Підсистема статистичної звітності системи 1С Предприятие 80

ЗМІСТ

Вступ

1 Аналітичний огляд

1.1 Опис та схема підприємства

1.2 Обґрунтування необхідності розробки системи автоматизації складення статистичної звітності для підприємства

1.3 Звіти, включені до підсистеми

2 Характеристика системи 1С:Підприємство 8.0

2.1 Опис системи 1С:Підприємство 8.0

2.2 Переваги систем 1С: Підприємство 8.0 перед 1С: Підприємство 7.7

2.3 Опис конфігурації „Бухгалтерія Для України”

2.4 Основні види об’єктів конфігурації

3 Структура об’єкта проектування

4 Алгоритм роботи розробленої підсистеми

5 Опис програмного забезпечення

6 Економічне обґрунтування розробки та впровадження підсистеми статистичної звітності системи 1С:Підприємство 8.0

7 Охорона праці

8 Послідовність оцінки захисту виробничого персоналу Одеського Морського Торгового Порту у надзвичайній ситуації

Висновки

Список літератури

Додатки


ВСТУП

З кожним роком значно зростає об'єм і оборот інформації у всіх сферах життєдіяльності людини: економічній, фінансовій, політичній, духовній. І процес накопичення, обробки і використання знань постійно прискорюється. Учені стверджують, що кожні десять років кількість інформації збільшується удвічі. У зв'язку з цим виникає необхідність використання автоматичних засобів, що дозволяють ефективно зберігати, обробляти і розподіляти накопичені дані.

Виходячи з сучасних вимог, що пред'являються до якості фінансової роботи підприємства, не можна не відзначити, що ефективна робота його цілком залежить від рівня оснащення компанії інформаційними засобами на базі комп'ютерних систем автоматизованого обліку.

Комп'ютерний облік має свої особливості і радикально відрізняється від звичайного. Комп'ютер не тільки полегшує облік, скорочуючи час, потрібний на оформлення документів і узагальнення накопичених даних для аналізу діяльності, необхідного для управління. Звіти фінансові та статистичні, отримувані за допомогою комп'ютера, можна отримати і без нього - ніякої особливої математики в комп'ютері не міститься - але на розрахунки піде стільки часу, що вони вже ні на що не будуть потрібні; або ними доведеться зайняти таку кількість розраховувачів, що на їх зарплату піде значно більше, чим буде отримано прибутки в результаті їх розрахунків. Таким чином при застосуванні комп'ютера “кількість переходить в якість”.

Крім того останні два роки у нашій країні прогресує тенденція звітування до державних органів через звіти у електронній формі з допомогою інтернету.

Метою даного дипломного проекту є розробка підсистеми автоматизації розрахунків статистичних звітів для підприємства, що працює у сфері машинобудування.

Для того, щоб автоматизувати розрахунки звітів, необхідно вирішити наступні завдання:

1. Зібрати матеріал про підприємство ТОВ „Глобус-авто”;

2. Проаналізувати методи розрахунків та складення статистичних звітів;

3. Обґрунтувати використання обчислювальної техніки та обраної середи розробки;

4. Побудувати алгоритм роботи програмного забезпечення;

5. Реалізувати вибраний варіант проекту;

Основна перевага автоматизації - це скорочення надмірності даних, що зберігаються, а отже, економія об'єму використовуваної пам'яті, зменшення витрат на багатократні операції оновлення надмірних копій і усунення можливості виникнення суперечностей через зберігання в різних місцях відомостей про один і той же об'єкт, збільшення міри достовірності інформації і збільшення швидкості обробки інформації. Також значно скорочує час автоматичний пошук інформації.

Щоб зробити звіт, необхідно зібрати потрібні дані шляхом пошуку їх у відповідних документах, якщо це звіт за рік, то необхідно буде проглянути всі документи за цей рік, на що піде величезна кількість часу. При виведенні підсумків по звіту необхідна величезна точність в розрахунках, що не завжди виходить навіть у фахівця своєї справи. Ці і багато інших завдань зможе вирішити проектована інформаційна система.

Створення власної автоматизованої системи розрахунку звітів дозволить врахувати всі особливості: розробляється тільки те, що потрібне, і як потрібно. Аналіз по підприємствах, де вже використовуються розроблені на стороні програмні продукти, показує, що є деякі проблеми з супроводом, зв'язані, перш за все, з тим, що підприємство, що автоматизується, і розробник знаходяться в різних містах. У зв'язку з цим, між замовленням на яке-небудь доопрацювання і результатом проходить, як правило, не менше місяця.


1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1 Опис та схема підприємства

Компанія «Глобус-авто» займається збіркою, продажем та післягарантійним обслуговуванням комунальних машин. Проводить консультаціі по підбору устаткування, навчання по управлінню та технічному обслуговуванню персонала замовників.

В роботі «Глобус-авто» опирається на виробничу базу Одеського автозбірного заводу, співпрацює з сусідами з Білорусії – сюди посткпають шасі МАЗ. По бажанню замовника устаткування може бути встановлене на російських КАМАЗах або ЗИЛах. Компанія «Глобус-авто, єдина в Україні», уклала договір з міжнародним концерном «Бухер-Шёрлинг» на постачання найновішого спеціального устаткування, яке дозволяє прибирати вулиці та дороги від бруду і снігу за сучасними європейськимитехнологіями.

Директор


Заступник директора з виробництва

Комерційний директор Головний бухгалтер

цех механізації, Відділ постачання Відділ продаж Бухгалтерія
заготовчий цех, Склад
збірний цех,

Схема 1.1 - Структура організації

Компанія, поки що є малим підприємством з невеликою кількістю співробітників, тому не може мати велику розгалужену структуру. В зв’язку з чим робітники підприємства виконують суміжні функції. Так бухгалтерія окрім бухгалтерського обліку виконує функції економічного відділу та відділу кадрів. Обов’язки керуючого складу підприємства наведені в таблиці № 1.1.

Таблиця 1.1 - Обов’язки керуючого складу підприємства.

Посада Обов’язки
Директор

1. Контроль роботи заступників та їх відділів

2. Звіт о виконаних роботах перед засновниками

3. Несе відповідальність за роботу підприємства перед державою та підприємствами партнерами

4. Контроль виконання умов трудових договорів робітників та трудового законодавства України на підприємстві.

5. Створення умов для підвищення кваліфікації персоналу

Комерційний директор

1. Участь у конкурсах та виграш тендерів

2. Забезпечення реклами підприємства та презентація товару на ринку

3. Забезпечення підприємства ресурсами, матеріальними, енергетичними технічними

Заступник директора

з виробництва

1. Створення та підтримання умов праці робітників

2. Створення і підтримання технічної бази підприємства

3. Виконання гарантійного обслуговування машин

4. Забезпечення виконання замовлень по виграним тендерам

Головний бухгалтер

1. Забезпечення господарського обліку підприємства

2. Виконання функцій економіста

3. Виконання функцій інспектора кадрів

4. Забезпечення підприємства трудовими ресурсами

1.2 Обгрунтування необхідності розробки системи автоматизації складення статистичної звітності для підприємства

На невеликих підприємствах штат працівників досить невеликий, тому що випуск продукції або кількість виконаних послуг відносно невелика, і це правильно, стосовно виробничої частини підприємства та його керівництва. Але такий підхід не зовсім вірний стосовно роботи бухгалтерії підприємства, бо, те що на великих підприємствах виконує декілька відділів

(економічний відділ, відділ кадрів, плановий відділ, відділ труду та заробітної платні та інші), на малих підприємствах цю всю роботу виконує, як правило, один відділ - бухгалтерія. Тобто фактично на малих підприємствах бухгалтерія виконує весь господарський облік підприємства. Тому для малих підприємств, де кількість робітників бухгалтерії значно меньша ніж на великих, дуже важливим є питання автоматизації діяльності бухгалтерії підприємства. На підприємстві «Глобус-авто» бухгалтери користуються системами «1С: Предприятие 8.0» (1С: Підприємство 8.0) з конфігурацією «Бухгалтерия для Украины» (Бухгалтерія для України), та «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС».

Програмний комплекс «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством. Передача звітності засобами електронної пошти із застосуванням підсистеми шифрування та пересилки.

Завдяки програмному комплексу «Бест Звіт Плюс» можна готувати звіти до:

- Державної податкової інспекції;

- Державного комітету статистики;

- Пенсійного фонду України;

- Фонду соціального страхування;

- Фонду зайнятості населення;

- Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- Держказначейства України та ін.

Не всі ці звіти входять до групи бухгалтерських звітів, але вони базуються на бухгалтерському обліку.

„1С: Бухгалтерия для Украины” призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку та підготовки обов’язкової звітності в організаціях, що здійснюють будь які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, виконують послуги, виробництво та інше. Бухгалтерський та податковий облік ведеться згідно з діючим законодавством України. Тобто, „1С: Бухгалтерия для Украины” включає в собі ли ше ті звіти, що входять до группи бухгалтерських звітів.

Таким чином виходить що, облік ведеться з допомогою програми «1С: Бухгалтерия для Украины», потім данні переносяться в «Бест Звіт Плюс» для створення інших необхідних звітів. Такий підхід досить незручний вимагає більше часу, потребує уважності оператора, бо невелика описка стане причиною помилки у звіті, що в свою чергу може бути причиною штрафу.

1.3 Звіти, включені до підсистеми

Для автоматизації формування обрані найбільш частіше складаємі звіти для подання до державного статистичного управління.

Термінови звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг). Форма № 1-П (термінова), затверджена Наказом Держкомстату України № 284 від 29.06.2006 р. Звіт містить детальну інформацію про вироблену підприємством продукцію, інформацію надані ним послуги, виконані роботи та реалізовану ним продукцію.

Статистичні звіти за формою N 1-П (термінова) подають суб'єкти господарювання, які виробляють продукцію (роботи, послуги), що належить до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла і води (секції «C», «D», «E» КВЕД), незалежно від їх основного виду діяльності та форми власності. Перелік суб'єктів господарювання, на яких поширюється статистичне спостереження за формою N 1-П (термінова), визначається територіальним статистичним органом відповідно до діючої статистичної методології. Звіт подаеться не пізніше 4 числа після звітного місяця.

Місячний звіт про економічні показники. Форма № 1-ПЕ (місячна), затверджена Наказом Держкомстату України № 284 від 29.06.2006 р. Звіт містить інформацію про реалізовану підприємством продукцію надані ним послуги, виконані роботи та реалізовану ним продукцію.

Форму №1-ПЕ (місячна) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікується за секціями “С”, “Д”, “Е” КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики. Термін подання звіту за формою №1-ПЕ (місячна) на адресу Головного управління статистики, відділ статистики промисловості – не пізніше 12 числа після звітного періоду.

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Фома № 4МТП (місячна, термінова),затверджена Наказом Держкомстату України № 256 від 27.07.2007 р. Звіт містить інформацію про наявність на підприємстві та використання різних видів палива. Форму № 4-МТП (місячна, термінова) подають суб’єкти господарювання – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, які використовуються та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти – органу державної статистики за місцезнаходженням. Звіт подається 1-го числа після звітного місяця.

Звіт про основні показники діяльності підприємства. Форма № 1-підприємництво (квартальна), затверджена Наказом Держкомстату України № 347 від 20.07.2006 р. Звіт містить детальну інформацію про прибуток та витрати підприємства за вказаний період. Форму 1-підприємництво (квартальна) подають суб’єкти господарювання – господарські організації органу державної статистики за місцезнаходженням. Звіт подається не пізніше 25-го числа місяця наступного за звітним періодом.

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Фома № 4МТП (річна),затверджена Наказом Держкомстату України № 256 від 27.07.2007 р. Звіт містить інформацію про наявність на підприємстві та використання різних видів палива. Форму № 4-МТП (місячна, термінова) подають суб’єкти господарювання – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, які використовуються та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти – органу державної статистики за місцезнаходженням. Звіт подається не пізніше 15-го січня після звітного року.

Подання респондентами даних органам державної статистики передбачено нормами діючого законодавства, зокрема, Господарським кодексом України (ст.19) та Законом України “Про державну статистику”. Згідно зі статтею 18 Закону України “Про державну статистику” респонденти зобов’язані безкоштовно у повному обсязі, за формою, передбаченою звітностатистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію і дані бухгалтерського обліку.

У випадку порушення встановлених термінів подання вищезазначених звітів, подання їх з недостовірними даними або не в повному обсязі, Головне управління статистики вимушене буде діяти згідно Законів України “Про державну статистику” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” ст.186 п.3, застосовуючи всі передбачені законодавством заходи щодо притягнення до відповідальності службових осіб за порушення державної статистичної звітної дисципліни та достовірності звітних даних.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.0

2.1 Опис системи 1С:Підприємство 8.0

«1С: Підприємство 8.0» (1С: Підриємство 8.0) є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності система «1С: Підприємство 8.0» може використовуватись для автоматизації самих різних ділянок економічної діяльності підриємства.

Головною перевагою системи «1С: Підприємство 8.0» є її конфигурируємість. Сама система є совокупністю механізмів, призначенних для маніполювання різними типами обєктів предметної області. Набір обєктів, структури інформаційних масивів, алгоритми обробки інформації, які відповідають поставленій задачі, визначають конфігурацію.

Тобто, програмні продукти системи «1С:Підприємство» можуть бути адаптовані до будь яких особливостей обліку на підприємстві. У склад системи входить конфігуратор, який забезпечує:

1) налаштування системи на різні види обліку;

2) ралізація будь-якої методології обліку ;

3) оганізацію будь-яких довідників та документів довільної структури;

4) налаштовку зовнішнього вигляду форм введення інформації;

5) налаштовку поведінки та алгоритмів роботи системи в різних ситуаціях з допомогою вбудованої об’єктно-орієнтованної мови;

6) можливості створення форм друку документів та звітів з використанням різних шрифів, рамок, кольорів, малюнків;

7) можливість просмотру інформації у вигляді діаграм;

8) швидке змінення конфігурації з допомогою «конструкторів».

В деяких випадках система обліку, прийнята на підприємстві має унікальний характер. Тоді типова конфігурація, що входе в склад програмних продуктів системи «1С:Підприємство», може бути доповнена, або взята як зразок для створення унікальної конфірурації, орієнтованої на особливості підприємства.

Створення оригінальних конфігурацій дозволяє вирішувати з допомогою «1С:Предприятия» найрізноманітніші завдання з автоматизації економічної діяльності.

2.2 Переваги систем 1С: Підприємство 8.0 перед

1С: Підприємство 7.7

Інформаційні системи на базі 1С: Підприємство 8.0 мають більшу функціональність, чим системи на базі 1С: Підприємство 7.7. А саме (список відмінностей згрупований по категоріях користувачів, оскільки кінцеві користувачі, керівники IT-служб, адміністратори і розробники мають різне сприйняття систем автоматизації, і для них істотні різні властивості платформи 1С:Предприятие 8.0):

Керівники IT-служб.

- Функціональність прикладних рішень

Прикладні рішення 1С:Предприятия 8.0 стали більш функціональними. Механізми нової платформи дозволяють реалізовувати велику кількість різноманітних функцій, які необхідні підприємству. Не дивлячись на те, що прикладні рішення тепер містять широкий набір підсистем і функцій, можливості масштабуємості системи забезпечують ефективну роботу з такими складними і багатофункціональними прикладними рішеннями.

Продуктивність в розрахованому на багато користувачів режимі Тепер можлива одночасна робота великої кількості користувачів без виникнення конкурентного доступу до даним. Висока паралельність роботи дозволяє збільшувати кількість одночасно працюючих користувачів без помітного зниження часу реакції системи.

- Масштабованість 1С:Предприятие 8.0 забезпечує хороший «запас» по кількості користувачів і функціональності системи. Одне і те ж прикладне рішення можна використовувати як в одно-, так і в розрахованому на багато користувачів варіанті без модифікації самого прикладного рішення. Тому при збільшенні кількості користувачів можна перейти на клієнт-серверний варіант роботи і надалі підвищувати продуктивність системи, збільшуючи потужності комп'ютерів, на яких працює сервер 1С:Предприятия 8.0 і сервери баз даних.

- Інтеграція з іншими додатками

Зручно, що Web-додаток, створений з використанням Web-розширення, може автоматично створювати в процесі роботи форми для тих об'єктів, для яких розробник не створив їх в явному вигляді.

Web-розширення дозволяє створювати також і web-сервіси, які можуть реалізовувати програмний доступ до функціональності прикладних рішень 1С:Предприятия 8.0 практично з будь-яких програмних засобів.

Зручно, що є можливість відправки і прийому листів по електронній пошті прямо з прикладного рішення, і для цього не потрібно використовувати спеціальні поштові програми. Можна вести листування з постачальниками і замовниками.

Адміністратори.

- Адміністративна установка

Тепер набагато легше оновлювати платформу 1С:Предприятия 8.0. Якщо виконати адміністративну установку, то надалі досить відновити платформу тільки в місці адміністративної установки. На локальних робочих місцях система сама сповістить користувачів про необхідність оновлення і виконає його в автоматичному режимі.

- Відсутність загального файлового ресурсу

В клієнт-серверному варіанті роботи користувачам не потрібний доступ до якого-небудь загального файлового ресурсу. Клієнтський додаток взаємодіє з сервером додатків, і користувачі можуть навіть не знати, де знаходиться сервер додатків і сервер баз даних.

- Утиліта адміністрування клієнт-серверного варіанту

В 1С:Предприятии 8.0 зручніше адмініструвати підключення користувачів до серверів баз даних, коли використовується велика кількість інформаційних баз або вони розташовані на різних серверах баз даних. Утиліта адміністрування дозволяє проглядати список з'єднань користувачів з інформаційними базами і, при необхідності, відключати користувачів від інформаційної бази.

- Windows-аутентифікація Тепер користувачеві не обов'язково вводити додатковий пароль для входу в 1С:Предприятие 8.0. Для користувача можна встановити режим Windows-аутентифікації, при якому 1С:Предприятие 8.0 використовуватиме Windows-користувача, від імені якого виконується підключення до інформаційної бази.

2.3 Опис конфігураціі „Бухгалтерія Для України”

Програмний продукт „1С: Бухгалтерія Для України ” складається з технологічної платформи „1С:Підприємство 8.0” та конфігурації „Бухгалтеритерия для Украины”. Конфіругація – в системі „1С:Підприємство 8.0” мається на увазі совокупність взаємопов’язанних складових частин. Правила ведення обліку налаштовані в конфігурації.

„1С: Бухгалтерія Для України ” забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.

В склад „1С: Бухгалтерія Для України ” внесений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний до Наказу Міністерства Фінансів України „Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999р. №291. При необхідності користувач може самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Система „1С: Бухгалтерія Для України ” забезпечує:

1) введення інформації через „первинні документи” (внесення даних з документів в програму) або типові операціі;

2) ведення обліку діяльності декількох організацій;

3) облік матеріально- виробничих запасів;

4) складський облік;

5) облік торгівельних оперцій;

6) облік комісійної торгівлі;

7) облік операцій з тарою;

8) облік банковських та касових операцій;

9) облік розрахунків з контрагентами;

10) облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів;

11) облік головного та допоміжного виробництва;

12) облік напівфабрикатів;

13) облік непрямих витрат;

14) облік ПДВ;

15) облік заробітної платні, кадровий та персоніфіцирований облік;

16) підтримка різних схем оподаткування;

17) податковий облік;

18) завершуючі операції місяця;

19) стандартні бухгалтерські звіти;

20) різні сервісні можливості.

2.4 Основні види об’єктів конфігурації

Усі об’єкти конфігураціі, які існують у системі „1С:Підприємство 8.0”, утворюють декілька основних видів. Кожен вид об’єктів являє собою ті самі „будівельні елементи”, з яких створюється конфігурація.

Формально об’єкти конфігураціі об’єднуються у види в дереві конфігурацій. Назви видів користувач баче на першому рівні дерева конфігурацій, коли відкриває вікно „Конфігурація” в Конфігураторі, як показано на рисунку 2.1.


Рисунок 2.1 - Дерево конфігурацій

Недивлячись на відсутність формального визначення, назви видів об’єктів широко використовуються при роботі з системою „1С:Підприємство 8.0”

Наприклад, спеціаліст, виконуючий конфігурування системи „1С:Підприємство 8.0”, баче своєю метою розробку необхідного набору довідників, документів, звітів, журналів, які будуть реалізовувати необхідну систему обліку. Користувач системи „1С:Підприємство 8.0” – керівник, бухгалтер, інженер – також оперує конкретними довідниками, документами та іншим для вирішення поставлених перед ним задач. Таким чином спілкування між цими двома категоріями користувачів також відбувається у поняттях об’єктів видів конфігураціі.

Далі наведена коротка характеристика основних видів об’єктів конфігураціі системи „1С:Підприємство 8.0”.

Константи (константы).

Для роботи з постійною та умовно постійною інформацією в системі використовуваються об’єкти типу „Константа”. Інформація, яка зберігається у константах, рідко змінюється, але, як правило, часто використовується у роботі. Наприклад, у константах може зберігатися назва підприємства, призвище дтректора та інша подібна інформація.

В системі може бути описана необмежена кількість констант.

Довідники (справочники).

Для роботи з постійною та умовно постійною інформацією з деякою кількістю значень в системі використовуваються об’єкти типу „Довідник”.

Звичайно довідниками є списки матеріалів, товару, організацій, валют, працівників та іншого.

Механізм підтримки довідників дозволяє спроектувати та підтримувати самі різноманітні довітники. На етапі конфігурування можна описати якими властивостями буде обладати кодний конкретний довідник, створити набір реквізитів для будь якої додаткової інформаціі про елемент довідника, також табличні частини для зберігання однотипної інформації. Для кожного довідника може бути задано декілька типів форм. Також для опису підлеглість сущностей можна використовувати підлеглі довідники.

Документи (документы).

Документи призначені для відображення господарських подій підприємства, які мають відношення до автоматизованої предметної області.

Типовими прикладами видів документів є такі документи як „Платіжне доручення”, „Рахунок”, „Видаткова накладна”, „Податкова накладна” та інші. Кожен вид докумнета призначенний для відображення свого типу подій. Це визначає його структуру та властивості які описуються в конфігурації.

Кожен вид документа має необмежену кількість реквізитів та табличних частин. Для документів створюються форми вводу – екранні аналоги реальних документів. Якщо в інших формах використовуються данні документів, то для включення цієї інформації розроблюються форми вибору. Для просмотру списку документів одного виду створюються форми списків. Кількість форм не обмежена.

Також кожен документ може мати необмежену кількість друкарських форм.

Журнали документів (журналы документов).

Журнали документів призначені для перегляду документів різних видів. Кожен вид документу може бути показан в деяких журналах. Журнал документів не додає нових данних, а є засобом для відображення в одному списку документів декількох видів.

Кожен журнал може мати необмежену кількість форм візуального зображення та друкарських форм.

Переліки (перечисления).

Переліки використовуваються в системі „1С:Підприємство 8.0” для опису постійних наборів значень, не змінних в прцесі роботи конфігураціі.

На етапі крнфігурировання можна описати практично необмежену кількість видів переліків. Навідміну від довідників, значення переліків задаються на етапі конфігурування, та не може бути змінене на етапі виконання.

Наприклад, переліками є види оплати: готівкою, беезготівкова, бартер; форма трудових відносин: за контрактом, за договором та інше.Однією з головних відмінностей переліків від довідників є те, що набір переліків не змінюється при роботі кінцевого користувача з програмою.

Звіти та обробки (отчеты и обработки).

Для опису звітів і процедур обробки інформації на етапі конфігурування може бути створена необмежена кількість звітів та обробок, кожен з яких може мати декілька форм. Алгоритм отримання звіту описується з використанням вбудованного язику. Для виводу звыту може бути використан як текстовий формат, так й спеціалізований табличний формат (макет).

Система також підтримує можливість розробки зовнішніх обробок, що зберігаються не в конфігурації, а в окремих файлах.

Плани видів характеристик (планы видов характеристик).

В системі „1С:Підприємство 8.0” об’єкти плани видів характеристик призначені для опису множини однотипних об’єктів аналітичного обліку.

Плани видів розрахунку (планы видов расчета).

Об’єкти данноого виду призначені для створення видів розрахунків, які використовуються у механізмах переодичних розрахунків.

Плани рахунків (планы счетов).

План рахунків є одним з основних визначень бухгалтерського обліку. Планом рахунків називається сукупність синтетичних рахунків, призначених для групування інформації про господарську діяльність підприємства. Інформація, накопичена на таких синтетичних рахунках, дозволяє отримати повну картину стану засобів підприємства у грошовому виразі.

Регістри (регистры).

Регістри призначені для зберігання та обробки різної інформації, що відображує господарську або організаційну діяльність підприємства, та не має об’єктної природи. Наприклад, інформація про курси валют, або інформація про прихід чи витрати матеріалів.

В системі „1С:Підприємство 8.0” існує чотири види регістрів:

1) регістри відомостей,

2) регістри накопичення,

3) регістри розрахунків,

4) регістри бухгалтерії.

Підпорядковані групи об’єктів

В залежності від виду об’єкт конфігурації може мати різні пдпорядковані групи об’єктів, як на рисунку 2.2.


Рисунок 2.2 - Підпорядковані групи об’єктів об’єкту звіти

Реквізити (реквизиты) – додаткова інформація про об’єкт, доступна тільки в межах цього об’єкту.

Табличні частини (табличные части) - набори додаткової інформації про об’єкт, представлені у вигляді таблиць.

Форми (формы) – форма використовується для введення, перегляду та редагування інформації, що зберігається в об’єкті конфігурації та містить модуль форми – програму на вбудованому язику сиситеми.

Макети (макеты) – табличні, HTML або текстові документи, призначені для формування друкарських форм об’єкту.


3. СТРУКТУРА ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

Підсистема статистичних звітів складається з п’яти звітів, як показано на рисунку 3.1:

Рисунок 3.1 - Підсистема статистичних звітів

- Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг). Форма № 1-П (термінова), місячна, затверджена Наказом Держкомстату України № 284 від 29.06.2006.

- Місячний звіт про економічні показники. Форма № 1-ПЕ, місячна, затверджена Наказом Держкомстату України № 284 від 29.06.2006.

- Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Форма № 4-МТП (місячна, термінова), затверджена Наказом Держкомстату України № 256 від 27.07.2007.

- Звіт про основні показники діяльності підприємства. Форма № 1-підприємництво, квартальна, затверджена Наказом Держкомстату України № 347 від 22.07.2006.

- Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Форма № 4-МТП (річна), затверджена Наказом Держкомстату України № 256 від 27.07.2007.

Кожний звіт є обробкою і складається з трьох частин: частини реквізитів, частини форм та частини макетів, рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 - Структура звіту.

В реквізитах знаходиться додаткова інформація про об’єкт, доступна лише у цьому об’єкті, і яка є основними характеристиками об’єкту. Об’єкти усіх звітів мають такі реквізити:

- Организация (організація для якої складається звіт);

- ДатаПодписи (дата складання та підпису звіту);

- ЕдиницаИзмерения (одиниця виміру результатів розрахунків у звіті: гривні, тисячі гривень і т.д.);

- ТочностьЕдиницыИзмерения (кількість знаків після коми);

- Периодичность (період за який складається звіт).

У частині форми знаходяться одна або кілька форм, які необхідні для введення, перегляду та редагування інформації, що зберігається в об’єкті конфігурації та розміщення модулю форми – програми на вбудованому язику системи. У першій частині знаходяться елементи керування, табличне частина для перегляду та введення інформації. Ці частини між собою розділені з допомогою закладок, як показано на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 - Форма об’єкту.

У частині макети розташовані один або кілька макетів, в залежності від розташування сторінок звіту на листі. Так у першому звіті частина сторінок звіту виводиться у форматі портрету, а інша частина - у форматі ландшафту. Таким чином створено два макети: у одному макеті заданий формат портрет, а в іншому – ландшафт. При виводі на друк перед користувачем відкриється два вікна, одне зі сторінками у форматі портрет, інше зі сторінками у форматі ландшафт. Користувач зможе надрукувати кожну з груп сторінок окремо, не задаючи настроєк принтеру з форматі розташування сторінок на листі.


4. АЛГОРИТМ РОБОТИ РОЗРОБЛЕНОЇ ПІДСИСТЕМИ

Алгоритмом роботи розробленої підсистеми є алгоритм роботи обробки звіту однаковий для всіх звітів, схема 4.1.

Схема 4.1 - Алгоритм роботи обробки звіту

З допомогою функцій, процедур та запитів, реалізованих в них, з довідників, регістрів, преліків з бази даних системи 1С:Підприємство 8.0 вибирається необхідна інформація, дані для складення звіту. Також деяку інформацію внисить або змінює користувач. Отримана інформація, дані оброблюються та виносяться на форму звіту в певному порядку.

З Довідників отримується інформація про організацію (найменування, адреса, керівники, коди та інше), для якої складається звіт, про виробляєму підприємством продукцію, товари (найменування, ціна та інше), які підприємство покупає для перепродажу.

З Переліків отримуються дані, які використовуються для задання параметрів звіту, тобто можливі періоди складання звітів, можливі одиниці виміру, навіть деякі дані про організацію (прелік телефонів, адрес), про продукцію, товари (одиниці виміру).

З Регістрів отримується інформація, необхідна для розрахунку звіту. З допомогою механізму запитів з регістрів з певних рахунків та субрахунків вибираються дані: суми прибутків, витрат, кількість товарів. продукції. З даних вибраних з регістрів складається головна частина звіту – частина розрахунків.

Статистичні звіти будуються не лише на бухгалтерському обліку а й на оперативно-технічному обліку. Тому деякої інформації у базі системи 1С:Підприємство 8.0 бути не може, користувач повинен внети її самостійно. Також деяку інформацію користувач може змінювати, наприклад, виконавця, який відповідає перед керівництвом за складений звіт. Отож інформація такого типу отримується від користувача.

Вся отримана інформація, оброблюється, виноситься на форму в поле текстового документа форми, в таблиці звіту, - на екран, і паралельно формується документ для друку.

Під обробкою розуміються:

- прості арифметичні дії над числами, кладання віднімання;

- операція відняття від грошових показників ПДВ;

- операція приведення показників до необхідної одиниці виміру;

- операція встановлення необхідної точності показників.


5. ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У програмі „1С:Предприятие 8.0”” користувач має доступ до розробленої підсистеми через виведену на панель інструментів кнопку. На панелі керування розташован елемент Підсистема СО (підсистема статистичної звітності). Натиснувши на елемент, отримуємо список звітів, рисунок 6.1. При бажанні звіти можна винести на окрему панель.

Рисунок 6.1 - Підсистема СО

Продивимось кожен звіт. Натиснувши на назву звіта, відкриваємо вікно з формою звіта, (рисунки 6.2-6.6)

Рисунок 6.2 – Форма № 1П (місячна)

Рисунок 6.3 – Форма № 1ПЕ (місячна)

Рисунок 6.4 – Форма № 4-МТП (термінова, місячна)

Рисунок 6.5 – Форма № 1-підприємництво (квартальна)

Рисунок 6.6 – Форма № 4-МТП (річна)

Усі звіти працюють за однією схемою, отож розглянемо її на прикладі одного. Наприклад, візьмемо перший звіт – форма № 1-ПЕ (місячна).

За умовчанням, на форму при відкритті виведена інформація про головну організацію з переліку підприємств, якщо така встановлена. Вказаний останній можливий період складення звіту, вказані необхідні для даного звіту одиниця виміру та точність одиниці виміру, як виконавець записаний користувач, під чиїм іменем ми входили в систему, та вказана поточна дата звітування, тобто сьогоднішня, рисунок 6.8.

Рисунок 6.8- Інформація встановлена за умовчанням


Якщо інформація, вказана за умовчанням, не задовольняє, з допомогою єлементів керування змінюємо її:

- змінюємо період складення звіту за допомогою кнопок зі стрільками <, >;

- у списку організацій вибираємо необхідну організацію, усі данні про організацію (коди, адреса, керівники) будуть автоматично змінені;

- так само обираємо дату підпису звіту, одиниці виміру та її точність, як на рисунку 6.4.

Рисунок 6.4 - Вибір необхідної дати складання звіту

Коли усі необхідні показники встановлено, для розрахунку та заповнення форми звіту натискаємо на кнопку Виконати. Отримуємо складений звіт. Якщо якісь необхідні дані в програму не внесені, або їх, просто, не має, користувач буде про це повідомлений через попередження, рисунок 6.5.


Рисунок 6.5 – Попередження про відсутність інформації.

У разі якщо не має головної інформації, яка подрібно розписана у іншій частині звіта, після попередження розрахунок буде припинено.

Поля на формі, позначені зеленим кольором, можна редагувати, Також позначені поля, для заповнення яких інформації в програмі не має, користувач має заповнити їх сам.

Щоб скласти звіт для іншой організації, необхідно спочатку очистити форму звіту за допомогою елементу Очистити зі списку Дії, а потім обрати організацію, виставити параметри та робити розрахунок.

Для друку складеного звіту або чистої форми натискаємо на кнопку Друк. Відкриваеться вікно перегляду документу для друку, рисунок 6.6. Щоб почати його друк на головній панелі інструментів програми натискаємо на значок друку. Якщо для перегляду документу для друку відкрилося два вікна, це означає що сторінки звіту мають мають різне розміщення на листі. Обираємо вікна по черзі та друкуємо.


Рисунок 6.6 - Перегляд документу для друку

При закритті форми звіту програма видасть запит, чи зберегти документ у форматі xml. З допомогою кнопок Так чи Ні обираємо дію. Якщо потрібно зберігти документ у іншому форматі, перед закриттям форми на головній панелі програми обираємо кнопку Зберігти копію, або елемент Зберігти копію у списку Файл.

Правила роботи з формою звіту є У Довідці. Переглянути Довідку користувач зможе натиснувши на позначку Довідка, що розташована на верхній пенелі форми звіту.


6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СИСТЕМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.0

6.1 Опис програмного продукту

„Підсистема статистичної звітності системи 1С: Підприємство 8.0” - програмний продукт, створений для автоматизації процесу складення звітів, що подаються до управління статистики. Програмний продукт являє собою підсистему зі звітів, які найбільш частіше складаються (місячні, квартальні). Статистична звітність базується на оперативно-технічному і бухгалтерському обліку, саме тому основою для підсистеми обрана система 1С:Підприємство 8.0, яка створена для ведення такого обліку і використовується на багатьох підприємствах. Таким чином, підприємство заощаджує на інших програмних продуктах, створених для автоматизації процесу звітності, а користувач програмного продукту витрачає значно менше часу для кладення статистичної звітності. Малі та середні підприємства з допомогою цього програмного продукту, завдяки скорочення часу для створення звітності, також можуть заощадити на заробітній платні.

Даний програмний продукт досить простий у використанні, якщо користувач вміє працювати з 1С:Підприємство 8.0, йому не потрібне додаткове навчання. Для використання програми на комп’ютері користувача має бути встановлена система 1С:Підприємство 8.0 або 1С:Підприємство 8.1. Ніяких додаткових програмних продуктів та спеціального обладнання програма не потребує.

6.2 Розрахунок трудомісткості розробки підсистеми статистичної звітності системи 1С:Підприємство 8.0

Трудомісткість розробки програмної продукції залежить від ряду чинників, основними з яких є такі: ступінь новизни програмного комплекса, що розробляється, складність алгоритму його функціонування, обсяг інформації, що використовується, вид її подання і спосіб обробки, а також рівень алгоритмичної мови програмування.

За ступенем новизни дана програмна продукція може бути віднесена до групи В – розробка програмної продукції, що має аналоги.

За ступенем складності алгоритма функціонування ПП (програмна продукція) може бути віднесена до 2-й групи складності – ПП, яка реалізує обліково-статистичні алгоритми;

Інформація, що використовується, подається у вигляді змінної інформації.

В залежності від виду подання вхідної інформації, способу її контролю і структури вхідних документів розроблений програмний продукт належить до таких груп:

група 11 – вхідна інформація подана в формі документів, які мають різний формат і структуру. Необхідно врахувати взаємовплив показників в різних документах;

група 22 – потрібний вивод на друкування однакових документів, вивод інформаційних масивів на машинні носії.

Трудомісткість розробки програмної продукції (tпп) визначається за фомулою:

tпп =tтз + teп + tтп + tpп + tв , (1)

де tтз – трудомісткість розробки техничного завдання на створення ПП;

teп – трудомісткість розробки ескізного проекту ПП;

tтп – трудомісткість розробки техничного проекту ПП;

tрп – трудомісткість розробки робочого проекту ПП;

tв – трудомісткість впровадження ПП.

Трудомісткість розробки техничного завдання розраховується за формулою:

tтз = tз рз + tз рп , (2)

де tз рз – витрати часу розробника постановки задач на розробку ТЗ, люд. – дні;

tз рп – витрати часу розробника ПЗ на розробку ТЗ, люд. – дні.

Величини tз рз та tз рп розраховуються за формулами:

tз рз =

, (3)

де tз – норма часу на розробку ТЗ на ПП в залежності від функціонального призначення і ступеня новизни ПП, що розробляється, люд. – дні. Для даного ПП tз = 20 люд.- дні.

кз рз - коефіціент, який враховує питому вагу трудомісткості робіт з постановки задач на стадії, що виконуються розробником ТЗ. кз рз = 0,3

Отож, tз рз = 20*0,3 = 6, люд. – дні.

tз рп =

, (4)

де кз рп - коефіцієнт, який враховує питому вагу трудомісткості робіт з програмного забезпечення на стадії ТЗ, які виконуються розробником.

кз рп = 0,7.

tз рп = 20*0,7 = 14, люд. – дні.

Згідно формули (2) трудомісткість розробки техничного завдання на створення ПП дорівнює:

tтз = 6 + 14 = 20, люд.-дні.

Трудомісткість розробки ескізного проекту ПП (teп ) розраховується за формулою:

teп = tе рз + tе рп , (5)

де tе рз - витрати часу розробника постановки задач на розробку ЕП, люд. – дні;

tе рп - витрати часу розробника ПЗ на розробку ЕП, люд. – дні.

Величини tе рз та tе рп розраховуються за формулами:

tе рз =

, (6)

де tе – норма часу на розробку ескизного проекту ПП в залежності від його функціонального призначення і ступеня новизни, tе = 24 люд. – дні;

ке рз – коефіціент, який враховує питому вагу трудомісткості робіт з постановки задач на стадії ЕП, які виконуються розробником. ке рз = 0,3.

tе рз = 24*0,3 = 7,2, люд. – дні

tе рп =

, (7)

де ке рп – коефіцієнт, який враховує питому вагу трудомісткості робіт з програмного забезпечення на стадії ЕП, які виконуються розробником.

ке рп = 0,7.

tе рп = 24*0,7 = 16,8, люд. – дні.

Згідно формули (5) трудомісткість розробки ескизного проекту ПП дорівнює:

teп = 7,2 + 16,8 = 24, люд.-дні.

Трудомісткість розробки технічного проекту (tтп ) залежить від функціонального призначення ПП, кількості різновидів форм вхідної та вихідної інформації і визначається за формулою:

tтп =

, (8)

де tm рз , tm рп - норми часу, який витрачається на розробку ТП розробником постановки задач і розробником ПЗ відповідно, люд. – дні,

tm рз = 30 люд. – дні, tm рп = 16 люд. – дні;

кв – коефіціент врахування виду інформації, що використовується;

кр – коефіцієнт врахування режиму обробки інформації, кр = 1,26,

Значення коефіціента кв визначається за формулою:

кв =

, (9)

де кзм , кнд , кб – коефіцієнти врахування виду інформації для змінної, нормативно-довідкової інформації і баз даних відповідно, кзм , = 1, кнд = 0,72, кб = 2,08;

nзм , nнд , nб – кількість наборів даних змінної, нормативно-довідкової інформації, баз даних відповідно, nзм = 50, nнд = 2, nб = 20.

кв = (1*50+0,72*2+2,08*20)/(50+2+20) = 93,04/72 = 1,29.

Згідно формули (8) трудомісткість розробки технічного проекту дорівнює:

tтп =(30 + 16) * 1,26 * 1,29 ≈ 75, люд.-дні.

Трудомісткість розробки робочого проекту (tрп ) залежить від функціонального призначення ПП, кількості різновидів форм вхідної і вихідної інформації, складності алгоритма функціонування, складності контролю інформації, ступеня використання готових програмних модулів, рівня алгоритмичної мови програмування і визначається за формулою:

, (10)


де кк - коефіцієнт врахування складності контролю інформації, кк = 1,07;

кр – коефіцієнт врахування режиму обробки інформації, кр = 1,32;

км - коефіцієнт врахування рівня алгоритмичної мови програмування, км = 1;

кз - коефіцієнт врахування ступеня використання готових програмних модулів, кз = 0,6;

Кін -коефіцієнт врахування виду інформації, що використовується, і складності алгоритма ПП.

Коефіцієнт кін розраховується за формулою:

кін =

, (11)

де

,
,
- значення коефіцієнтів врахування складності алгоритма ПП та вида інформації, що використовується, для змінної, нормативно-довідкової інформації і баз даних відповідно,
= 1,1,
= 0,58,
= 0,48;

кін = (1,1*50+0,58*2+0,48*20)/(50+2+20) = 65,76/72 = 0,91.

tp , tp pп – норми часу на розробку РП на алгоритмічній мові високого рівня розробником постановки задачи і розробником ПЗ відповідно, люд. – дні, tp = 32 люд. – дні, tp pп = 80 люд. – дні.

За формулою (10) трудомісткість розробки робочого проекту дорівнює:

= 1,07*1,32*1*0,6*0,91*(32+90) ≈ 86, люд.-дні.

При розробці ПП стадії “Техничний проект ” і “Робочий проект” поєднані у стадію “Техноробочий проект”, трудомісткість її виконаню (tтрп ) розраховується за формулою:

tтрп = 0,85tтп +tрп (12),

tтрп = 0,85*75 + 86 ≈ 150, люд.-дні

Трудомісткість виконання стадії “Впровадження ” (tв ) може бути розрахована за фомулою:

tв =

, (13)

де tв рз , tв рп, - норма часу на виконання процедур впровадження розробником задач і розробником програмного забезпечення відповідно люд. – дні, tв рз = 14 люд.-дні, tв рп = 11 люд.-дні

tв = (14 + 11)*1,26*1,07*0,6 ≈ 20, люд.-дні

Трудомісткість розробки програмної продукції (tпп) визначаємоза формулою(1):

tпп =20+ 24 + 150+ 20 = 214, люд.-днів

Так як над проектом працює одна людина, тривалість виконання усіх робіт за етапами розробки ПП буде дорівнювати трудомісткості, за винятком непередбачюваних додаткових робіт, буде 214 днів.

6.3 визначення ціни програмного продукту

Програмна продукція може розглядатися як продукція виробничо-технічного призначення. Її ціна визначається за формулою:

Ц = С +Пр , (14)

де С – витрати на розробку програмної продукції (кошторис витрат);

Пр - нормативний прибуток, який розраховується за формулою:

, (15)

де Рн - норматив рентабельності, 10 %;

См - матеріальні витрати, грн.

Витрати на розробку ПП можуть бути представлені у вигляді кошторису, який містить такі статті: матеріали; спеціальне обладнання; основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальні заходи; виробничі відрядження; накладні витрати; контрагентьські витрати.

Розрахунок кошторису на розробку ПП здійснюється за кожною статтею витрат і результати зводяться у таблицю

6.3.1 Матеріали. В статті враховуються підсумкові витрати на матеріали, які придбаються для розробки даної ПП. Вони складаються з вартості матеріалів і транспортно-заготівельних витрат:

, (16)

де Ктр – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат.

Ці - ціна одиниці і-го матеріалу, грн.;

Vі - обсяг (кількість) і-го матеріалу.

Транспортних витрат не було

Папір формату А4 2 пачки по 40 грн.: Ці1 = 40 грн., Vі1 = 2.

СD – диски, 2 шт. По 4 грн.: Ці2 = 4 грн., Vі2 = 2.

Картридж – один, 50 грн.: Ці3 = 50 грн., Vі3 = 1.

См = 2*40 + 2*4 = 1*50 = 138, грн.

6.3.2 Спеціальне програмне забезпечення

Додаткове робоче місце в системі 1С:Підприємство 8.0,

Цсп = 2000,00 грн.;

де Цсп –вартість програмного продукту, грн..,


6.3.3 Основна заробітна плата

Розрахунок проводиться за формулою:

, (18)

де Зі – середньомісячний оклад і-го виконавця, грн., Зі = 1000 грн.;

а – середня кількість робочих днів в місяці, а = 22 дн.;

t – трудомісткість робіт, люд.-дні, t= 222 люд.-дні.

= (1000/22)*214 = 9 727,27, грн.

6.3.4 Додаткова заробітна плата. В статті враховуються всі виплати безпосереднім виконавцям за час (встановлений законодавством), який не відпрацьований на виробництві, в тому числі: оплата чергових відпусток, компенсації за невикористовані відпустки:

, (19)

де

- коефіцієнт додаткової заробітної плати (
= 0,4).

= 0,4*9 727,27 = 3 890,91 грн.

6.3.5 Відрахування на соціальні заходи. В статті враховуються відрахування на соціальні потреби у відповідності до діючого законодавства:

Ссз = aсззо + Сзд ), (20)

де aсз – коефіцієнт відрахування на соціальні заходи, aсз = 0,37

Ссз = 0,37*(10 090,90,73 + 4 036,36) = 5 038,73, грн..


6.3.6 Витрати на обслуговування

В статті враховуються витрати на виконання сторонніми організаціями робіт, які безпосередньо пов’язані з розробкой даной ПП.

6.3.7 Витрати на обслуговування :

, (21)

де,

- контрагентські витрати, грн..;

- витрати на контрагента в місяць.

t - час, протягом якого виконувалось обслуговування, дні, t = 222 дні;

а – середня кількість робочих днів в місяці, а = 22 дні.

Обслуговування програми 1С:Підприємство 8.0 (обновлення програми) : Ск1 = 90,00 грн.

Ск = (90,00*222)/22 = 908,18, грн.

Зводимо отримані результати за кожним пунктом у таблицю кошторису, таблиця №1.

Таблиця 6.1 - Кошторис витрат на розробку ПП

№ п/п Найменування статті Витрати за статею, грн. Питома вага, %
1 Матеріали 138,00 0,68
2 Спеціальне програмне забезпечення 700,00 3,43
3 Основна заробітна плата 9 727 27 47,68
4 Додаткова заробітна плата 3 890,91 19,07
5 Відрахування на соціальні заходи 5 038,73 24,70
6 Витрати на обслуговування 908,18 4,44
Всього 20 403,09 100,00

Тепер з допомогою формули (15) розрахуємо нормативний прибуток:

((20 403,09 – 138)*10%)/100 = 2 026,51, грн..

Згідно формули (14) ціна програмного продукту становитиме:

Ц = 20 403,09 + 2 026,51 = 22 429,60, грн.

6.4 Оцінка економічної ефективності розробки ПП

Основним напрямком одержання економічного ефекту від автоматизації процесу складання звітів є економія заробітної платні, яку необхідно було б платити працівнику, який би виконував цю роботу.

Отож будемо порівнювати вартість програмного продукту та приблизні витрати підприємства на річну заробітну платню економісту або бухгалтеру, який би складав статистичну звітність для підприємства.

Основна заробітна плата.

, (22)

Зі – місячна заробітна плата працівника, який мав би складати звіти до статистики, грн.., Зі = 700 грн.;

12 – кількість місяців у році;

Сзо = 980*12 = 11 760,00, грн.

Додаткова заробітна плата. Розрахуємо за формулою (19)

0,4*11 760,00 = 4 704,00, грн..

Відрахування на соціальні заходи, згідно формули (20).

Ссз = 0,37*(11 760,00 + 4 704,00) = 6 091,68, грн.

Отож загальні витрати за рік на заробітну платню складають:

Сз = Сзо +

+ Ссз (23)

Сз = 11 7600,00 + 4 704,00 + 6 091,68 = 22 555,68, грн.

Порівняємо вартість розробленого програмного продукту та заробітну платню спеціаліста, який мав би складати вручну статистичні звіти.

П = Сз – Ц (24)

Де, П – прибуток, кошти, які підприємство заощадить за рік, придбавши даний програмний продукт, грн.

П = 22 555,68 – 22 429,60 = 126,08 грн.

Таким чином, за рік використання програми „Підсистема статистичної звітності системи 1С:Підприємство 8.0”, розробленої у цій роботі, підприємство поверне кошти, витрачені на придбання програмного продукту, та почне заощаджувати на заробітній платні.


7. ОХОРОНА ПРАЦІ

На організм людини, що працює за комп’ютером, діють шкідливі виробничі фактори, які можуть призвести до травм, професійних захворювань. Для того, щоб запобігти цих негативних наслідків, необхідно дотримуватись санітарних, гігієнічних норм та правил виробничої безпеки під час експлуатації комп’ютерних систем.

7.1 Санітарно-гігієнічні вимоги

7.1.1 Умови праці осіб, які працюють з ЕОМ, повинні відповідати 1 або 11 класу згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу №4137-86, затвердженою МОЗ СРСР 12.08.86.

7.1.2 У приміщеннях з ЕОМ рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 «ССБТ Шум. Общие требования безопасности», СН 3223-85 «Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях з урахуванням напруженості та тяжкості праці», затверджених Міністерством охорони здоров'я України. Рівні шуму на робочих місцях осіб, що працюють з відеотерміналами та ЕОМ, визначені ДСанПІН 3.3.2-007-98.

7.1.3 Для забезпечення нормативних рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.


7.1.4 Рівні вібрації під час виконання робіт з ЕОМ у виробничих приміщеннях не повинні перевищувати допустимих значень, визначених в СН 3044-84 «Санитарные нормы вибрации рабочих мест», затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, та ДСанПІН 3.3.2-007-98. Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціювання, мікроклімату

7.1.5 Параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вміст шкідливих речовин на робочих місцях, оснащених відеотерміналами, повинні відповідати вимогам пункту 2.4 СН 4088-86 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», (таблиця 7.1), СН 2152-80 «Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень», затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, (таблиця 7.2).

7.1.6 Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря.

Таблиця 7.1 - Нормовані параметри мікроклімату для приміщень з ВДТ та ПЕОМ

Пора року Категорія робіт згідно з ГОСТ 12.1-005-88 Температура повітря, С оптимальна Відносна вологість повітря, %оптимальна Швидкість руху повітря, м/с оптимальна
Холодна Легка-1а 22-24 40-60 0,1
Тепла Легка-1а 23-25 40-60 0,1

Таблиця 5.2 - Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на ВДТ та ПЕОМ (відповідно до СН 2152-80)

Рівні Кількість іонів в 1 см повітря
n+ n-
Мінімально необхідні 400 600
Оптимальні 1500-3000 3000-5000
Максимально допустимі 50000 50000

7.2 Виробниче освітлення

Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 освітлення у приміщеннях з ВДТ має бути суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. Природне освітлення повинно бути боковим, бажано одностороннім. Для уникнення засліплюючої дії сонячних променів найкраще, коли світлові отвори (вікна) зорієнтовані на північ чи північний схід. Коефіцієнт природної освітленості (КПО) повинен бути не нижче 1,5%, відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79 «Естественное й искусственное освещение. Нормы проектирования».

Для забезпечення відносної постійності природного освітлення незалежно від породних умов чи пори року необхідно вікна обладнати сонцезахисними регульованими жалюзями або світлорозсіюючими шторами з коефіцієнтом відбиття 0,5—0,7.

Розташовувати робочі місця з ВДТ необхідно таким чином, щоб в поле зору користувача не потрапляли вікна або світні поверхні світильників. Окрім того, вони не повинні також знаходитися безпосередньо за його спиною, щоб уникнути відблисків на екрані.

Світильники загального освітлення необхідно розташовувати у вигляді ліній (суцільних або переривчастих) з боку від робочих місць (бажано зліва) паралельно лінії зору користувачів. Допускається застосовувати світильники таких класів світлорозподілу: прямого світла (П), переважно прямого (Н), переважно відбитого (В). Застосовувати світильники без розсіювачів та екранних сіток забороняється. Для зменшення пульсації світлового потоку (коефіцієнт пульсації повинен не перевищувати 5%) необхідно застосовувати світлові пристрої укомплектовані високочастотними пускорегулюючими апаратами.

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50° до 90° відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/м2, а захисний кут світильників повинен бути не більшим за 40°.

Світильники місцевого освітлення повинні мати захисний кут не менше за 40°, а в якості джерела світла в них можуть бути встановлені І лампи розжарювання, хоча перевагу все ж таки слід надавати люмінесцентним лампам.

Для обмеження прямої близькості від джерел природного (вікна) та штучного (світильники) освітлення необхідно, щоб яскравість їх поверхонь, що перебувають у полі зору не перевищувала 200 кд/м2, яскравість же відблисків на екрані ВДТ не повинна перевищувати 40 кд/м2, а яскравість стелі — 200 кд/м2.

В полі зору користувача ВДТ має бути забезпечений відповідний розподіл яскравості. Відношення значень яскравості робочих поверхонь не повинно перевищувати 3:1, а робочих поверхонь і навколишніх предметів (стіни, обладнання, меблі) — 5:1.

Надійність та ефективність природного і штучного освітлення приміщень з ВДТ залежить від своєчасності та ретельності їх обслуговування. Тому віконне скло та світильники необхідно очищати не рідше ніж два рази на рік, та своєчасно проводити заміну ламп, що перегоріли.


7.3 Вимоги щодо рівня неіонізуючих електромагнітних випромінювань, електростатичних та магнітних полів

7.3.1 Рівні електромагнітного випромінювання та магнітних полів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.006 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на робочих местах и требования к проведению контроля», СН №3206-85 «Гранично допустимі рівні магнітних полів частотою 50 Гц» та ДСанПіН 3.3.2-007-98. Рівні інфрачервоного випромінювання не повинні перевищувати граничних відповідно до ГОС 12.1.005 та СН № 4088-86 з урахуванням площі тіла, яка опромінюється, та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

7.3.2 Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати допустимих відповідно до СН № 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях» та ДСаНіП 3.3.2-007-98.

7.3.3 Гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не повинна перевищувати рівнів, наведених в ГОСТ 12.1.045 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», СН № 1757-77 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля» та ДСаНіП 3.3.2-007-98.

7.3.4 Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала при будь-яких положеннях регулювання пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) не повинна перевищувати 7,74. 10-12 А/кг, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год).


7.3.5 Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/м3; вміст оксидів азоту - 5 мг/м3; вміст пилу - 4 мг/м3.

7.4 Вимоги електробезпеки

7.4.1 ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, інше устаткування, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту мають відповідати класу зони за ПВЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів.

7.4.2 Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ виконується як окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладення фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника забороняється. Нульовий захисний провід прокладається від стійки групового розподільчого щита, розподільчого пункту до розеток живлення.

7.4.3 У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше п’яти персональних ЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійних резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

7.4.4 ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ повинні підключатися до електромережі тільки з допомогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток заводського виготовлення. Штепсельні з'єднання та електророзетки крім контактів фазового та нульового робочого провідників повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника. Конструкція їх має бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалось раніш ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні має бути зворотним. Необхідно унеможливити з'єднання контактів фазових провідників з контактами нульового захисного провідника.

7.4.5 Штепсельні з'єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В та 220 В. Штепсельні з'єднання та електророзетки, розраховані на напругу 12 В та 36 В, мають бути пофарбовані в колір, який візуально значно відрізняється від кольору штепсельних з'єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

7.4.6 Індивідуальні та групові штепсельні з'єднання та електророзетки необхідно монтувати на негорючих або важкогорючих пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та Правил пожежної безпеки в Україні.

7.4.7 Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ при розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають по підлозі поряд зі стінами приміщення, як правило, в металевих рукавах з відводами відповідно до затвердженого плану розміщення обладнання та технічних характеристик обладнання. При розташуванні в приміщенні за його периметром до 5 персональних ЕОМ, використанні трипровідникового захищеного проводу або кабелю в оболонці з негорючого або важкогорючого матеріалу дозволяється прокладання їх без металевих труб та гнучких металевих рукавів.

7.4.8 Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ при розташуванні їх у центрі приміщення, прокладають у каналах або під знімною підлогою в металевих трубах або гнучких металевих рукавах. При цьому не дозволяється застосовувати провід і кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші матеріали, що містять сірку. Відкрита прокладка кабелів під підлогою забороняється.

7.4.9 Є неприпустимими:

- експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими провідниками;

- застосування саморобних подовжувачів, нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;

- користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.

7.5 Пожежна безпека

Залежно від особливостей виробничого процесу, крім загальних вимог пожежної безпеки, здійснюються спеціальні протипожежні заходи для окремих видів виробництв, технологічних процесів та промислових об'єктів. Для споруд та приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ такі заходи визначені Правилами пожежної» безпеки в Україні, ДНАОП 0.00-1.31-99 та іншими нормативними документами.

Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості. Над та під приміщеннями, де розташовуються ЕОМ, а також у суміжних з ними приміщеннях не. дозволяється розташування приміщень категорій А І Б за вибухопожежною небезпекою. Приміщення категорії В слід відділяти від приміщень з ЕОМ протипожежними стінами.

Для всіх споруд І приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до ОНТП 24-86 «Определения категорий помещений й зданий по взрывопожарной й пожарной опасности», та клас зони згідно з Правилами влаштування електроустановок. Відповідні позначення повинні бути нанесені на вхідні двері приміщення.

Фальшпідлога у приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих матеріалів (або важкогорючих з межею вогнестійкості не менше 0,5 год.). Простір під знімною підлогою розділяють негорючими діафрагмами на відсіки площею не більше 250 м2 . Межа вогнестійкості діафрагми повинна бути не меншою за 0,75 год. Комунікації прокладають крізь діафрагми в спеціальних обоймах із застосуванням негорючих ущільнювачів для запобігання проникненню вогню з одного відсіку в інший, а також з міжпідлогового простору в приміщення. Міжпідлоговий простір під знімною підлогою має бути оснащений системою автоматичної пожежної сигналізації та засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, СНиП 2.04.09-84, з використанням димових пожежних сповіщувачів.

Звукопоглинальне облицювання стін та стель у приміщеннях ЕОМ слід виготовляти з негорючих або важкогорючих матеріалів.

Приміщення, в яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні зали, повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення з урахуванням граничне допустимих концентрацій вогнегасної речовини.

Не рідше одного разу на квартал необхідно очищати від пилу агрегати та вузли, кабельні канали та простір між підлогами.

7.6 Вимоги до обладнання

7.6.1 Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ повинні відповідати вимогам чинних в Україні стандартів, нормативних актів з охорони праці та цих Правил.

7.6.2 Прийняття в експлуатацію зазначеного обладнання повинне здійснюватись тільки за умови наявності в комплекті з ним паспорта, інструкції або іншої експлуатаційної документації, перекладеної українською (або також і російською) мовою. При наявності відхилень від вимог нормативної документації можливість використання обладнання повинна бути узгоджена з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією - замовником до укладення контракту на постачання.

7.6.3 За способом захисту людини від ураження електричним струмом відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ повинні відповідати 1 класу захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие тре-бования безопасности» та ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработ-ки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испыта-ний» або повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98. Є неприпустимим використання клем функціонального заземлення для підключення захисного заземлення.

7.6.4 Вимоги до відеотерміналів наведені в таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 - Вимоги до відеотерміналів

Найменування параметра Значення параметра
Яскравість знака (яскравість фону), кд/м2 від 35 до 120
Зовнішня освітленість екрана, лк від 100 до 250
Контраст (для монохромних зображень) від 3:1 до 1,5:1
Нерівномірність яскравості в робочій зоні екрана не більше 1,7:1

Відхилення форми робочої зони екрана від прямокутності :

по горизонталі та вертикалі

по діагоналі

не більше 2 %

не більше 4% відношення суми коротких сторін до суми довгих

Різниця довжин рядків або стовпчиків не більше 2% середнього значення
Розмір мінімального елемента зображення (пікселя) для монохромних зображень, мм 0,3
Допустима тимчасова нестабільність зображення (мигання) не повинна бути зафіксована у 90 % спостерігачів
Відбивна властивість, дзеркальне та змішане відображення (відблиск),% (допускається виконання вимог при застосуванні приекранного фільтра ) не більше 1
Відношення ширини знака до його висоти для великих літер від 0,7 до 0,9
Мінливість розміру знака не більше 5 % висоти
Ширина лінії контуру знака 0,15-0,1 висоти знака

Модуляція щодо яскравості растру: для монохромних зображень

для багатоколірних зображень

не більше 0,4

не більше 0,7

Відстань між рядками не менше ширини контуру знака або одного елемента зображення

7.6.5 Вимоги щодо допустимих значень неіонізуючого електромагнітного випромінювання:

- напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навкруги ВДТ за електричною складовою не повинна перевищувати:

у діапазоні частот 5 кГц - 2 кГц - 25 В/м,

у діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц - 2,5 В/м,

- щільність магнітного потоку не повинна перевищувати:

у діапазоні частот 5 кГц - 2 кГц - 250 нТл,

у діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц - 25 нТл;

- поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати 500 В;

- потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрану та інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати 100 мкР/год

7.6.6 Вимоги до клавіатури:

- виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення; - наявність опорного пристрою, який дає змогу змінювати кут нахилу клавіатуру в межах від 50 до 150 і виготовлений з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню;

- висота на рівні переднього ряду не більше 15 мм;

- виділення кольором та місцем розташування окремих груп клавіш;

- наявність заглиблень посередині клавіш;

- однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25 Н та максимальним не більше 1,5 Н;

- виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів.


7.7 Вимоги до розміщення устаткування та організації робочих місць

7.7.1 Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ, повинна складати не менше 6 м2 , а обсяг - не менше 20 м3 .

7.7.2 Робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів повинні розміщуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

При розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно дотримуватись таких вимог:

- робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ розміщуються на відстані не менше 1м від стін зі світловими прорізами;

- відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 1,2 м;

- відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м;

- прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1м.

7.7.3 Організація робочого місця користувача ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічних вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», з урахуванням характеру та особливостей трудової діяльності.

7.7.4 Конструкція робочого місця користувача відеотерміналу (при роботі сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - в горизонтальній площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70-900 до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більше 200 відносно горизонтальної площини, нахил голови - 15-200 відносно вертикальної площини.

7.7.5 Якщо користування відеотерміналом та персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то вказане обладнання розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку. Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним, то устаткування, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу.

7.7.6 Висота робочої поверхні столу для відеотерміналу має бути в межах 680-800 мм, а ширина забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності моторного поля. Рекомендовані розміри столу: висота - 725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм.

7.7.7 Робочий стіл для відеотерміналу повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650 мм.

7.7.8 Робочий стіл для відеотерміналу, як правило, має бути обладнаним підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 200

7.7.9 Робоче сидіння (стілець, крісло) користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або знімні підлокітники.

7.7.10 Регулювання кожного параметра має бути незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію. Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити для лінійних розмірів 15-20 мм, для кутових - 2-50.

7.7.11 Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу поверхні - від 150 вперед до 50 назад.

7.7.12 Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край - заокругленим.

7.7.13 Висота спинки сидіння має становити 300±20 мм, ширина - не менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині - 400 мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0-30° відносно вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватись у межах 260-400 мм.

7.7.14 Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не меньше 250 мм, шириною - 50-70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230±30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм.

7.7.15 Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів. Відстань від екрана до ока працівника повинна складати: при розмірі екрану по діагоналі

35/38 см (14»/15») - 600-700 мм,

43 см (17») - 700-800 мм,

48 см (19») - 800-900 мм,

53 см (21») - 900-1000 мм.

7.7.16 Розташування екрану відеотерміналу має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ±30° від лінії зору працівника.

7.7.17 Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100-300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5-15°.

7.7.18 Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість екрану відеотермінала, зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні досяжності моторного поля: по висоті 900-1300 мм, по глибині 400-500 мм.

7.8 Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ

7.8.1 Користувачі ЕОМ повинні слідкувати за тим, щоб відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ були справними і випробуваними відповідно до чинних нормативних документів.

7.8.2 Щоденно перед початком роботи необхідно проводити очищення екрану відеотерміналу від пилу та інших забруднень.

7.8.3 Під час виконання робіт на ЕОМ необхідно дотримуватись режимів праці та відпочинку.

7.8.4 Після закінчення роботи відеотермінал та персональна ЕОМ повинні бути відключені від електричної мережі.


7.8.5 У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити відеотермінал та ЕОМ від електричної мережі.

7.8.6 При використанні з ЕОМ та відеотерміналами лазерних принтерів потрібно дотримуватись вимог Санітарних норм та правил устрою та експлуатації лазерів №5804-91, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР в 1991 р.

7.8.7 Є неприпустимими такі дії:

- виконання обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ безпосередньо на робочому місці користувача ЕОМ:

- зберігання біля відеотермінала та ЕОМ паперу, дискет, інших носіїв інформації, запасних блоків, деталей тощо, якщо вони не використовуються для поточної роботи;

- відключення захисних пристроїв, самочинне проведення змін у конструкції та складі ЕОМ, устаткування або їх технічне налагодження;

- робота з відеотерміналами, в яких під час роботи з'являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо;

- праця на матричному принтері зі знятою (трохи піднятою) верхньою кришкою.

7.9 Вимоги безпеки під час обслуговування та налагодження ЕОМ

7.9.1 Монтаж, обслуговування та налагодження ЕОМ, заміна деталей, пристроїв, блоків повинні здійснюватись тільки,при повному відключенні живлення. Забороняється з'єднувати та роз'єднувати кабелі при підключеній напрузі. У тих випадках, коли монтаж, обслуговування та налагодження ЕОМ або її пристроїв, блоків при відключеному живленні неможливі, виконання цих робіт допускається за умови додержання таких вимог:

- устаткування, допоміжна апаратура та прилади повинні бути заземлені;

- роботи виконуються не менше ніж двома працівниками;

- працівники повинні виконувати роботу інструментом з ізольованими ручками, стоячи на діелектричному килимку.

7.9.2 Засоби захисту та інструмент необхідно щоразу перед застосуванням оглянути і при виявленні несправностей негайно заміняти.

7.9.3 Під час виконання ремонтних робіт слід користуватись електроінструментом, напруга живлення якого не перевищує 36 В.

7.9.4 Особам, що виконують ремонтні роботи, забороняється працювати з ручним годинником, що має металевий браслет.

7.9.5 Ремонт відеотермінала без футляра, а також усі види робіт з відкритим кінескопом повинні проводитися в захисних окулярах або масці.

7.9.6 Паяння деталей повинно проводитись відповідно до СП 952-72.

7.9.7 Промивання і знежирення деталей, блоків, плат повинні проводитись за допомогою етилового спирту або спеціальних негорючих промивних рідин.

7.9.8 Працівникам, що виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, не дозволяється:

- залишати без догляду увімкнуте в мережу живлення устаткування, прилади, що використовуються при проведенні робіт;

- залишати на устаткуванні, приладах запобіжники, з'єднувачі, провід, залишки флюсу, припою тощо;

- розміщувати на одному робочому столі (місці) два або більше увімкнутих в мережу живлення відеотермінали з знятими футлярами;

- проводити всередині відеотермінала операції, що виконуються тільки двома руками, без попереднього вимкнення відеотермінала з мережі живлення та зняття залишкових зарядів з конденсаторів фільтрів випрямлячів та другого анода кінескопа.

7.10 Режим робочого дня

Санітарними правилами встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні для розробників програм із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи, за ВДТ.

При 12-годиннІй робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

В санітарних правилах наголошується, що у всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години.

В окремих випадках — при хронічних скаргах працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ на зорове стомлення незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці І відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей — допускаються Індивідуальний підхід до обмеження часу робіт з ВДТ, зміни характеру праці, чергування з іншими видами діяльності, не пов'язаними з ВДТ.


7.11 Вимоги до виробничого персоналу

7.11.1 Усі працівники, які виконують роботи пов'язані з експлуатацією, обслуговування, налагодженням та ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковому медичному огляду. До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються особи, які не мають медичних протипоказань.

7.11.2 Працівники підприємств, які організовують та виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань з охорони праці, даних Правил та питань пожежної безпеки, а також інструктажі в порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 17.02.99 №27. Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України і Переліком посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядком її організації, затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 № 628.

7.11.3 Допускати до роботи осіб, що в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, забороняється.

7.11.4 Працівники, які виконують роботи з експлуатації, обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ, згідно зі статтею 10 Закону України «Про охорону праці» забезпечуються належними засобами індивідуального захисту відповідно до чинних норм.

Чітке дотримання представлених у розділі правил виробничої безпеки і сантарно-гігієнічних норм дозволять уникнути аварійних ситуацій, травм, погіршення здоров’я користувачів комп’ютерів та будуть сприяти забезпеченню високого рівня виробництва і якості його праці.


8. ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНКИ ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО ПОРТУ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

Система 1С: Підприємство 8.0 з конфігурацією Бухгалтерія один з найпоширеніших програмних продуктів в нашій країні, що використовується для автоматизації роботи бухгалтерії. Отож підсистема статистичної звітності, розроблена в даному проекті для 1С: Підприємство 8.0 може використовуватись на будь якому великому підприємстві, де використовується система 1С: Підприємство 8.0 з конфігурацією Бухгалтерія. Також і в Одеському Морському Торговому Порту. На території області і нашого місто знаходиться дуже багато об’єктів підвищенної небезпеки. Наприклад, Припортовий завод, „Холодильник”, холодильник м’ясокомбінату та інші. І навідь на території порту знаходиться багато небезпечних об’єктів. Це все в свою чергу збільшує ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Аналіз існуючих проблем у сфері цивільного захисту свідчить, що надзвичайні ситуації залишаються однією з важливих причин стримування стабільного економічного росту. Щорічно в Україні реєструється близько 400 надзвичайних ситуацій. Щорічні матеріальні збитки від надзвичайних ситуацій оцінюються сумою понад 300 млн.гривень. Непоправні щорічні втрати внаслідок надзвичайних ситуацій та пожеж досягають близько 4,5 тисячі осіб. Тому дуже важливим питанням на такому великому підприємстві є питання захисту працівників у надзвичайних ситуаціях.

При визначенні оцінки надійності захисту виробничого персоналу необхідно враховувати, що практично усі вражаючі фактори ядерного або іншого вибуху здатні завдати поразки людям і стати причиною їхньої смерті або викликати втрату працездатності на тривалий час. Найбільш ефективним засобом захисту робітників, службовців і членів їхніх родин є їхнє укриття в захисних спорудах при дотриманні наступних умов: загальна місткість захисних споруд дозволяє укрити всіх робітників та службовців; захисні споруди задовольняють вимогам захисту від усіх вражаючих факторів ОМУ (осередків місцевого ураження); захисні споруди обладнані системами життєзабезпечення на необхідну тривалість перебування в них; розміщення захисних споруд відносно робітничих місць дозволяє вчасно вкриватися за сигналі «Повітряна тривога»; робітники та службовці вчасно оповіщаються та навчені засобам захисту і правилам дії за сигналами оповіщення ГО (громадської оборони). Крім того, при використанні захисних споруд в мирний час у народногосподарських цілях важливою умовою є також можливість своєчасної підготовки цих споруд до прийому людей.

Як показник надійності захисту робітників та службовців об'єкта з використанням інженерних споруд можна прийняти коефіцієнт надійності захисту Кн.з, що показує, яка частина робітників, службовців і членів їхніх родин забезпечується надійним захистом при очікуваних максимальних параметрах вражаючих факторів ядерного вибуху.

Коефіцієнт надійності захисту визначається на основі приватних (окремих) показників, що характеризують підготовленість об'єкта при вирішенні задачі захисту робітників та службовців і членів їхніх родин за основними складовими задачі. На об'єктах народного господарства оцінка проводиться по кількісному складу робітників, службовців і членів їхніх родин.

Загальний і приватний показники захисту виробничого персоналу з використанням інженерних споруд дозволяють виявити слабкі місця в рішенні задачі захисту і намітити конкретні заходи щодо підвищення надійності захисту робітників, службовців і членів їхніх родин.

Оцінка надійності захисту виробничого персоналу на об'єкті проводиться в такій послідовності:

1. Оцінюється інженерний захист робітників та службовців об'єкта. Показателем інженерного захисту є коефіцієнт

, який вказує, яка частина робітників та службовців, що підлягають укриттю, може укритися вчасно в захисних спорудах об'єкта з необхідними захистними властивостями і системами життєзабезпечення, що дозволяють укривати людей протягом установленого терміну:

, (1)

де

- сумарна кількість людей, що вкриваються у встановлені терміни в захисних спорудах з необхідними захисними властивостями і системами життєзабезпечення;

N - загальна чисельність робітників та службовців, що підлягають укриттю.

2. Вивчається система оповіщення й оцінюється можливість своєчасного доведення сигналу «Повітряна тривога» до робітників та службовців. Показником надійності захисту виробничого персоналу з врахуванням оповіщенні є коефіцієнт

:

, (2)

де

- кількість робітників та службовців, що оповіщаються вчасно за сигналом «Повітряна тривога» з тих, хто своєчасно вкрився у захисних спорудах з необхідними захисними властивостями і системами життєзабезпечення.

3. Оцінюється як добре навчений виробничий персонал засобам захисту від зброї масової поразки і правилам дій за сигналом «Повітряна тривога». Як показник, що характеризує підготовленість об'єкта до захисту виробничого персоналу в залежності від навчання людей, можна прийняти коефіцієнт :

, (3)

де

- кількість робітників та службовців, навчених правилам дій і способам захисту за сигналом «Повітряна тривога» з тих, хто своєчасно вкрився у захисних спорудах з необхідними захисними властивостями і системами життєзабезпечення.

4. Визначається готовність сховищ до прийому тих, що переховуються. Для цього визначається час, протягом якого сховища, використані в мирний час у народногосподарських цілях, можуть бути підготовлені до прийому людей (звільнені від стороннього майна, створені запаси продуктов, води, перевірені герметичність спорудження, функціонування всіх систем життєзабезпечення й ін.). Порівнянням фактичного часу підготування сховища

із необхідним
визначається готовність сховища до прийому людей, що вкриваються. Для оцінки надійності захисту в розрахунок приймаються тільки ті захисні споруд, для яких виконується умова

, (4)

Показником, що характеризує надійність захисту персоналу в залежності від готовності сховищ і укриттів, є коефіцієнт

:

, (5)

де

- кількість місць у сховищах з необхідними захисними властивостями і системами життєзабезпечення, час готовності яких не перевищує встановленого,

5. Результати оцінки надійності захисту виробничого персоналу зводяться в таблицю й аналізуються (див. приклад 14.1, стор. ___).

На підставі часткових показників визначається коефіцієнт надійності захисту робітників та службовців об'єкта

за мінімальним значенням з показників {
,
,
,
).

Визначаються слабкі місця в підготовці об'єкта для успішного рішення задачі захисту виробничого персоналу і передбачаються можливі шляхи підвищення показника надійності захисту.

6. Якщо місткість захисних спорудженні, що маються на об'єкті, не забезпечує укриття працюючої зміни, то вивчається можливість будівництва швидко споруджувальних сховищ, а також виявляються всі подвальні приміщення й інші заглибленні споруди об'єкта; оцінюються їхні захисні властивості і можливість пристосування під захисні споруди. При цьому визначаються рівень підлоги щодо найвищого рівня ґрунтових вод, зайві і потребуючі закладення прорізи в зовнішніх

огородженнях, необхідність посилення захисних властивостей і найбільше раціональні засоби досягнення цього.

Крім того, виявляються гірські вироблення, шахти й інші заглибленні спорудження, розташовані на території, що прилягає до об'єкта. Вивчається й оцінюється можливість використання їх для укриття виробничого персоналу об'єкта.

У заміській зоні, закріпленній за об'єктом, виявляються всі погріби, підвали, овочесховища, житлові будинки й інші споруди, що можуть бути пристосовані під ПРС (протирадиційне сховище). Оцінюються їхня місткість, захисні властивості, визначається обсяг робіт, кількість робочої сили і необхідні матеріали для переустаткування цих споруджень під ПРС. Якщо місткість пристосовуємих під ПРС приміщень недостатня, то оцінюється можливість будівництва ПРС, у тому числі ПРС на податливих опорах (кількість, місце розташування, наявність будівельних матеріалів).

7. Виявляються місця й умови збереження запасів СДЯР (сильнодіючих ядовитих речовин), а також застосування у виробництві СДЯР, що можуть стати джерелом утворення вторинного вогнища хімічної поразки. Оцінюються можливі розміри вогнища поразки і визначаються сили і засоби для його ліквідації. Для цього оцінюються стан і можливості невоєнізованих формувань протирадіаційного і протихімічного захисту об'єкту, а також наявність і умови збереження необхідних запасів засобів знезараження.

8. Оцінюється забезпеченість виробничого персоналу й особового складу формувань ГО засобами індивідуального захисту: кількість, технічний стан, умови збереження, можливості ремонту і час па їхню видачу.

9. Перевіряється наявність і оцінюється реальність плану розосередження робітників та службовців і евакуації членів їхніх родин.

На закінчення ретельно аналізуються отримані дані оцінки і робиться висновок про надійність захисту робітників об'єкту.

У висновках вказуються:

надійність захисту робітників та службовців на об'єкті і членів їхніх родин;

необхідність підвищення захисних властивостей наявних на об'єкті захисних споруд і заходи, що доцільні для підвищення надійності захисту до необхідного рівня;

приміщення, що доцільно пристосувати під захисні споруди і які роботи для цього потрібно виконати;

кількість і тип швидкозпоруджуємих захисних споруд, що повинні бути побудовані на об'єкті додатково;

заходи щодо надійного захисту чергового персоналу, будівництву відсутніх захисних споруд для нього;

заходи щодо повного забезпечення виробничого персоналу й особового складу формувань ГО необхідними засобами індивідуального захисту, по скороченню часу на їхню видачу;

заходи для поліпшення умов збереження, профілактикиі і ремонту засобів захисту;

заходи щодо забезпечення роботи об'єкту в умовах радіоактивного та хімічного зараження.

На основі висновків розробляється план підвищення надійності захисту робітників та службовців об'єкту і членів їхніх родин.

Приклад. Потрібно визначити коефіцієнт надійності захисту

робітників та службовців об'єкту загальною чисельністю 1000 осіб за результатами оцінки, приведеної с у таблиці 8.1.

Примітка:

- кількість робітників та службовців, що вчасно вкриваються і.надійно захищаються; N - чисельність робітників та службовців, що підлягають укриттю.

Таблиця 8.1 - Результати оцінки надійності захисту робітників та службовців об'єкту

Номер

Захис-ної

спору-ди

(ПРС)

Місткі-сть

Захис-ної

спору-ди,

осіб

Кількість

робітни-ків та службов-ців,

надійним інженер-ним

захистом, осіб

Кількість

Робітників

та

службовців,

що

оповіщаю-ться вчасно,

з тих, хто забезпече-ний інженер-ним захистом, осіб

Кількі-сть навче-них,

з тих, хто забезпеч-чений інженерним захис-том,

осіб

Кількість укриваємих

в притулках, готовність яких забезпечує-ться в установле-ний термін,

осіб

Коефіці-єнт

Надійно-сті захисту

1 500 450 450 400 400 0,4
2 100 - - - -
3 300 300 250 250 -
4 200 - - - -
Всього 1100 750 700 650 400

Рішення. При заданих умовах задача зводиться до того, щоб розрахувати приватні показники надійності захисту, а потім визначити коефіцієнт надійності захисту

для. робітників та службовців об'єкта, провести аналіз і зробити висновки.

І. Аналізуємо результати оцінки по кожному:

сховище № 1 місткістю 500 осіб задовольняє вимогам по захисних властивостях, життєзабезпеченню що вкриваються і за часом готовності до прийому що вкриваються; кількість надійно вкриваємих у сховищі - 400 осіб, тобто на 100 осіб. менше через те, що 50 осіб не забезпечуються надійним інженерним захистом, 50 осіб- не навчені;

сховище № 2 місткістю 100 осіб не задовольняє вимогам інженерного захисту і виключається з розрахунку надійності захисту;

сховище № 3 місткістю 300 осіб задовольняє вимогам по інженерному захисті, але не забезпечує своєчасної готовності притулку до прийому людей у встановлений термін. Сховище виключається з розрахунків, хоча дозволяє надійно укрити 250 чіл. (50 чел. не забезпечується оповіщенням);

сховище № 4 не задовольняє вимогам інженерного захисту і виключається з розрахунку надійності захисту.

2. Обчислюємо показник, що характеризує інженерний захист рабочої зміни за формулою (1),

=750/1000 = 0,75,

тобто 75 % робітників та службовців можуть бути укриті у встановлений час у сховищах з необхідними захисними властивостями і системами життєзабезпечення.

4. Визначаємо показник, що характеризує своєчасність оповіщення робітників та службовців сигналами оповіщення ГО за формулою (2):

= 700/1000 = 0,7.

4. Знаходимо показник навченості робітників та службовців правилам дій за сигналом «Повітряна тривога» за формулою (3):

= 650/1000 = 0,65.

5. Визначаємо показник, що характеризує захисні спорудження за часом приведення їх у готовність до прийому людей,що вкриваються, за формулою (5):

= 400/1000 = 0,4.

6. Визначаємо коефіцієнт надійності захисту робітників об'єкта

за мінімальним значенням приватного показника. У даному випадку він визначається коефіцієнтом
і складає
= 0,4.

Висновки

1. На об'єкті при існуючій підготовленості й організації не забезпечується надійний захист 60 % робітників та службовців (600 чоловік).

2. Значне зниження показника надійності пов'язане з тим, що сховища № 2 і № 4 не відповідають вимогам інженерного захисту (300 чоловік), а також пов'язано з недосконалою системою оповіщення робітників та службовців (50 чоловік не оповіщається), з непідготовленістю персоналу (50 чоловік не навчені і не знають, у яких притулках їм варто вкриватися) і несвоєчасною готовністю сховища № 3 до прийому людей, що вкриваються (250 чоловік).

3. Коефіцієнт надійності захисту працюючої зміни може бути підвищений до 0,75 без істотних матеріальних витрат дообладнуванням системи оповіщення і навчанням робітників та службовців правилам дій за сигналом «Повітряна тривога», зміною умов експлуатації сховища № 3 у мирний час, при яких сховище може бути приведене в готовність до прийому вкриваємих в встановлений час.

4. Доцільно вивчити можливість підвищення захисних властивостей сховищ № 2 та № 4.

5. Загальний коефіцієнт місткості захисних споруд на об'єкті

, (6)

тобто перевищує потреби на 10 % (практично вся найбільша зміна об'єкта може бути укрита).

Висновок. Таким чином, своєчасне прогнозування НС природного характеру, а також правильні дії у випадках техногенних катастроф і аварій ведуть до значного зменшення людських втрат і мінімізації економічних збитків та витрат на ліквідацію наслідків НС. Керівники підприємств, у тому числі Одеського Морського Торгового Порту, зобов’язанні вести роз’яснювальні роботи, тренування та навчання робітників порту що до дій у НС і ліквідацій їх наслідків.


ВИСНОВКИ

В результаті виконаної роботи було створено підсистему автоматизації складення статистичних звітів в системи 1С:Підприємство 8.0 для підприємства ТОВ „Глобус-авто”. Завдяки використанню цієї системи час складення звітності значно зменьшівся, зменшилась їмовірність допущення помилок, що припускалися, при складенні звітів вручну.

В процесі виконання даного проектного завдання були виконані наступні задачі.

Була зібрана інформація про підприємство, для якого розроблювався програмний продукт, та виділені найбільш важливі та необхідні питання, що потребують автоматизації процесу. Була вивчена сфера роботи підприємства та її особливості.

На наступному етапі була вивчена область розробки, суть та правила складення звітів, що включені до розробленої підсистеми, основні бухгалтерські поняття, необхідні рахунки та субрахунки бухгалтерії.

Була обрана та вивчена середа розробки програмного продукту – система 1С:Підприємство 8.0.

Далі проведена формалізована постановка комплексу завдань та виділені послідовні етапи розробки програмного продукту, що відповідають структурі програми.

Проведен економічний аналіз доцільності розробки та впровадження підсистеми статистичної звітності системи 1С:Підприємство 8.0 на підприємстві.

Описані необхідно санітарні, гігієнічні норм та правила виробничої безпеки яких потрібно дотримуватись під час роботи з розробленим програмним продуктом.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Підручники, монографії, довідники:

1. Романа Хом’як, Василь Лемішовський Бухгалтерський облік в Україні: Вид-во „Інтелект -захід”, 2006 - 560 с.

2. 1С: Предприятие 8.0 Конфигурация „Бухгалтерия для Украины”. Руководство по ведению учета / Фирма „1С”:Москва, 2005 – 313 с.

3. 1С: Предприятие 8.0 Конфигурирование и администрирование / Фирма „1С”:Москва, 2004 – 688 с.

4. 1С: Предприятие 8.0 Описание встроенного язика. Части 1,2,3,4 / Фирма „1С”: Москва, 2005 – 2436 с.

5. План счетов бухгалтерського учета : Вид-во „Галицькі контракти” / ”Дебет-Кредит”. Київ, 2000 – 48с.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Навчальний посібник: Вид-во „Афіша”. Львів, 2001 – 349 с.

7. ДНАОП 0.00-1.31-99 - Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: Київ, 1999.

Інструкції:

1. Інструкція щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1 - підприємництво / Державний комітет статистики України: Київ, 2007 – 127 с.

2. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – ПЕ / Затверджено наказами Держкомстату України № 380 від 25.11.2005, № 340 від 19.07.2006.

3. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – П (термінова) / Затверджено наказами Держкомстату України № 261 від 30.04.2004, № 516 від 15.09.2004, № 363 від 11.11.2005,

№ 290 від 30.06.2006.

4. Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 4 – МТП / Затверджено наказами Держкомстату України № 115 від 05.12.2007.

Методичні вказівки:

1. Методичні вказівки до дипломного проектування / Кафедра „Інформаційні технології”: ОНМУ. Одеса, 2004

2. Проектування та вдосконалення інформаційних систем і комп’ютерних мереж / Кафедра „Економіка підприємства і підприємництво”: ОНМУ. Одеса, 2004.

Електронні джерела:

1. http://www.oda.kherson.ua/cgi-bin/control.pl?id=../control/uk/data/ poslugy/ 1_1/n_39_1999.html&lang=uk&type=body - Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання

2. http://www.mns.gov.ua/index.ua.php - МНС України

3. http://www.vashdom.ru/snip/II-II-77/ - Защитные сооружения гражданской обороны

4. http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr - Нормативні акти України


ДОДАТКИ

Д1 Лістинг програми

Д 1.1 Лістинг форми 1-П (термінова)

// ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ

//Поле табличного документа

Перем м1П;

//хранят значение даты

Перем мДатаНачалаПериодаОтчета Экспорт;

Перем мДатаКонцаПериодаОтчета Экспорт;

// хранит форматную строку представленияденежных показателей отчета

Перем мСтрокаФормата;

// хранит значение делителя при представлении чисел в назначенной размерности

Перем мДелитель;

//Значения полученные,которые выводятся на форму и макет

Перем ОргНазв;

Перем ФИОГлавБуха;

Перем ФИОДиректора;

Перем КодЕДРПОУ;

Перем КодКОАТУУ;

Перем КодСПОДУ;

Перем КодЗКГНГ;

Перем КодКВЕД;

Перем Территория;

Перем КодКФВ;

Перем Значение;

Перем Значение1;

Перем Рез2;

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Функция округляет число согласно установленной размерности чисел.

Функция ОкруглитьЧислоПоФормату(ИсходноеЧисло)

ОкругленноеЧисло = Окр(ИсходноеЧисло / мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

Возврат ОкругленноеЧисло;

КонецФункции // ОкруглитьЧислоПоФормату()

// Процедура управляет показом в форме периода построения отчета,

Процедура ПоказатьПериод()

ЭлементыФормы.НадписьПериодСоставленияОтчета.Заголовок = мДатаНачалаПериодаОтчета;

ЭлементыФормы.НадписьПериодСоставленияОтчета.Заголовок = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'ММММ гггг'«);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ДатаГод.Значение = мДатаНачалаПериодаОтчета;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ДатаГод.Значение = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ДатаМесяц.Значение = мДатаНачалаПериодаОтчета;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ДатаМесяц.Значение = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'ММММ'«);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ДатаПодписиОтчета.Значение = Формат(ТекущаяДата(), «Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«);

КонецПроцедуры // ПоказатьПериод()

// Процедура устанавливает границы периода построения отчета.

//

// Параметры:

// Шаг - число, количество стандартных периодов, на которое не обходимо

//сдвигать период построения отчета;

//

Процедура ИзменитьПериод(Шаг)

мДатаКонцаПериодаОтчета = КонецМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаКонцаПериодаОтчета, Шаг));

мДатаНачалаПериодаОтчета = НачалоМесяца(мДатаКонцаПериодаОтчета);

ПоказатьПериод();

КонецПроцедуры // ИзменитьПериод()

// Процедура заполняет сведения об организации

Процедура ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

ОргНазв = Организация.НаименованиеПолное;

м1П.Области.ОргНазв.Значение = ОргНазв;

Если НЕ (ЗначениеНеЗаполнено(Организация)) Тогда

ПараметрыБухгалтерскогоУчета = РегистрыСведений.УчетнаяПолитикаБухгалтерскийУчет.ПолучитьПоследнее(мДатаНачалаПериодаОтчета, Новый Структура(«Организация», Организация));

ИспКлассыСчетов = ПараметрыБухгалтерскогоУчета.ИспользуемыеКлассыСчетовРасходов;

КонецЕсли;

СписокПоказателей = Новый СписокЗначений;

СписокПоказателей.Добавить(««,»ФИОРук»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»ФИОБух»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодПоЕДРПОУ»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодКОАТУУ»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодСПОДУ»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодЗКГНГ»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодКВЕД»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»Территория»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»КодКФВ»);

СписокПоказателей.Добавить(««,»Телефоны»);

ФИОДиректора = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, ДатаПодписи, СписокПоказателей).ФИОРук;

ФИОГлавБуха = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, ДатаПодписи, СписокПоказателей).ФИОБух;

КодЕДРПОУ = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодПоЕДРПОУ;

КодКОАТУУ = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодКОАТУУ;

КодСПОДУ = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодСПОДУ;

КодЗКГНГ = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодЗКГНГ;

КодКВЕД = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодКВЕД;

Территория = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).Территория;

КодКФВ = ПолучитьСведенияОбОрганизации(Организация, мДатаКонцаПериодаОтчета, СписокПоказателей).КодКФВ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргБухгалтер.Значение = ФИОГлавБуха;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргДиректор.Значение = ФИОДиректора;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодЕДРПОУ.Значение = КодЕДРПОУ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодЄДРПОУ.Значение = КодЕДРПОУ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодКОАТУУ.Значение = КодКОАТУУ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодКОДУ.Значение = КодСПОДУ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодКОПФГ.Значение = КодЗКГНГ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодКВЕД.Значение = КодКВЕД;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргТерритория.Значение = Территория;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ОргКодКФВ.Значение = КодКФВ;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Тел.Значение = Телефоны;//ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, «Телефоны»,,);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ФИО.Значение = глТекущийПользователь;

КонецПроцедуры // ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

// Процедура контролирует корректность установленной точности указания

// суммовых (денежных) показателей при выборе единицы измерения.

Процедура ПроверитьТочность()

Если ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1 Тогда

Если ТочностьЕдиницыИзмерения > 2 Тогда

Сообщить(НСтр(«ru='При выводе сумм в гривнях точность не может превышать 2 знака';uk='При виведенні сум у гривнях точність не може перевищувати 2 знаки'«), СтатусСообщения.Внимание);

ТочностьЕдиницыИзмерения = 2;

КонецЕсли;

ИначеЕсли ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000 Тогда

Если ТочностьЕдиницыИзмерения > 3 Тогда

Сообщить(НСтр(«ru='При выводе сумм в тысячах гривень точность не может превышать 3 знака';uk='При виведенні сум у тисячах гривень точність не може перевищувати 3 знаки'«), СтатусСообщения.Внимание);

ТочностьЕдиницыИзмерения = 3;

КонецЕсли;

ИначеЕсли ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000000 Тогда

Если ТочностьЕдиницыИзмерения > 6 Тогда

Сообщить(НСтр(«ru='При выводе сумм в миллионах гривень точность не может превышать 6 знаков';uk='При виведенні сум у мільйонах гривень точність не може перевищувати 6 знаків'«), СтатусСообщения.Внимание);

ТочностьЕдиницыИзмерения = 6;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры // ПроверитьТочность()

// Процедура управляет представлением суммовых (денежных) показателей

// табличного документа при изменении размерности.

Процедура УстановитьФорматВывода()

Если ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1 Тогда

мДелитель = 1.2;

мСтрокаФормата = «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧС = 0; ЧГ=3,0»;

ИначеЕсли ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000 Тогда

мДелитель = 1200;

мСтрокаФормата = «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧС = 3; ЧГ=3,0»;

ИначеЕсли ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000000 Тогда

мДелитель = 1200000;

мСтрокаФормата = «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧС = 6; ЧГ=3,0»;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Процедура очищает содержимое редактируемыхи и вычисляемых ячеек

// поля табличного документа, переданного параметром ВыбТабличноеПоле.

//

// Параметры:

// ВыбТабличноеПоле - поле табличного документа.

//

Процедура ОчиститьТабличноеПоле(ВыбТабличноеПоле)

Для Инд = 0 По ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Количество() - 1 Цикл

ТекущаяОбласть = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области[Инд];

Если Тип («РисунокТабличногоДокумента») <> ТипЗнч (ТекущаяОбласть) Тогда

Если Не ТекущаяОбласть.ТипОбласти = ТипОбластиЯчеекТабличногоДокумента.Прямоугольник Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;

Если Не ТекущаяОбласть.СодержитЗначение Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;

Если ТекущаяОбласть.Защита Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;

ТекущаяОбласть.Очистить();

КонецЕсли;

КонецЦикла;

КонецПроцедуры // ОчиститьТабличноеПоле()

// Процедура очищает содержимое редактируемых и вычисляемых

// ячеек табличного документа.

//

Процедура Очистить()

// Очищаем содержимое ячеек поля табличного документа

ТекТабличноеПоле = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П;//ТабличноеПоле;

ОчиститьТабличноеПоле(ТекТабличноеПоле);

// Устанавливаем флаг модифицированности формы

Модифицированность = Истина;

КонецПроцедуры // Очистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ

// Процедура - обработчик события «ПриОткрытии» формы.

Процедура ПриОткрытии()

Перем ИсходноеКоличествоСтрокГруппы;

Периодичность = Перечисления.Периодичность.Месяц;

мДатаКонцаПериодаОтчета = КонецМесяца(ДобавитьМесяц(КонецМесяца(РабочаяДата), -1));

мДатаНачалаПериодаОтчета = НачалоМесяца(мДатаКонцаПериодаОтчета);

ЭтаФорма.АвтоЗаголовок = Ложь;

м1П = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П;

ТекТабличноеПоле = м1П;

// Установим реквизиты формы по умолчанию

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

ПоказатьПериод();

м1П.ТолькоПросмотр = Истина;

ЗаполнитьСведенияОбОрганизации();

//Вывод таблицы из раздела 2.

Табл = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П;

Макет = ПолучитьМакет(«МакетЛандшафт»);

Секция = Макет.ПолучитьОбласть(«Шапка»);

Табл.Вывести(Секция);

Табл.Показать();

КонецПроцедуры // ПриОткрытии()

// Процедура - обработчик события «ПередЗакрытием» формы.

Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

Если Модифицированность = Истина Тогда

Ответ = Вопрос(НСтр(«ru='Данные были изменены. Сохранить изменения в формате xml?';uk='Дані були змінені. Зберегти зміни у форматі xml?'«), РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена,, КодВозвратаДиалога.Да);

Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда

м1П.Записать(«C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол\Таблица.xml»);

ИначеЕсли Ответ = КодВозвратаДиалога.Отмена Тогда

Отказ = Истина;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры // ПередЗакрытием()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «<« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаПредыдущийПериодНажатие(Элемент)

// Бухгалтерская отчетность составляется помесячно

ИзменитьПериод(-1);

КонецПроцедуры // КнопкаПредыдущийПериодНажатие()

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «>« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаСледующийПериодНажатие(Элемент)

// Бухгалтерская отчетность составляется помесячно

ИзменитьПериод(1);

КонецПроцедуры // КнопкаСледующийПериодНажатие()

// Процедура выполняет расчет и заполняет форму данными

//при нажатии кнопки Выполнить.

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Родитель.Код = ««90»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез= Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Если

Рез.Количество() > 0 тогда

Значение = Окр(Рез[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Сторока810Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Иначе

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Сторока810Ряд1.Значение = Формат (0, мСтрокаФормата);

Предупреждение(«Виробленої продукції за вказаний період не має»);

КонецЕсли;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка825Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка845Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

Запрос1 = Новый Запрос; Запрос1.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата3, &Дата4,,, Счет.Родитель.Код = ««90»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос1.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата3»,НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаНачалаПериодаОтчета, -1))); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата4»,КонецМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаКонцаПериодаОтчета, -1)));

Рез1= Запрос1.Выполнить().Выгрузить();

Если

Рез1.Количество() > 0 тогда

Значение1 = Окр(Рез1[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Сторока848Ряд1.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + ««);

Иначе

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Сторока848Ряд1.Значение = Формат (0, мСтрокаФормата);

Предупреждение(«Виробленої продукції за попередній період не має»);

КонецЕсли;

Запрос2 = Новый Запрос; Запрос2.Текст = «ВЫБРАТЬ |ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1, |ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1.БазоваяЕдиницаИзмерения,

|ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт,

|ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот, |ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1, |ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстатокДт|ИЗ |РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Месяц,, Счет.Код = ««26»«,, ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&Дата1, &Дата2,Месяц, СчетДт.Код = ««901»«,,,,) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт |ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 «;

Запрос2.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез2= Запрос2.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

//Вывод таблицы из раздела 2.

Табл = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П;

Макет = ПолучитьМакет(«МакетЛандшафт»);

Для н = 0 По Рез2.Количество()-1 Цикл Секция = Макет.ПолучитьОбласть(«Строка»);

Секция.Параметры.Номенклатура = Рез2[н].СубконтоКт1; Секция.Параметры.Ед = Рез2[н].СубконтоКт1БазоваяЕдиницаИзмерения; Секция.Параметры.Колво = Формат(Рез2[н].КоличествоОборотКт, «ЧЦ = 15; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»); Секция.Параметры.Колво1 = Формат(Рез2[н].КоличествоОборотКт, «ЧЦ = 15; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Если Рез2[н].КоличествоКонечныйОстатокДт >0 тогда

Значение5 = Рез2[н].КоличествоКонечныйОстатокДт; Секция.Параметры.Остатки = Формат(Значение5, « ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧГ=3,0»); Иначе

Секция.Параметры.Остатки = 0;

КонецЕсли;

Значение6 = Окр(Рез2[н].СуммаОборот/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения); Секция.Параметры.СуммаОборот = Формат(Значение6, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Табл.Вывести(Секция);

Табл.Показать();

КонецЦикла;

Исключение Предупреждение(«Інформації про вироблену продукцію не має»); КонецПопытки;

// Установим реквизиты формы по умолчанию

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

ПоказатьПериод();

КонецПроцедуры

//Процедура заполнует макеты полученными данними,

//формирет печатные формы и выводит их для просмотра при нажатии кнопки Печать

Процедура КнопкаПечатьНажатие(Кнопка)

//Портрет

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«МакетПортрет»); Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Поле1»);

Область.Параметры.ОргНазв = ОргНазв;

Область.Параметры.ОргТерритория = Территория;

Область.Параметры.ОргКодЕДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодЄДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодКОАТУУ = КодКОАТУУ;

Область.Параметры.ОргКодКОДУ = КодСПОДУ;

Область.Параметры.ОргКодКОПФГ = КодЗКГНГ;

Область.Параметры.ОргКодКВЕД = КодКВЕД;

Область.Параметры.ОргКодКФВ = КодКФВ;

Область.Параметры.ОргБухгалтер = ФИОГлавБуха;

Область.Параметры.ОргДиректор = ФИОДиректора;

Область.Параметры.ДатаМесяц = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'ММММ'«);

Область.Параметры.ДатаГод = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

Область.Параметры.ДатаПодписиОтчета = Формат(ДатаПодписи,(«Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«));

Область.Параметры.Сторока810Ряд1 = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Сторока848Ряд1 = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

//Строки, заполняемые вручную.

Область.Параметры.ФИО = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ФИО.Значение;

Область.Параметры.Тел = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Тел.Значение;

Область.Параметры.Стр1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр1.Значение;

Область.Параметры.Стр2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр2.Значение;

Область.Параметры.Стр3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр3.Значение;

Область.Параметры.Стр4 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр4.Значение;

Область.Параметры.Стр5 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр5.Значение;

Область.Параметры.Стр6 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр6.Значение;

Область.Параметры.Стр7 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Стр7.Значение;

Область.Параметры.Отв1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Отв1.Значение;

Область.Параметры.Отв2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Отв2.Значение;

ТабДок.Вывести(Область);

ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок.Автомасштаб = Истина;

ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;

ТабДок.Показать();

//Ландшафт

ТабДок1 = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«МакетЛандшафт»);

стр = 0;

Если стр = 0 тогда

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Шапка»);

ОО = Область.Область(«Шапка»);

ТабДок1.Вывести(Область);

КонецЕсли;

Для н = 0 По Рез2.Количество()-1 Цикл

Если стр < 38 Тогда

стр = стр+1;

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Строка»);

Область.Параметры.Номенклатура = Рез2[н].СубконтоКт1;

Область.Параметры.Ед = Рез2[н].СубконтоКт1БазоваяЕдиницаИзмерения;

Область.Параметры.Колво = Формат(Рез2[н].КоличествоОборотКт, «ЧЦ = 15; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Колво1 = Формат(Рез2[н].КоличествоОборотКт, «ЧЦ = 15; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.СуммаОборот = Формат(Окр(Рез2[н].СуммаОборот/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения), «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Если Рез2[н].КоличествоКонечныйОстатокДт >0 тогда

Область.Параметры.Остатки = Формат(Рез2[н].КоличествоКонечныйОстатокДт, « ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Иначе

Область.Параметры.Остатки = 0;

КонецЕсли;

ТабДок1.Вывести(Область);

Иначе

стр = 0;

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Строк»);

ТабДок1.Вывести(Область);

КонецЕсли;

КонецЦикла;

ТабДок1.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок1.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок1.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок1.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок1.Автомасштаб = Истина;

ТабДок1.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;

ТабДок1.Показать();

КонецПроцедуры

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Очистить».

Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеОчистить(Кнопка)

Очистить();

КонецПроцедуры // КоманднаяПанельФормыОчистить()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛОГА

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает заполнение сведений об организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияПриИзменении(Элемент)

ЗаполнитьСведенияОбОрганизации();

Модифицированность = Истина;

КонецПроцедуры // ПолеВводаОрганизацияПриИзменении()

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода даты

// представления отчета.

Процедура ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении(Элемент)

м1П.Области.ДатаПодписиОтчета.Значение = ДатаПодписи;

м1П.Области.ДатаПодписиОтчета.Значение = Формат(ДатаПодписи,(«Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«));

Модифицированность = Истина;

КонецПроцедуры // ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении()

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода точности

// единицы измерения.

Процедура ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении(Элемент)

ПроверитьТочность();

УстановитьФорматВывода();

Модифицированность = Истина;

КонецПроцедуры // ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении()

// Процедура - обработчик события при изменении значения единицы измерения.

//Процедура ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении(Элемент)

ПроверитьТочность();

УстановитьФорматВывода();

Модифицированность = Истина;

КонецПроцедуры // ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении()

// Процедура вызывается при активизации поля табличного документа.

Процедура ПолеТабличногоДокумента1ППриАктивизацииОбласти(Элемент)

ТекущаяОбласть = Элемент.ТекущаяОбласть;

КонецПроцедуры // ПолеТабличногоДокументаБалансПриАктивизацииОбласти()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

// Список выбора поля выбора «Единица измерения»

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1, НСтр(«ru='в гривнях';uk='у гривнях'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000, НСтр(«ru='в тысячах гривень';uk='у тисячах гривень'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000000, НСтр(«ru='в миллионах гривень';uk='у мільйонах гривень'«));

Д 1.2 Лістинг форми 1-ПЕ (місячна)

// ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ

// Табличное поле документа

Перем м1ПЕ;

//// хранит форматную строку представления

//// денежных показателей отчета

Перем мСтрокаФормата;

//// хранит значение делителя при представлении

//// чисел в назначенной размерности

Перем мДелитель;

//Значения полученные,которые выводятся на форму и макет

Перем ОргНазв;

Перем ФИОГлавБуха;

Перем ФИОДиректора;

Перем КодЕДРПОУ;

Перем КодКОАТУУ;

Перем КодСПОДУ;

Перем КодЗКГНГ;

Перем КодКВЕД;

Перем Территория;

Перем КодКФВ;

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Функция округляет число согласно установленной размерности чисел.

Функция ОкруглитьЧислоПоФормату(ИсходноеЧисло)

// Процедура управляет показом в форме периода построения отчета,

Процедура ПоказатьПериод()

// Процедура устанавливает границы периода построения отчета.

Процедура ИзменитьПериод(Шаг)

// Заполняет сведения об организации

Процедура ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

// Процедура контролирует корректность установленной точности указания

// суммовых (денежных) показателей при выборе единицы измерения.

Процедура ПроверитьТочность()

// Процедура управляет представлением суммовых (денежных) показателей

// табличного документа при изменении размерности.

Процедура УстановитьФорматВывода()

// Процедура очищает содержимое редактируемыхи и вычисляемых ячеек

// поля табличного документа, переданного параметром ВыбТабличноеПоле.

Процедура ОчиститьТабличноеПоле(ВыбТабличноеПоле)

// Процедура очищает содержимое редактируемых и вычисляемых

// ячеек табличного документа.

Процедура Очистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ

// Процедура - обработчик события «ПриОткрытии» формы.

Процедура ПриОткрытии()

// Процедура - обработчик события «ПередЗакрытием» формы.

Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «<« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаПредыдущийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «>« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаСледующийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Выполнить»

//командной панели формы.

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотДт КАК СальдоДтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Родитель.Код = ««70»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез= Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение = Окр(Рез[0].СальдоДтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение Предупреждение(«Виробленої продукції та товарів за період не має»); Возврат;

КонецПопытки;

Запрос1 = Новый Запрос; Запрос1.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотДт КАК СальдоДтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««701»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос1.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез1= Запрос1.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение1 = Окр(Рез1[0].СальдоДтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд2.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

Предупреждение(«Виробленої продукції за період не має»);

КонецПопытки;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка11Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка11Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка11Ряд3.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка12Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка12Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка12Ряд3.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд3.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

Запрос2 = Новый Запрос; Запрос2.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотДт КАК СальдоДтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««702»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос2.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез2= Запрос2.Выполнить().Выгрузить();

Запрос3 = Новый Запрос; Запрос3.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотДт КАК СальдоДтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««703»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос3.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос3.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос3.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез3= Запрос3.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Если Рез2.Количество()>0 И Рез3.Количество()>0 тогда

Значение2 = Окр( (Рез2[0].СальдоДтТекущее+Рез3[0].СальдоДтТекущее)/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

КонецЕсли;

Если Рез2.Количество()>0 И Рез3.Количество()=0 тогда Значение2 = Окр( (Рез2[0].СальдоДтТекущее)/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

КонецЕсли;

Если Рез2.Количество()= 0 И Рез3.Количество()>0 тогда Значение2 = Окр( (Рез3[0].СальдоДтТекущее)/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения); КонецЕсли;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд3.Значение = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение(«Проданого товару та виконаних послуг не має»);

КонецПопытки;

Запрос4 = Новый Запрос; Запрос4.Текст = «ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ| КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления.Физлицо) КАК Физлицо,| СУММА(НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления.ОтработаноЧасов) КАК ОтработаноЧасов|ИЗ| Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Начисления КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления

|ГДЕ| НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийНачисления.Ссылка.ПериодРегистрации МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2»;

Запрос4.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос4.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос4.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез4= Запрос4.Выполнить().Выгрузить();

Если Рез4[0].Физлицо > 0 тогда

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка13Ряд1.Значение = Рез4[0].Физлицо;

Иначе

Сообщить («Заробітна платня не нарахована»);

КонецЕсли;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка14Ряд1.Значение = Формат(Рез4[0].ОтработаноЧасов,»ЧДЦ = 2; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

ПоказатьПериод();

КонецПроцедуры

// Процедура управляет выводом отчета на печать.

Процедура КоманднаяПанельФормыПечать(Кнопка)

//Ландшафт

ТабДок1 = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«Макет»);

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Поле»);

Область.Параметры.ОргНазв = ОргНазв;

Область.Параметры.ОргТерритория = Территория;

Область.Параметры.ОргКодЕДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодЄДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодКОАТУУ = КодКОАТУУ;

Область.Параметры.ОргКодКОДУ = КодСПОДУ;

Область.Параметры.ОргКодКОПФГ = КодЗКГНГ;

Область.Параметры.ОргКодКВЕД = КодКВЕД;

Область.Параметры.ОргКодКФВ = КодКФВ;

Область.Параметры.ОргБухгалтер = ФИОГлавБуха;

Область.Параметры.ОргДиректор = ФИОДиректора;

Область.Параметры.ДатаМесяц = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'ММММ'«);

Область.Параметры.ДатаГод = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

Область.Параметры.ДатаПодписиОтчета = Формат(ДатаПодписи,(«Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«));

Область.Параметры.Строка1Ряд2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка1Ряд2.Значение;

Область.Параметры.Строка1Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка1Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка1Ряд4 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка1Ряд4.Значение;

Область.Параметры.Строка1Ряд5 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка1Ряд5.Значение;

Область.Параметры.Строка1Ряд6 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка1Ряд6.Значение;

Область.Параметры.Строка10Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка10Ряд2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд2.Значение;

Область.Параметры.Строка10Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка10Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка10Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка13Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка13Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка13Ряд2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка13Ряд2.Значение;

Область.Параметры.Строка13Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка13Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка14Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка14Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка14Ряд2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка14Ряд2.Значение;

Область.Параметры.Строка14Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Строка14Ряд3.Значение;

Область.Параметры.ФИО = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.ФИО.Значение;

Область.Параметры.Тел = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1ПЕ.Области.Тел.Значение;

ТабДок1.Вывести(Область);

ТабДок1.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок1.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок1.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок1.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок1.Автомасштаб = Истина;

ТабДок1.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;

ТабДок1.Показать();

КонецПроцедуры // Печать()

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Очистить».

Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеОчистить(Кнопка)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛОГА

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает заполнение сведений об организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода даты

// представления отчета.

Процедура ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода точности

// единицы измерения.

Процедура ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события при изменении значения единицы измерения.

Процедура ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении(Элемент)

//Процедура вызывается при активизации поля табличного документа.

Процедура ПолеТабличногоДокумента1ППриАктивизацииОбласти(Элемент)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

// Список выбора поля выбора «Единица измерения»

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1, НСтр(«ru='в гривнях';uk='у гривнях'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000, НСтр(«ru='в тысячах гривень';uk='у тисячах гривень'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000000, НСтр(«ru='в миллионах гривень';uk='у мільйонах гривень'«));

Д 1.3 Лістинг форми 4-МТП (термінова, місячна)

// ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ

// Табличное поле документа

Перем м4МТП;

//// хранит форматную строку представления

//// денежных показателей отчета

Перем мСтрокаФормата;

//// хранит значение делителя при представлении

//// чисел в назначенной размерности

Перем мДелитель;

//Значения полученные,которые выводятся на форму и макет

Перем ОргНазв;

Перем ФИОГлавБуха;

Перем ФИОДиректора;

Перем КодЕДРПОУ;

Перем КодКОАТУУ;

Перем Территория;

Перем Значение;

Перем Значение1;

Перем Значение2;

Перем Значение3;

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Функция округляет число согласно установленной размерности чисел.

Функция ОкруглитьЧислоПоФормату(ИсходноеЧисло)

// Процедура управляет показом в форме периода построения отчета,

Процедура ПоказатьПериод()

// Процедура устанавливает границы периода построения отчета.

Процедура ИзменитьПериод(Шаг)

// Процедура заполняет сведения об организации.

Процедура ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

// Процедура контролирует корректность установленной точности указания

// суммовых (денежных) показателей при выборе единицы измерения.

Процедура ПроверитьТочность()

// Процедура управляет представлением суммовых (денежных) показателей

// табличного документа при изменении размерности.

Процедура УстановитьФорматВывода()

// Процедура очищает содержимое редактируемыхи и вычисляемых ячеек

// поля табличного документа, переданного параметром ВыбТабличноеПоле.

Процедура ОчиститьТабличноеПоле(ВыбТабличноеПоле)

// Процедура очищает содержимое редактируемых и вычисляемых

// ячеек табличного документа.

Процедура Очистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ

// Процедура - обработчик события «ПриОткрытии» формы.

Процедура ПриОткрытии()

// Процедура - обработчик события «ПередЗакрытием» формы.

Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «<« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаПредыдущийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «>« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

//

Процедура КнопкаСледующийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Выполнить»

// командной панели формы.

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоОборотДт КАК СальдоКтТекущее, | БР.КоличествоКонечныйОстатокКт КАК Остаток

|ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««2033»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез= Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Значение = Окр(Рез[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0322Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение1 = Окр(Рез[0].Остаток/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0322Ряд2.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Запрос1 = Новый Запрос; Запрос1.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоОборотДт КАК СальдоКтТекущее, | БР.КоличествоКонечныйОстатокКт КАК Остаток

|ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««2031»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос1.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез1= Запрос1.Выполнить().Выгрузить();

Значение2 = Окр(Рез1[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0330Ряд1.Значение = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение3 = Окр(Рез1[0].Остаток/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0330Ряд2.Значение = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0010Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0010Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0030Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0030Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0040Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0040Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0050Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0050Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0320Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0320Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0321Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0321Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0323Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0323Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0390Ряд1.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Сторока0390Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

// Установим реквизиты формы по умолчанию

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Процедура віполняет формирование и показ печатного документа

Процедура КнопкаПечатьНажатие(Кнопка)

//Портрет

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«Макет»);

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Поле»);

Область.Параметры.ОргНазв = ОргНазв;

Область.Параметры.ОргТерритория1 = Территория;

Область.Параметры.ОргТерритория2 = Территория;

Область.Параметры.ОргТерритория3 = Территория;

Область.Параметры.ОргКодЕДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргБухгалтер = ФИОГлавБуха;

Область.Параметры.ОргДиректор = ФИОДиректора;

Область.Параметры.ДатаМесяц = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'ММММ'«);

Область.Параметры.ДатаГод = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

Область.Параметры.ДатаПодписиОтчета = Формат(ДатаПодписи,(«Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«));

Область.Параметры.Сторока0322Ряд1 = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Сторока0322Ряд2 = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Сторока0330Ряд1 = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Сторока0330Ряд2 = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Сторока0010Ряд1 = Формат(0, мСтрокаФормата);

Область.Параметры.Сторока0323Ряд1 = Формат(0, мСтрокаФормата);

Область.Параметры.Сторока0390Ряд1 = Формат(0, мСтрокаФормата);

Область.Параметры.ФИО = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.ФИО.Значение;

Область.Параметры.Тел = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Тел.Значение;

ТабДок.Вывести(Область);

ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок.Автомасштаб = Истина;

ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;

ТабДок.Показать();

КонецПроцедуры

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Очистить».

Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеОчистить(Кнопка)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛОГА

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает заполнение сведений об организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает очистку сведений об организации.

//Процедура ПолеВводаОрганизацияОчистка(Элемент, СтандартнаяОбработка)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода даты

// представления отчета.

Процедура ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода точности

// единицы измерения.

Процедура ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события при изменении значения единицы измерения.

Процедура ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении(Элемент)

// Процедура вызывается при активизации поля табличного документа.

Процедура ПолеТабличногоДокументаФинРезПриАктивизацииОбласти(Элемент)

// Процедура вызывается при изменении содержимого доступных для редактирования

// ячеек табличного документа.

//Процедура ПолеТабличногоДокументаФинРезПриИзменении(Элемент)

Д 1.4 Лістинг форми 1-підприємництво (квартальна)

// ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ

// Табличное поле документа

Перем м1П;

//// хранит форматную строку представления

//// денежных показателей отчета

Перем мСтрокаФормата;

//// хранит значение делителя при представлении

//// чисел в назначенной размерности

Перем мДелитель;

//Значения полученные,которые выводятся на форму и макет

Перем ОргНазв;

Перем ФИОГлавБуха;

Перем ФИОДиректора;

Перем КодЕДРПОУ;

Перем КодКОАТУУ;

Перем КодСПОДУ;

Перем КодЗКГНГ;

Перем КодКВЕД;

Перем Территория;

Перем КодКФВ;

Перем Значение;

Перем Значение1;

Перем Значение2;

Перем Значение3;

Перем Значение4;

Перем Значение5;

Перем Значение6;

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Функция округляет число согласно установленной размерности чисел.

Функция ОкруглитьЧислоПоФормату(ИсходноеЧисло)

// Процедура управляет показом в форме периода построения отчета,

Процедура ПоказатьПериод()

// Процедура устанавливает границы периода построения отчета.

Процедура ИзменитьПериод(Шаг)

// Поцедура запаолняет сведения об организации

Процедура ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

// Процедура контролирует корректность установленной точности указания

// суммовых (денежных) показателей при выборе единицы измерения.

Процедура ПроверитьТочность()

// Процедура управляет представлением суммовых (денежных) показателей

// табличного документа при изменении размерности.

Процедура УстановитьФорматВывода()

// Процедура очищает содержимое редактируемыхи и вычисляемых ячеек

// поля табличного документа, переданного параметром ВыбТабличноеПоле.

Процедура ОчиститьТабличноеПоле(ВыбТабличноеПоле)

// Процедура очищает содержимое редактируемых и вычисляемых

// ячеек табличного документа.

Процедура Очистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ

// Процедура - обработчик события «ПриОткрытии» формы.

Процедура ПриОткрытии()

// Процедура - обработчик события «ПередЗакрытием» формы.

Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «<« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаПредыдущийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «>« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаСледующийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Выполнить»

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ

| БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее

|ИЗ

| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Родитель.Код = ««70»«,, ) КАК БР

|ГДЕ

| БР.Организация = &Организация»;

Запрос.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез= Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение = Окр(Рез[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Реалізованої продукції, послуг, робіт за даний період не має»);

Возврат;

КонецПопытки;

Запрос1 = Новый Запрос;

Запрос1.Текст = «ВЫБРАТЬ

| БР.КоличествоОборотКт КАК СальдоКтТекущее,

| БР.КоличествоКонечныйОстатокКт КАК Остаток

|ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Родитель.Код = ««20»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос1.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета); Рез1= Запрос1.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение1 = Окр(Рез1[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд4.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд4.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Матеріальних витрат в даному періоді не було»);

КонецПопытки;

Запрос2 = Новый Запрос; Запрос2.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоОборотКт КАК СальдоКтТекущее, | БР.КоличествоКонечныйОстатокКт КАК Остаток

|ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Родитель.Код = ««282»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос2.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета);

Рез2= Запрос2.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение2 = Окр(Рез2[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд5.Значение = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд5.Значение = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Товари та послуги для перепродажу не придбались»);

КонецПопытки;

Запрос3 = Новый Запрос; Запрос3.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата3, &Дата4,,, Счет.Родитель.Код = ««13»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос3.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос3.УстановитьПараметр(«Дата3»,НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаНачалаПериодаОтчета, -1))); Запрос3.УстановитьПараметр(«Дата4»,КонецМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаКонцаПериодаОтчета, -1)));

Рез3= Запрос3.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение3 = Окр(Рез3[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд7.Значение = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд7.Значение = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Амортизаційних відрахувань не було»);

КонецПопытки;

Запрос4 = Новый Запрос; Запрос4.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата3, &Дата4,,, Счет.Код = ««661»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»; Запрос4.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос4.УстановитьПараметр(«Дата3»,НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаНачалаПериодаОтчета, -1))); Запрос4.УстановитьПараметр(«Дата4»,КонецМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаКонцаПериодаОтчета, -1)));

Рез4= Запрос4.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение4 = Окр(Рез4[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд8.Значение = Формат(Значение4, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд8.Значение = Формат(Значение4, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Заробітня платня не була нарахована!»);

Возврат;

КонецПопытки;

Запрос5 = Новый Запрос; Запрос5.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.СуммаОборотКт КАК СальдоКтТекущее |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата3, &Дата4,,, Счет.Родитель.Код = ««65»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»; Запрос5.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос5.УстановитьПараметр(«Дата3»,НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаНачалаПериодаОтчета, -1))); Запрос5.УстановитьПараметр(«Дата4»,КонецМесяца(ДобавитьМесяц(мДатаКонцаПериодаОтчета, -1)));

Рез5= Запрос5.Выполнить().Выгрузить();

Значение5 = Окр(Рез5[0].СальдоКтТекущее/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд10.Значение = Формат(Значение5, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд10.Значение = Формат(Значение5, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение6 = Значение1+Значение2+Значение3+Значение4+Значение5;

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд3.Значение = Формат(Значение6, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд3.Значение = Формат(Значение6, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд2.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд6.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд6.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд9.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд9.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка1Ряд11.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд11.Значение = Формат(0, мСтрокаФормата);

// Установим реквизиты формы по умолчанию

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

УстановитьФорматВывода();

КонецПроцедуры

// Процедура вызывается при нажатиии кнопки «Печать»

Процедура КоманднаяПанельФормыПечать(Кнопка)

//Ландшафт

ТабДок1 = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«Макет»);

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Поле»);

Область.Параметры.ОргНазв = ОргНазв;

Область.Параметры.ОргТерритория = Территория;

Область.Параметры.ОргКодЕДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодЄДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргКодКОАТУУ = КодКОАТУУ;

Область.Параметры.ОргКодКОДУ = КодСПОДУ;

Область.Параметры.ОргКодКОПФГ = КодЗКГНГ;

Область.Параметры.ОргКодКВЕД = КодКВЕД;

Область.Параметры.Код1 = КодКВЕД;

Область.Параметры.ОргКодКФВ = КодКФВ;

Область.Параметры.ОргБухгалтер = ФИОГлавБуха;

Область.Параметры.ОргДиректор = ФИОДиректора;

Область.Параметры.ДатаКвартал = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «Л = uk_UA; ДФ = 'кв'«);

Область.Параметры.ДатаГод = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

Область.Параметры.ДатаПодписиОтчета = Формат(ДатаПодписи,(«Л = uk_UA; ДФ = 'дд ММММ гггг'«));

Область.Параметры.Строка1Ряд1 = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд3 = Формат(Значение6, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд4 = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд5 = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд7 = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд8 = Формат(Значение4, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка1Ряд10 = Формат(Значение5, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Область.Параметры.Строка3Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд2 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд2.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд4 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд4.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд5 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд5.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд6 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд6.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд7 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд7.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд8 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд8.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд9 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд9.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд10 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд10.Значение;

Область.Параметры.Строка3Ряд11 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Строка3Ряд11.Значение;

Область.Параметры.Код = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Код1.Значение;

Область.Параметры.Вид = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Вид.Значение;

Область.Параметры.ФИО = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.ФИО.Значение;

Область.Параметры.Тел = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1П.Области.Тел.Значение;

ТабДок1.Вывести(Область);

ТабДок1.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок1.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок1.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок1.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок1.Автомасштаб = Истина;

ТабДок1.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;

ТабДок1.Показать();

КонецПроцедуры // КоманднаяПанельДействийДействиеВыбратьПечатнуюФормы()

// Процедура вызывается при выборе подменю «Очистить»командной панели действий формы.

Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеОчистить(Кнопка)

КонецПроцедуры // КоманднаяПанельФормыОчистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛОГА

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает заполнение сведений об организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

// Вызывает очистку сведений об организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияОчистка(Элемент, СтандартнаяОбработка)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода даты

// представления отчета.

Процедура ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода точности

// единицы измерения.

Процедура ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события при изменении значения единицы измерения.

Процедура ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении(Элемент)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

// Список выбора поля выбора «Единица измерения»

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1, НСтр(«ru='в гривнях';uk='у гривнях'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000, НСтр(«ru='в тысячах гривень';uk='у тисячах гривень'«));

ЭлементыФормы.ЕдиницаИзмерения.СписокВыбора.Добавить(Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000000, НСтр(«ru='в миллионах гривень';uk='у мільйонах гривень'«));

Д 1.5 Лістинг форми 4МТП (річна)

// ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ

// Табличное поле документа

Перем м4МТП;

//// хранит форматную строку представления

//// денежных показателей отчета

Перем мСтрокаФормата;

//// хранит код отчета по КНД

//Перем мКодОтчета;

//// хранит значение делителя при представлении

//// чисел в назначенной размерности

Перем мДелитель;

//Значения полученные,которые выводятся на форму и макет

Перем ОргНазв;

Перем ФИОГлавБуха;

Перем ФИОДиректора;

Перем КодЕДРПОУ;

Перем КодКОАТУУ;

Перем Территория;

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Функция округляет число согласно установленной размерности чисел.

Функция ОкруглитьЧислоПоФормату(ИсходноеЧисло)

// Процедура управляет показом в форме периода построения отчета,

Процедура ПоказатьПериод()

// Процедура устанавливает границы периода построения отчета.

Процедура ИзменитьПериод(Шаг)

// Процедура заполняет сведения об организации

Процедура ЗаполнитьСведенияОбОрганизации()

// Процедура контролирует корректность установленной точности указания

// суммовых (денежных) показателей при выборе единицы измерения.

Процедура ПроверитьТочность()

// Процедура управляет представлением суммовых (денежных) показателей

// табличного документа при изменении размерности.

Процедура УстановитьФорматВывода()

// Процедура очищает содержимое редактируемыхи и вычисляемых ячеек

// поля табличного документа, переданного параметром ВыбТабличноеПоле.

Процедура ОчиститьТабличноеПоле(ВыбТабличноеПоле)

// Процедура очищает содержимое редактируемых и вычисляемых

// ячеек табличного документа.

Процедура Очистить()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ

// Процедура - обработчик события «ПриОткрытии» формы.

Процедура ПриОткрытии()

// Процедура - обработчик события «ПередЗакрытием» формы.

Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «<« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаПредыдущийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается по нажатию кнопки «>« формы.

// Инициализирует изменение переиода построения отчета.

Процедура КнопкаСледующийПериодНажатие(Элемент)

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Выполнить»

// командной панели формы.

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоНачальныйОстатокДт КАК ОстатокНач,

| БР.КоличествоОборотДт КАК Количество,

| БР.КоличествоКонечныйОстатокДт КАК ОстатокКон

|ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««2033»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета); Рез= Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение = Окр(Рез[0].ОстатокНач/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка1РЯд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение = Окр(Рез[0].Количество/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка4РЯд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение1 = Окр(Рез[0].ОстатокКон/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка1Ряд3.Значение = Формат(Значение1, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Даних про бензин моторний не має»);

КонецПопытки;

Запрос1 = Новый Запрос; Запрос1.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоНачальныйОстатокДт КАК ОстатокНач,

| БР.КоличествоОборотДт КАК Количество,

| БР.КоличествоКонечныйОстатокДт КАК ОстатокКон

|ИЗ |РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««2031»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос1.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос1.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета); Рез1= Запрос1.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение2 = Окр(Рез1[0].ОстатокНач/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка2Ряд1.Значение = Формат(Значение2, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение = Окр(Рез1[0].Количество/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка5РЯд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение3 = Окр(Рез1[0].ОстатокКон/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка2Ряд3.Значение = Формат(Значение3, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Даних про дизельне паливо не має»);

КонецПопытки;

Запрос2 = Новый Запрос; Запрос2.Текст = «ВЫБРАТЬ | БР.КоличествоНачальныйОстатокДт КАК ОстатокНач,

| БР.КоличествоОборотДт КАК Количество,

| БР.КоличествоКонечныйОстатокДт КАК ОстатокКон

|ИЗ |РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2,,, Счет.Код = ««2032»«,, ) КАК БР |ГДЕ | БР.Организация = &Организация»;

Запрос2.УстановитьПараметр(«Организация»,Организация); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата1»,мДатаНачалаПериодаОтчета); Запрос2.УстановитьПараметр(«Дата2»,мДатаКонцаПериодаОтчета)

Рез2= Запрос2.Выполнить().Выгрузить();

Попытка;

Значение4 = Окр(Рез1[0].ОстатокНач/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка3Ряд1.Значение = Формат(Значение4, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение = Окр(Рез2[0].Количество/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка6Ряд1.Значение = Формат(Значение, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Значение5 = Окр(Рез1[0].ОстатокКон/мДелитель, ТочностьЕдиницыИзмерения);

ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка3Ряд3.Значение = Формат(Значение5, «ЧЦ = 15; ЧДЦ = « + ТочностьЕдиницыИзмерения + «; ЧРД=,; ЧРГ=.; ЧН=-; ЧО=0; ЧГ=3,0»);

Исключение

Предупреждение («Даних про масло моторне не має»);

КонецПопытки;

// Установим реквизиты формы по умолчанию

ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ПорядкиОкругленияОтчетности.Окр1000;

ТочностьЕдиницыИзмерения = 1;

УстановитьФорматВывода();

ОргПоУмолчанию = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, «ОсновнаяОрганизация»);

Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(ОргПоУмолчанию) Тогда

Организация = ОргПоУмолчанию;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Процедура вызывается при нажатии кнопки «Очистить».

Процедура КоманднаяПанельДействийДействиеОчистить(Кнопка)

// Процедура вызывается при выборе пункта подменю «Печать» командной панели

// действий формы.

// Отрабатывает выбор печатной формы.

Процедура КоманднаяПанельФормыПечать(Кнопка)

//Портрет

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(«МакетПортрет»);

Область = Макет.ПолучитьОбласть(«Поле1»);

Область.Параметры.ОргНазв = ОргНазв;

Область.Параметры.ОргТерритория2 = Территория;

Область.Параметры.ОргТерритория3 = Территория;

Область.Параметры.ОргКодЕДРПОУ = КодЕДРПОУ;

Область.Параметры.ОргБухгалтер = ФИОГлавБуха;

Область.Параметры.ОргДиректор = ФИОДиректора;

Область.Параметры.ДатаГод = Формат(мДатаНачалаПериодаОтчета, «ДФ = 'гггг'«);

Область.Параметры.Строка1Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка1Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка2Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка2Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка1Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка1Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка2Ряд3 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка2Ряд3.Значение;

Область.Параметры.Строка4Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка4Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка5Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка5Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Строка6Ряд1 = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Строка6Ряд1.Значение;

Область.Параметры.Количество = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Количество.Значение;

Область.Параметры.Тел = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Тел.Значение;

Область.Параметры.Факс = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Факс.Значение;

Область.Параметры.Почта = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента4МТП.Области.Почта.Значение;

ТабДок.Вывести(Область);

ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;

ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;

ТабДок.ЧерноБелыйПросмотр = Истина;

ТабДок.ЧерноБелаяПечать = Истина;

ТабДок.Автомасштаб = Истина;

ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;

ТабДок.Показать();

КонецПроцедуры // КоманднаяПанельДействийДействиеВыбратьПечатнуюФормы()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛОГА

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода организации.

Процедура ПолеВводаОрганизацияОчистка(Элемент, СтандартнаяОбработка)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода даты

// представления отчета.

Процедура ПолеВводаДатаСдачиПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события «ПриИзменении» поля ввода точности

// единицы измерения.

Процедура ПолеВводаТочностьЕдиницыИзмеренияПриИзменении(Элемент)

// Процедура - обработчик события при изменении значения единицы измерения.

Процедура ПолеВыбораЕдиницаИзмеренияПриИзменении(Элемент)

Д 2 Форми звітів

Д 2.1 Форма № 1-П (термінова)..............................................
Д 2.2 Форма № 1-ПЕ (місячна)...............................................
Д 2.3 Форма № 4-МТП (термінова, місячна).........................
Д 2.4 Форма № 1-підприємництво (квартальна)...................
Д 2.5 Форма № 4-МТП (річна)................................................
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.