Вимоги до виборчої системи НД України

Вимоги до виборчої системи НД України


На мою думку, при існуючій виборчій системі, український виборець позбавлений реальної можливості привести до владних структур кращих представників інтелекту нації для свого упорядкування, а натомість втягнутий в безплідну боротьбу протистоянь що ґрунтуються на мовному питанні, дружбі трьох слов’янських народів, Росія чи Європа, NATOтак чи NATO ні, пустих обіцянках та інше.

Існуюча виборча система не забезпечує виборцю врахувати той факт що кожен депутат ВР України працює у одному із профільних комітетів ВР, що депутата слід обирати безпосередньо у профільний комітет ВР за ознаками патріотизму, професіоналізму, компетентності та інших чеснот, а не покладатись на партію та її обіцянки..

Слід зазначити що:

· політика — це діяльність з осягнення суспільного життя , що пронизує усі його прояви, включає усі форми соціальної активності людей, охоплює всі види діяльності по їх організації і керівництву в рамках процесів виробництва, послуг, творчості і т.п.;

· кожен громадянин України є складовою однієї із сфер діяльності суспільства (галузі, відомства, верстви населення та інше) в якій шляхом активної фахової діяльності забезпечує відповідний рівень добробуту своєї родини;

· без знання галузі (конкретної сфери діяльності суспільства) не можна вести мову про її економіку, без знання витоків її проблем (соціальних, ресурсних, технологічних тощо), не можна іти в політику , для розв’язання як внутрішніх так і міжгалузевих протиріч через компромісні рішення;

· ніхто не знає краще галузь крім працівників що в ній працюють, громадян що мають відповідну освіту і досвід, користуються її послугами (продукцією), чи від неї потерпають;

· профільний комітет ВР України це мозковий центр , що безпосередньо сформований виборцями для забезпечення формування стратегії розвитку галузі , розв’язання її проблем через законотворчу діяльність та кадрову політику, а разом з тим можна розуміти як « лобі» сфери діяльності.

· успіх галузі, в значній мірі, залежить від здатності її працівників ( зацікавлених у її розвитку) привести до владних структур професіоналів високого рівня для свого упорядкування через законотворчу діяльність (лобіювання);

· успіх держави, в повній мірі залежить від успішного розвитку її складових.

Особисто я, як виборець, громадянин України, суверен влади, працівник конкретної галузі, наполягаю на своєму праві обирати депутата безпосередньо у профільний комітет ВР України, зваживши на його професіоналізм, досвід роботи, чесність, порядність та інші чесноти.

Отже в Україні склалися обставини за яких виникла гостра необхідність перезавантажувати правлячу еліту, і немає значення чи це коаліція, опозиція чи уряд, а це означає, що нашому дезорієнтованому політтехнологами виборцю край необхідна нова виборча система, яка забезпечить громадянам України самостійно обрати дієздатну правлячу еліту, для розв’язання всебічних проблем нації.

Нова виборча система забезпечує:

· змінити кланово-олігархічну виборчу систему що ґрунтується на політ-технологіях, підкупі, емоціях та популізмі, на демократичну що забезпечить виборцю обирати депутата безпосередньо у профільний комітет ВР України розглянувши претендентів під кутом їх професійної придатності працювати на фаховому рівні у комітеті ВР у який він балотується;

· кожному регіону (територіальній громаді) мати команду своїх представників в усіх профільних комітетах ВР України ;

· можливість виборцю (враховуючи свій освітній рівень, фах, життєвий досвід, а також національні, соціальні, світоглядні, чи будь-які інші мотиви) через самооцінку, прийняти рішення у формуванні якого профільного комітету він бажає прийняти участь;

· умови, за яких змагання кандидата за мандат у профільний комітет ВР, виявить рівень його професійної придатності представити і забезпечити одну із сферу діяльності регіону;

· умови, за яких депутат ВР України уповноважується відстоювати інтереси працівників конкретної галузі, та громадян що користуються їх послугами (чи від неї потерпають), і несе відповідальність за результати своєї діяльності перед виборцями регіону від якого обраний.

· умови за яких партія (блок партій) здобуває більшість в парламенті лише та, яка спроможна акумулювати в своїх списках професіоналів високого рівня, здатних забезпечити ефективний розвиток нашої держави.

Коментар
1. Кожен регіон (область), з огляду на територіальне самоврядування, має бути представлений у ВР України командою представників (депутатів) у основних профільних комітетах ВР України, для їх активної участі у законотворчій діяльності, як в інтересах територіальних громад, так і в інтересах суспільства в цілому.

Регіональне самоврядування можливе лише за умов наявності команд професіональних представників у ВР від регіонів для його впровадження, та забезпечення його ефективної діяльності. Сподіватись на нинішній склад ВР, чи сучасну правлячу еліту щодо впровадження самоврядування, справа безперспективна.

Самоврядування як і народовладдя, ґрунтується на невідۥємному праві виборця, безпосередньо обирати депутата чи керівника під конкретний напрямок його діяльності, та здійснювати контроль за виконанням покладених на нього обов’язків.

2. Право формувати списки кандидатів у народні депутати ВР України належить обласним партійним організаціям (блокам) переважно із представників свого регіону за квотою 18 осіб, що мають представити область в основних профільних (галузевих) комітетах ВР України, а також приймати рішення щодо включення у свої списки позапартійних чи громадян України іншого регіону, за їх згодою. Відкритий список, це список від обласної партійної організації (блоку партій) що складається із 18 кандидатів у народні депутати ВР України, кожен із яких виборює у своїх конкурентів конкретний профільний комітет, а не перелік відкритих прізвищ в 450 осіб із короткими біографіями сформованих лідером партії під впливом приватно зацікавлених фінансово впливових осіб. Хто ці списки здатний прочитати ??? Знову облуда.
3. Кандидат у народні депутати ВР України, це громадянин України на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, внесений у виборчий список обласною партійною організацією (блоком партій), має намір взяти на себе зобов’язання відстоювати на професійному рівні інтереси конкретної галузі, її працівників та громадян що користуються їх послугами (чи від неї потерпають), у відповідному комітеті ВР України, та проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

На сьогодні, політика – це мистецтва застосування політ-технологій, «чорних» також, спрямованих на спотворення громадської думки в приватних інтересах «осіб», що об’єднались в партію, для захоплення влади над народом на свою користь .

Щоб бути обраним депутатом ВР, зовсім не обов’язково у боротьбі з конкурентами засвідчувати свій професійний рівень, щодо придатності до продуктивної роботи у одному із профільних комітетів ВР, а важливо увійти у прохідну п’ятірку профінансувавши політтехнологів для створення штучного авторитету партії, та її лідера.

4. Народний депутат ВР України, це обраний представник від громадян області (регіону), що взяв на себе зобов’язання відстоювати інтереси працівників конкретної галузі, та громадян що користуються їх послугами (чи від неї потерпають), і несе відповідальність за результати своєї діяльності перед виборцями регіону.

Народний депутат ( представник від народу) виключно підпоряд-кований виборцю, як виразник їх інтересів, перед якими звітує і несе відповідальність за результати своєї роботи.

5. ВР України складається із 18 основних (профільних, галузевих ) комітетів , кожен із яких передбачає місця для представників від регіонів (областей) мають спільну назву «Профільні комітети (галузеві) Верховної Ради України» до яких належать:

1. комітет з питань охорони здоров’я;

2. комітет з питань науки і освіти;

3. комітет з питань культури і духовності;

4. комітет з питань аграрної політики;

5. комітет з питань промисловості і підприємництва;

6. комітет з питань будівництва і архітектури;

7. комітет з питань екології;

8. комітет з питань паливо - енергетичного комплексу;

9. комітет з питань транспорту і зв’язку;

10. комітет з питань правової політики та правосуддя;

11. комітет з питань соціального захисту;

12. комітет з питань правоохоронної діяльності;

13. комітет з питань свободи слова та інформації

14. комітет з питань національної безпеки і оборони;

15. комітет з питань комунального забезпечення;

16. комітет з питань національностей та національних відносин;

17. комітет з економічних питань, фінансів та банківської діяльності;

18. комітет з питань спорту, туризму та відпочинку;

Всього 450 осіб.

Кожен профільний комітет у своєму складі налічує 25 осіб ( по кількості областей та АР Крим)

Депутати «Профільного комітетів ВР України» обирають голову комітету, його заступника та делегують своїх представників у «Комітети з організації діяльності ВР України та формування компромісних рішень».

6. Комітети що складаються із делегованих представників від «Профільних комітетівВерховної Ради України» мають спільну назву: «Комітети з організації діяльності ВР України та формування компромісних рішень» до яких належать:

· комітет з питань бюджету;

· комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;

· комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

· комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

· комітет у закордонних справах та інші;

Для розв’язання ситуативних проблем Верховна Рада утворює підкомітети, делегуючи депутатів з відповідним фахом та досвідом із основних комітетів ВР.

Кожен комітет у своєму складі налічує 18 осіб ( представники із галузевих комітетів)

7. Вибори депутатів є прямими. Громадяни України, що мають право голосу, обирають депутатів безпосередньо у «Профільні комітети Верховної Ради України» шляхом поіменного голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

виборчий україна правлячий еліта

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Експерти закликають ВР змінити виборче законодавство  [ВИДЕО]"Сюрпризи" нової виборчої системи: до чого мають бути готові виборці - ролик №3  [ВИДЕО]
Звернення мера Львова Андрія Садового 14.08.2014  [ВИДЕО]
Особливості нової виборчої системи  [ВИДЕО]
Азаров: відповідальність за євроінтеграцію лежить на ВР  [ВИДЕО]
Кодекс кандидата: Тарас Шевченко та Олег Рибачук про вимоги до кандидатів на місцевих виборах  [ВИДЕО]
Позачергові вибори Президента України 2014 року Навчальний фільм для членів ДВК  [ВИДЕО]
Вибори-2015. Як обирати кандидатів? Поради експерта  [ВИДЕО]
На Майдані оголосили законодавчі вимоги до ВР  [ВИДЕО]
Геть старі писки, даєш відкриті списки! - акція під ВР 31.07.2014  [ВИДЕО]
«Ляльководи судової системи»: "рішення не прийнято"  [ВИДЕО]
Ломакович відкрив росіянам банк, у який мер Львова поклав 20 млн грн  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.