регистрация /  вход

Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до переда (стр. 1 из 9)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Випускнику військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського Державного університету

"Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі"

Суми 2005

Зміст

Вступ

1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

2. Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

Висновки

3. Методика підготовки СПУ 9п129 до передачі

3.1 методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.2 Висновки до розділу

Висновки

Література


Вступ

Існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

- Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

- Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1) 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2) Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдям складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

– Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

– В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

– Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

– Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

– на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

В методичних рекомендаціях запропоновані:

- методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

- методика прийому комплектів поставки зразка озброєння;

- методика прийому одиночнихкомплектів ЗІП зразка озброєння;

- методика прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

- методика перевірки систем і механізмів СПУ 9П129 на функціонування;

- методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об’єктом рекомендацій є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом рекомендацій є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Новизна теми рекомендацій полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння, а практична цінність їх полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.

1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

Варіанти прийому РАО:

1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1..

«Руководство…» встановлює:

· порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

· порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

· форми облікових документів з поясненням до них.

2. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України..

«Керівництво…» встановлює:

· порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

· права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

· порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3. Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения..

«ТУ…» встановлює:

· Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства без повернення до військової частини;

· Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства.

Вимоги «ТУ» стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику..

«Инструкция…» встановлює:

· вимоги до організації передачі РАО;

· порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

· вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування..

«Інструкція…» складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і «Инструкция…», яка ним введена, з деякими уточненнями.