційна робота станції характеризується наступними показниками: річний вантажообіг – 4220 тис. т., навантаження – 2428 тис. т., вивантаження – 1792 тис. т.

Спеціалізація колій станції "М" наведена у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Спеціалізація колій станції “М”

№ колії Найменування та призначення колії
1 Головна
2 Приймально-відправна для пасажирських та приміських поїздів
3 Приймально-відправна для вантажних поїздів
4 Приймально-відправна для вантажних поїздів
5 Приймально-відправна для вантажних поїздів
6 Приймально-відправна для вантажних поїздів
7 Сортувальна ( Шахта )
8 Сортувальна ( Завод “Буддеталь” )
9 Сортувальна (Вантажний район)
10 Маневрова витяжка
11 Маневрова витяжка

1.2 Техніко-експлуатаційна характеристика під’їзних колій підприємств

Завод “ Буддеталь

Під’їзні колії заводу примикають до парної горловини станції через стрілку 26. Стрілки нецентралізовані і обслуговуються складацькою бригадою. Для забезпечення оперативного керівництва вантажною та маневровою роботою є внутрішньозаводський телефонний зв’язок з цехами і складами заводу. Зв’язок диспетчера з черговим по станції здійснюється через АТМ міста.

Вантажно-розвантажувальні роботи виконуються механізмами транспортного цеху, на заводі є в наявності козлові крани, автокрани, електронавантажувачі (ЭП 4004А).

На під’їзній колії підприємства виконуються такі операції:

– розформування передач;

– формування передач;

– подача і розстановка із вантажних фронтів;

– навантаження у вагони

– вивантаження із вагонів;

– забирання вагонів з вантажних фронтів.

Спеціалізація колій наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Спеціалізація колій заводу “ Буддеталь “

№ колії Спеціалізація колії
6 Розвантажувальна (залізобетонні вироби)
7 Розвантажувальна (металовироби)
8 Навантажувальна (будівельні вироби)
9 Навантажувальна (будівельні вироби)

Шахта

Під’їзні колії заводу примикають до непарної горловини станції через стрілку 3. Стрілки нецентралізовані і обслуговуються складацькою бригадою.

Для забезпечення оперативного керівництва вантажною та маневровою роботою є внутрізаводський телефонний зв’язок з цехами і складами заводу. Зв’язок диспетчера транспортного цеху заводу з черговим по станції через АТМ міста.

Вантажно-розвантажувальні роботи виконуються механізмами транспортного цеху. На заводі є в наявності козлові крани, бункери для навантаження вугілля.

На під’їзній колії підприємства виконуються такі операції:

- розформування передач;

- формування передач;

- подача і розстановка із вантажних фронтів;

- навантаження у вагони

- вивантаження із вагонів;

- забирання вагонів з вантажних фронтів.

Спеціалізація колій наведена у таблиці 1.3.


Таблиця 1.3 – Спеціалізація колій шахти

№ колії Спеціалізація колій
1 Навантажувальна (вугілля)
2 Навантажувальна (вугілля)
3 Виставочна
4 Розвантажувальна (металоконструкції)
5 Розвантажувальна (металоконструкції)
6 Розвантажувальна (лісоматеріали)

1.3 Вибір найбільш раціонального рухомого складу для перевезення заданих вантажів

Вибір найбільш раціонального рухомого складу для перевезення заданих вантажів, які дозволені до перевезення на відкритому рухомому складі, цистернах, критих та ізотермічних вагонах, виконується згідно з [5]. Результати вибору найбільш раціонального рухомого складу наведені в таблиці 1.4. Технічні норми завантаження приймаються з [9].

Таблиця 1.4– Вибір найбільш раціонального рухомого складу

Рід вантажу Характеристика вагонів Технічна норма заванта-ження, т
тип вагону кількість вісей вантажопід-йомність, т місткість, м3 вага тари, т
Лісоматеріали ПВ 4 69,0 73,0 21,8 37,0
Металоконструкції ПЛ 4 70,0 - 21,0 21,0
Вугілля ПВ 4 69,0 73,0 21,8 69,0
Залізобетонні вироби ПВ 4 69,0 70,5 21,8 48,5
Металовироби ПВ 4 69,0 73,0 21,8 38,0
Будівельні вироби НВ 4 69,0 73,0 21,8 63,0
Контейнери ПВ 4 64,0 68.0 21,8 18,0
Тарно-штучні вантажі КР 4 68,0 120,0 24,7 28,0

З метою зменшення порожнього пробігу вагонів враховується взаємозамінність рухомого складу для перевезення вантажів, які прибувають та відправляються.. Вибір найбільш раціонального рухомого складу для перевезення заданих вантажів наведений з розрахунком найкращого використання вантажопідйомності та місткості вагонів.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!