Характеристика об єктів і суб єктів політики

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ І СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ

ПЛАН

1. Вступ.

2. Поняття суб’єктів і об’єктів політики.

3. Характеристика головних суб’єктів політики.

4. Основні риси об’єктів політики.

ВСТУП

Суб’єкті і об’єкті політики – обов’язкові елементи політичних відносин, тому вони повинні розглядатися в єдності, взаємозв’язку і в взаємозалежності, однак кожен з цих елементів має свої властиві йому ознаки.

Суб’єкти політики – це соціум, а також створені ними установи, організації, чия активна практична діяльність спрямована на перетворення політичної та інших сфер життєдіяльності людини як відповідних об’єктів політики. Суб’єкт політики, таким чином, передбачає наявність самих соціумів та їх організацій, здатних до політичної діяльності і створених з цією метою; певні цілі їхньої діяльності; цілеспрямовану активність; виявлений інтерес; взаємозв’язок, взаємодію з об’єктом політики.

Об’єкти політики – явище політичної сфери в їх різноманітних проявах і зв’язках з усім громадянським суспільством, на які спрямована діяльність суб’єктів політики.

Об’єкті політики дає уявлення в цього того, на що суб’єкт політики спрямовує свою перетворюючу або руйнівну політичну діяльність. Отже, об’єкт політики це реальна політична дійсність, характерні для неї суспільні відносини насамперед політичні, політична система суспільства в цілому, її елементи, форми політичного життя, сфера політичних інтересів, суперечності політичного процесу як у вітчизняних межах, так і в регіональному або світовому просторі.

У суспільстві суб’єктом і об’єктом можуть бути і є людина, соціальні верстви, групи, організації, рухи, колективи, держави, суспільство в цілому.

Відповідно до визначення поняття суб’єкта і об’єкта політики розглянемо їх основні характеристики.

Суб’єктом політики в кожній соціум, здатний творити політику. Це означає відтворення набутого, усталеного в політиці, виробленого попередніми поколіннями в процесі історичного розвитку, підтримання реального політичного стану в усій системі його залежностей, закладення в реалії політики імпульсів її майбутнього розвитку, внутрішніх пружин політичного руху. Отже, суб’єкт політики є активним за своєю природою. Рушійною силою також активності цілеспрямованої політичної діяльності є наявність політичного інтересу.

Соціально-політичні спільності як суб’єкти політики – це цілісні соціальні утворення, що формуються на основі певних соціально-політичних і культурно-економічних зв’язків, тенденцій і перспектив розвитку. Основні характерні ознаки соціально-політичних спільностей як суб’єктів політики: соціально-політичні спільності є рушієм суспільно-політичного прогресу; без активної діяльності соціально-політичних спільностей, розвинутих відносин між ними, їхньої свідомої поведінки, політичної волі ніякі прогресивні соціальні зміни неможливі; від характеру соціально-політичних спільностей, а також якості функціонування створених ними політичних інститутів залежить стан об’єкта політики – політичної сфери суспільства.

Суб’єкті політики характеризується певним рівнем політичної культури. Це передбачає вміння володіти об’єктивними законами розвитку, знання сутності політики як специфічного суспільного явища, політичну волю здійснювати політичний вплив.

Зміни у розвитку об’єктів політики зумовлюють певні зрушення у функціонуванні суб’єктів політики. Оновлені риси суб’єктів і об’єктів змінюють і зміст зв’язків між ними. Такі зв’язки можуть виступати як координаційні, субординацій ні, управлінські тощо. Розвинутість їх визначається рівнем розвитку як суб’єкта, так і об’єкта політики.

Зміст, структура і характерні особливості політичних відносин, які виникають при цьому, здійснюється політичний процес.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Тепер кожен може онлайн отримати всю інформацію про суб'єкти підприємницької діяльності  [ВИДЕО]НАЗК щодо моніторингу рівня життя суб'єктів декларування  [ВИДЕО]
LifeКод: Quotes - Катерина Смаглій - Маємо стати суб'єктами, а не об’єктами світової політики  [ВИДЕО]
Боротьба Ірини Фаріон проти "Закону Путіна" | Час діяти | листопад '16  [ВИДЕО]
Галасюк: Спростимо залучення іноземних інвестицій!  [ВИДЕО]
Не прибрав ділянку від снігу - плати штраф 1360 грн!  [ВИДЕО]
ШШ [Шпола Шок 2] Вирок винесено.  [ВИДЕО]
Тепер кожен громадянин може онлайн отримати всю інформацію про всі суб'єкти підприємницької діяльнос  [ВИДЕО]
Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з представниками бізнесу  [ВИДЕО]
Почала роботу спрощена система оформлення документів  [ВИДЕО]
Право інтелектуальної власності (загальні положення)  [ВИДЕО]
Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.