Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

Джерела формування і фактори впливу на формування зобов’язань банку за коштами клієнтів. Інструментарій і показники ефективності управління залученими коштами банку. Організаційне, методичне і програмне забезпечення управління залученими коштами банку.