регистрация /  вход

АРМ бухгалтера 2

Контрольна робота

з курсу “АРМ бухгалтера”


Практична частина

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Ткаченко О.М.

Посада: директор

Тарифна ставка: 1100,00

Період: січень 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Витрати робочого часу 0

Причини витрат робочого часу:

Нарахована основна заробітня плата 1100,00
Утримано прибутковий податок [ 189,55 + 80,00 Х 0,30 ] 213,55 відрахування до пенсійного фонду [ 1100,00 Х 0,02 ] 22,00 відрахування на випадок безробіття [1100,00 Х 0,005 ] 5,50 несвоєчасно повернену підзвітну суму 45,00
Сума до виплати 813,95

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: ?

Посада: головний бухгалтер

Тарифна ставка: 1000,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 5

Причини втрат робочого часу: через хворобу

Нараховано основна заробітна плата [1000 ,0 Х 15120 ] 750,00 оплата лікарняного листка [ 2000 / 41 Х 5 Х 0,8 ] 195,12
Утримано прибутковий податок [ 19,55 + 775,00 Х 0,20 ] 174,55 відрахування до Пенсійного фонду [ 945,12 Х 0,02 ] 18,90 відрахування на випадок безробіття [ 945, 12 Х 0,005 ] 5,50 внесок за товари, придбані в кредит 45,00
Сума до виплати 676,94

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Гаврилюк Ю.В.

Посада: менеджер

Тарифна ставка: 600,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано основна заробітна плата 600,00
Утримано прибутковий податок [ 19,55 + 430,00 Х 0,20 ] 105,55 відрахування до Пенсійного фонду [ 600,00 Х 0,02 ] 12,00 відрахування на випадок безробіття [ 600,00 Х 0,005 ] 3,00
Сума до виплати 676,94

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Мартинюк В.П.

Посада: касир (сумісник)

Тарифна ставка: 300,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано основна заробітна плата 300,00
Утримано прибутковий податок [ 300,00 Х 0,20 ] 60,00 відрахування до Пенсійного фонду [ 300,00 Х 0,02 ] 6,00 відрахування на випадок безробіття [ 300,00 Х 0,005 ] 1,50
Сума до виплати 232,50

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Олійник З.Б.

Посада: секретар

Тарифна ставка: 2,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 31

Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано основна заробітна плата [(3128, 68 + 560 ) 1252 Х 31 ] 453,15
Утримано прибутковий податок [ 19,55 + 283,00 Х 0,20 ] 76,15 відрахування до Пенсійного фонду [ 453,15 Х 0,02 ] 9,06 відрахування на випадок безробіття [ 453, 15 Х 0,005 ] 2,27
Сума до виплати 385,29

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Паламар В.М.

Посада: водій

Тарифна ставка: 2,30

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 160 год.

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано основна заробітна плата [2,30 Х 160 ] 368,00 премія [368,00 X 0,30] 110,40
Утримано прибутковий податок [ 19,55 + 308 ,00 Х 0,20 ] 81 , 15 відрахування до Пенсійного фонду [ 478,40 Х 0,02 ] 9,57 відрахування на випадок безробіття [ 478,40 Х 0,005 ] 2,39
Сума до виплати 385,29

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Костюк Л.М.

Посада: робітник

Тарифна ставка: 3,44

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 160

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано основна заробітна плата [ 3,44 Х 160 ] 550,00 премія [ 550,4 X 0, 4 0] 220,16
Утримано прибутковий податок [ 19,55 + 540,00 Х 0,20 ] 127,55 відрахування до Пенсійного фонду [ 721,28 Х 0,02 ] 14,42 відрахування на випадок безробіття [ 721,28 Х 0,005 ] 360
Сума до виплати 575,71

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Свідерська І.П.

Посада: обліковець

Тарифна ставка: 250,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20

Втрати робочого часу: 18

Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано основна заробітна плата [ 250 / 20 Х 6 ] 75,00 премія [ 75, 00 X 0, 1 0] 7,50 відпустка [ ( 2886,40 + 550) / 252 Х 18 ] 245,45
Утримано прибутковий податок (2 к ЧАЕС, 2 дітей до 16) [ -17,00 Х 10 ] з суми 82 (з/п + премія) не нараховується з суми 245,45 (відпустка) – (245,45 - 170) Х 0,1 7,54 відрахування до Пенсійного фонду [ 259,77 Х 0,02 ] 5,19 відрахування на випадок безробіття [ 259,77 Х 0,005 ] 1,29
Сума до виплати 14,02

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Романчук Л.В.

Посада: токар

Тарифна ставка: 3,08

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: виклик у військкомат

Нараховано основна заробітна плата [ 3,08 Х (160 – 2,82 ] 484,00 премія [ 484 X 0, 4 0] 193,6 компенсація за виконання громадських обов’язків [604,8 / 41 Х 21 ] 29,5 вихідна допомога 335,60
Утримано прибутковий податок [ 189,55 + 13,00 Х 0,30 ] 193,45 відрахування до Пенсійного фонду [ 1033,30 Х 0,02 ] 20,66 відрахування на випадок безробіття [ 1033,30 Х 0,005 ] 5,17
Сума до виплати 750,62

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок відрахувань на соціальні

заходи за січень 2002 р.

% Сума
Сума нарахованої заробітної плати 4991,53
Сума відрахувань до Пенсійного фонду 32 1597,28
Внесок на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 4 199,66
Внесок на соціальне страхування на випадок безробіття 1,5 74,87

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)


Довідка

про суму виплачених доходів і утриманих з них податків

фізичних осіб Мартинюк В.П.

за січень 2002 р.

Ідентифікаційний номер Сума визначеного доходу Сума утриманого прибутку Дата Ознака пільги щодо прибуткового податку
Прийняття на роботу Звільнення з роботи
1234567890 300,00 60,00 01.01.2001 -

Кількість рядків – 1

Кількість фізичних осіб – 1

Кількість аркушів – 1

Керівник підприємства ______________________ (Ткаченко О.М.)

Головний бухгалтер _________________________ (Калин С.І.)

Дата подання - 01.02.2002 р.


Розрахункова накладна за січень 2002

№ п/п Прізвище та ініціали Заробітна плата Премія Оплата по лікарняному листку Відпустка Інші нарахування Вихідна допомога Всього нараховано Прибутковий податок Відрахування до Пенсійного фонду На випадок безробіття За товари продані в кредит Аліменти

Інші

утримання

Всього утримано Сума до виплати
1 Ткаченко О.М. 1100,00 - - - - - 1100 213,55 22,00 5,50 - - 45,00 286,05 813,95
2 Калин С.І. 750,00 - 195,12 - - - 945,12 174,55 18,90 4,73 70,00 - - 268,18 676,94
3 Гаврилюк Ю.В. 600 - - - - - 600 105,55 12,00 3,00 - - - 120,55 479,45
4 Мартинюк В.П. 300 - - - - - 300 60 6,00 1,5 - - - 67,50 232,50
5 Олійник - - - 453,15 - - 453,15 76,15 9,06 2,27 - - - 87,48 365,67
6 Паламар В.М. 368 110,40 - - - - 778,40 81,15 9,57 2,39 - - - 93,11 385,29
7 Мельник Б.Р. 285,16 114,24 70,30 - - - 470,14 79,55 9,40 2,35 - 117,50 - 208,80 261,34
8 Костюк Л.М. 550,4 220,16 - - - - 770,56 127,55 14,42 3,60 - - - 145,57 575,71
9 Свідерська І.Р. 75,00 7,50 - 245,45 - - 327,95 7,54 5,19 1,29 - - - 14,02 14,02
10 Томанчук Л.В. 484 193,6 - - 29,5 335,60 537,9 193,45 20,66 5,17 - - - 219,28 750,62
Всього 11987,1 645,9 265,42 698,6 29,5 335,60 6283,2 1748,84 127,2 31,8 70,00 117,50 45,00 1510,54 4555,49

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!