регистрация /  вход

Електронні гроші та форми їх застосування (стр. 1 из 6)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра економічної теорії

Курсова робота

з дисципліни: «Економічна теорія»

на тему: «Електронні гроші та форми їх застосування»

Виконав студент: Якуба Є.В

1-курс, група ЗМО-062

_______________________

(підпис студента)

Перевірив:

_______________________

(підпис викладача)

Чернігів, 2007

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………3

I Глава. Гроші.

1. Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5

2. Еволюція грошей………………………………………………………6

3. Функції грошей…………………………………………………………9

II Глава. Електронні гроші

4. Електронні гроші та їх поняття……………………………………..12

5. Система Електронних платежів в мережі Інтернет WebMoney Transfer

5.1. WebMoney Transfer (пояснення)……………………………...…15

5.2. Технология….………………………………………………………16

5.3. Безпека фінансових транзакцій……...………………………….17

6. Розповсюдженість електронних грошей та перспективи їх розвиття………………………………………………………..…….…18

7. Проблеми в застосуванні електронніх грошей…………………...22

Висновки……………………………………………………………………….25

Список використаної літератури……………………………..…………….27

2

Навіть кохання не позбавило голови стількох людей, як

роздум про природу грошей.

У.И. Глэдсон, (1844)

Вступ.

____________________________________________________________________

Гроші - один з найбільших наших винаходів - складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. “Гроші зачаровують людей. Із-за них вони строждають, для них вони трудяться. Вони придумують найбільш майстерні способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використовувати інакше, окрім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, доки ви не витратите або не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші - це приваблива, така, що повторюється, міняє маски загадка”.

Гроші, крім того, один з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є чимось набагато більшим, ніж пасивний компонент економічної системи, чим простій інструмент, сприяючий роботі економіки. К.Маркс показав, що “гроші – продукт стихійного розвитку товарних відносин, а не результат домовленості товаровиробників або якого-небудь іншого свідомого акту” . Вперше в історії науки Маркс провів аналіз форм обміну, розвитку форми вартості, що і дозволило встановити походження і необхідність грошей. Вже в простій формі вартості полягали суперечності, розвиток яких в тривалому історичному процесі розгортання обміну привів до появи грошей.

Грошова система, що правильно діє, вливає життєву силу в кругообіг прибутків і витрат, який втілює всю економіку. Добре працююча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості.

І навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості і цін в економіці, спотворити розподіл ресурсів.

Прикладом такої нестабільності може служити політика «Військового комунізму», коли комуністи пішли на свідоме нестримне накачування нічим не забезпечених грошей

у економіку, оскільки, згідно ученню К. Маркса, при комунізмі не повинно бути

грошових відносин. Що з цього вийшло зараз відомо: страшний голод, Громадянська війна, розстріли мирного населення.

3

На данний момент досягнення науково-технічного прогресу дозволяють робити покупки, не покидаючи своєї квартири (робочого місця). Стало це можливим завдяки такому досягненню в області інформаційних технологій як усесвітні комп'ютерні мережі. Зараз в нашій державі, на відміну від розвиненіших держав, дана сфера знаходиться на ранній стадії розвитку. Електронні платіжні системи дозволяють набувати бажаного товару незалежно від місцезнаходження покупця і продавця. Багато хто вважає, що електронні гроші це пластикові карти (дебетні або кредитні), що дозволяють замість готівки розплачуватися ними в магазинах і інших установах. Проте, пластикові карти на зразок широко поширених Visa, MasterCard, Cirrus не є електронними грошима як такими. Це всього лише засіб доступу до рахунку, відкритого в банку, що емітував дану карту і що є учасником якої-небудь з названих однойменних систем.

Ще три - чотири роки тому електронні гроші вважалися у нас екзотикою, а сьогодні на дверях багатьох крупних міських магазинів, ресторанів або сервісних центрів красуються логотипи, що сповіщають, що саме тут оплату можна провести електронними грошима. Число їх володарів в столиці і ряду інших найбільших міст неухильно росте.

Не дивлячись на те, що у нас електронні гроші з'явилися недавно, у всьому світі цими грошима люди користуються вже протягом багатьох років. Оскільки це є найбільш простою і швидкою формою розрахунку, доступною практично в будь-якій країні миру.

Але, не дивлячись на це, багато з наших людей не до кінця розуміють суть використання електронних грошей. Тому я і вибрав цю тему для того, щоб розібратися по суті електронних грошей.

У своїй роботі я ставлю перед собою декілька завдань:

1. Розглянути суть електронних грошей.

2. Які бувають їх види.

3. Проблеми і перспективи їх використання.

Метою даної курсової роботи є докладне розкриття поставлених перед собою завдань.

Так що ж таке електронні гроші?

4

I РОЗДІЛ. ГРОШІ.

1. Гроші. Поняття і їх суть.

У економічній літературі розглядаються в основному дві концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Перша концепція вперше викладена в роботі Арістотеля “Никромахова етика”. Вона панувала аж до кінця XVIII в. і пояснював походження грошей як результат угоди між людьми. Так само трактують гроші і деякі сучасні економісти. Так, П. Самуэльсон розглядає гроші як штучну соціальну умовність. Дж. Гелбрейт вважає, що “закріплення грошових функцій за благородними металами і іншими предметами - продукт угоди між людьми”. Еволюційна концепція пояснює походження грошей як продукт розвитку товарного виробництва і процесу обміну. Найбільш послідовним прихильником цієї концепції був К.Маркс, який вказував, що “вартість створюється абстрактною працею, але її не можна виявити в товарі навіть за допомогою мікроскопа. Як суспільна властивість товару, вартість можна виявити тільки шляхом прирівнювання одного товару до іншого в процесі обміну, тобто як мінову вартість. Існують два полюси виразу вартості: відносна форма вартості - представляє товар А, який виражає собою вартість в товарі Б, і еквівалентна - представляє товар БА, службовим матеріалом для виразу вартості товару А” .

Відносна форма вартості показує, що всі товари, відмінні як споживні вартості, якісно однакові як вартості, як згустки однорідної абстрактної праці. Вона також показує, що вартість будь-якого товару може бути виражена лише побічно, через споживчу вартість іншого товару.

Еквівалентна форма вартості має особливості: споживча вартість товару, що знаходиться в еквівалентній формі вартості, стає формою прояву своєї протилежності - вартості; конкретна праця - абстрактної праці; приватна праця - суспільної праці. Існують чотири форми вартості:

1) проста, одинична або випадкова;

2) повна або розгорнена;

3) загальна;

4) грошова;

Гроші - особливий товар, що виконує роль загального еквівалента. У літературі зустрічається і визначення грошей як способу суспільного виразу економічної цінності блага. Як і всі товари, гроші володіють вартістю і споживчою

5

вартістю. Вартість золота полягає в тому, що на його здобич витрачена велика кількість суспільно-необхідної праці. Споживча вартість золота як грошового товару роздвоюється. З одного боку, золото має звичайну споживчу вартість - використовується для технічних цілей, виготовлення предметів розкоші, зубного протезування і т.д. З іншої - золото володіє загальною споживчою вартістю, тобто є предметом загальної потреби в процесі обміну.

Гроші - це абсолютно ліквідний засіб обміну, тобто товар, що має найбільшу здібність до збуту. Взагалі, сущність грошей проявляється через:

1) загальну безпосередню обмінюваність;

2) самостійну мінову вартість;

3) зовнішню речову міру праці;

Гроші - це соціальне явище. Їх випускає держава. Вона ж тримає під контролем емісію, тобто випуск грошей в обернення. У різних країнах склалися різні емісійні системи, що визначають правила випуску грошей, розміри емісії, норми і форми її забезпечення. Якби випуск грошей не був обмежений, то їх міг би друкувати кожен, і тоді ціни б підскочили, гроші знецінилися.

Сучасне і повне визначення грошей я спробував знайти в тлумачному словнику української мови: “Гроші - металеві і паперові знаки (у докапіталістичних формаціях - особливі товари), вартості, що є мірою, при купівлі-продажу, засобом платежів і предметом накопичення”.

2. Еволюція грошей.

Сучасна фінансова система, що містить готівку, чеки, розрахункові автомати і безліч складних фінансових інструментів, не виникла за один день. Але ядром цієї системи є гроші.

Гроші - це предмет, який служить загальноприйнятим засобом обміну або засобом платежу.

Першим видом грошей були товари, але з часом загальним засобом платежу ставали паперові гроші, а потім чекові рахунки. Всі вони володіють однією і тією ж фундаментальною властивістю - їх приймають як платіж за товари і послуги,

бартер. У одному з перших підручників по грошах, коли Стенлі Джевонс (Stanly Jevons) хотів проілюструвати природу бартеру, він скористався наступним прикладом.