Управління ризиками банку

Ефективне управління рівнем банківського ризику повинно вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Управління ризиками банку. Аналіз бухгалтерського балансу. Аналіз активних та пасивних операцій банку.
ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ