Облік операцій комерційного банку

Касова робота та облік прибуткових касових операцій. Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів. Складання прогнозних розрахунків касових оборотів. Особливості аудиту.
ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ