Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

СОДЕРЖАНИЕ: Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка, бухгалтерський облік придбання та вибуття. Обмін, порядок та облік переоцінки. Облік амортизації, зменшення корисності, вкладень банку в статутний капітал підприємства.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Банковское дело"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Copyright © MirZnanii.com 2015-2017. All rigths reserved.