Управління кредитними ризиками в комерційних банках

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Банковское дело"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Ігор Будник Практичні аспекти оцінки кредитних ризиків у банках  [ВИДЕО]Олексій Філіпов Положення 351 вимоги НБУ до оцінки кредитних ризиків  [ВИДЕО]
Криза управління в комерційних банках та шляхи її подолання  [ВИДЕО]
Банки ігнорують рекомендації Нацбанку щодо кредитних канікул для бійців  [ВИДЕО]
Олександр Бевз Структури власності банків Ділова репутація Реформа корпоративного управління  [ВИДЕО]
How fear drives American politics | David Rothkopf | TED Talks  [ВИДЕО]
Кредитні позичальники погрожують штурмувати Нацбанк  [ВИДЕО]
Didier Sornette How we can predict the next financial crisis  [ВИДЕО]
Юлія Дюба Стрес тести як інструмент діагностики банків  [ВИДЕО]
Семінар Управління ризиками банківської ліквідності  [ВИДЕО]
Артем Петренко про важливість для України мати інститути розвитку  [ВИДЕО]
Банк Надра оголосив кредитні канікули в зоні АТО  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.