Наукове дослідження інформаційного забезпечення web сайту вищого навчального закладу України

Наукове дослідження інформаційного забезпечення web сайту вищого навчального закладу України

Сьогодні набуває актуальності проблема інформаційного забезпечення web– сайту вищого навчального закладу України забезпеченням наукової діяльності. Основою інформаційної підтримки інноваційних процесів є структуровані інформаційно-освітні ресурси (портали) і сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують ефективне використання учасниками інноваційних процесів цих інформаційно-освітніх ресурсів.

На теперішній час задовольнити потребу в інформації більшості викладачів, студентів, а також іншого населення може тільки інформаційно-освітній портал – найбільший збірник інформаційних носіїв, який справляє могутній вплив на хід суспільних процесів в інтелектуальному, духовному сенсі. Перед ним поставлено завдання кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення для розвитку суспільства та державотворчих процесів в Україні, що передбачає, зокрема, досягнення якісно нового рівня обслуговування вчених і спеціалістів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та послуг.

Для підвищення рівня інформаційного забезпечення вчених і спеціалістів потрібні нові інноваційні підходи. Сьогодні очевидно, що найбільш ефективно ця задача розв'язується шляхом створення великих інформаційно-освітніх порталів на базі інформаційних інтернет-ресурсів традиційних web– сайтів вищих навчальних закладів України.

Оскільки ж однією з основних функцій є формування цілісного зібрання всіх вітчизняних і науково та соціально значущих зарубіжних документів на будь-яких носіях інформації, то нагальною потребою є здійснення комплексу радикальних заходів спрямованих на комплектування інформаційних порталів з урахуванням пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Великі інформаційно-освітні портали створюють у себе бази даних з визначених стратегічних пріоритетних напрямів, в яких відображалася б оглядова інформація. Найбільш досконалою формою інформаційного забезпечення діяльності структурних підрозділів вищих навчальних закладів є підготовка аналітичних оглядів результатів наукових дослідів на основі аналітико-синтетичної обробки джерел інформації.

Оглядова інформація допоможе науковцям орієнтуватися в потоці публікацій. При цьому відбір необхідних документів має проводитися самим вченим у відповідності з його науковими потребами.

Можливість оперативного отримання необхідної інформації з інформаційно-освітніх порталів відноситься студентами, викладачами, вченими до однієї з необхідних умов успішного розвитку наукової творчості. За кордоном, як правило, наукова інформація, а зокрема, періодичні видання та журнали, розміщуються на спеціалізованих web– сайтах: тематичних порталах і службах інформування про періодику, таких як Ulrich'sInternationalPeriodicalsDirectory (http://www.ulrichsweb.com), Publist (http://www.publist.com), Periodicals (http://periodicals.net) та інших. Звернувшись до спеціалізованих web– сайтів, користувач відразу отримує важливу інформацію: чи є журнал, який його цікавить в Internet, в якому об'ємі там представлений потрібний матеріал, за який період і на яких умовах (безкоштовно чи за окрему плату).

Тому при вивченні питань наукового дослідження інформаційного забезпечення web – сайту вищих навчальних закладів України пріоритетних напрямів інноваційної діяльності необхідно враховувати позитивний досвід накопичений в цій області в нашій країні та за її межами.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.