Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка, бухгалтерський облік придбання та вибуття. Обмін, порядок та облік переоцінки. Облік амортизації, зменшення корисності, вкладень банку в статутний капітал підприємства.