регистрация /  вход

ЗНО математика 2006 (стр. 1 из 3)

Зошит номер Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А . Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б . Правила виконання завдань вказано на початку кожної форми завдань.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання й правила його виконання.

2. Використовуйте як чернетку місця, відведені у тестовому зошиті.

3. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

1. До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожної форми завдань.

3. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку А – це ПОМИЛКА!

4. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете її виправити у відведеному місці на бланку А .

5. Виконавши завдання Частини 3, запишіть їх на бланку Б .

6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А , та розв’язання завдань Частини 3.

7. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А .

Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита й кількість сторінок. Їх має бути 24.

Зичимо Вам успіху!

Частина 1

Завдання 1 20 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку А.

1.

Обчисліть 1255 32 −5
.

А 11 5

Б 10 2 − 5

В 9

Г 9 5

Д 10 4000 −

5

2.

Якщо 1 = 11 , то c = a b c

ab

А

ab

ab

Б

ba

В ab

1 1

Гa b

ab

Д

ab

3. Знайдіть вираз, тотожно рівний даному виразу x 4 + x

3

x −1.

А

Б

В

Г

Д

(x +1)2 (x 2 + x +1)

(x 2 x +1)(x −1)2

(x −1)3 (x +1)

(x −1)(x +1)3

(x 2 −1)(x 2 + x +1)

4. Розв’яжіть нерівність a 2 > a .

А (1;+∞)

Б (0; 1)

В (−∞; 0)

Г (−∞; 0)Υ(1;+∞)

Д (−∞; 1)

5. З-поміж наведених графіків укажіть графік функції y =−

x + 3
.

А

Б

В

Г

Д

y 3

x

–3

3 x

3

x

–3

y

x

–3

–3

y

3

6. Товар подешевшав на 20%. На скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж саму суму грошей?

1

А

%

5

1

Б

%

4

В 10%

Г 20%

Д 25%

7. Обчисліть значення виразу log5 49 + 2log5

5 .

7

А 0

Б 1

В 2

Г 4

Д 25

8. Розв’яжіть рівняння sin (3x ) =

1 .

2

А

Б

В

Г

Д

Z

Z
(−1)k

Z

Z

Z

9. Знайдіть множину значень функції f (x ) = (sin x + cos x )2 .

А [1; 2]

Б [0; 2]

В [−

2 ]

Г [0; 1]

Д інша відповідь

10. Задано рівняння:

log2 x − log2 (x − 2)=1, (1) cos x =1− 3, (2) x + 2 =−3, (3)

sin(x +

) = −π. (4)

Укажіть рівняння, яке НЕ МАЄ коренів на множині дійсних чисел.

А (1) і (4)

Б (2) і (3)

В (1) і (2)

Г (3) і (4)

Д інша відповідь

11.

На рисунку зображено графік функції y = f ( )x і дотичну до нього в точці з абсцисою x 0 .

Знайдіть значення f ′(x 0 ).

А −2

Б −1

В 0

Г 1

Д 2

12. Обчисліть значення виразу sinα+sinβ, якщо α−β=180ο .

Похожие статьи


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!