КНИГИ        регистрация / вход

Теория предельной полезности 8

СОДЕРЖАНИЕ: Через визначення специфічних сфер співробітництва з країнами інших континентів Можливість інтеграції через підключення до загальносвітового співробітництва на галузевій основі, а особливо у науково-технічній, енергетичній, продовольчій та екологічній сферах. Наша держава тільки входить у систему світового господарства, і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить насамперед від можливості подальшого економічного і соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.

Через визначення специфічних сфер співробітництва з країнами інших континентів

Можливість інтеграції через підключення до загальносвітового співробітництва на галузевій основі, а особливо у науково-технічній, енергетичній, продовольчій та екологічній сферах. Наша держава тільки входить у систему світового господарства, і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить насамперед від можливості подальшого економічного і соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світовий економічний простір України буде зустрічатися з великими труднощами. Це обумовлюється рядом причин:По-перше, Україна ще не визначилася в повній мірі з основними напрямками і механізмом структурної перебудови економіки, критерії якої повинні вироблятися з урахуванням особливостей розвитку світової системи господарювання, а також реальних можливостей і напрямів інтегрування до неї України. По-друге, дуже гостро стоять питання як безпеки у сфері зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної безпеки, які необхідно вирішувати з позиції активного конкурентного протистояння на світовому ринку. Слід зазначити, що високий рівень конкуренції на світовому ринку, гнучкість стратегії й тактики товаровиробників, вимагає створення в Україні структур, які б забезпечували і координували функціонування зовнішньоекономічного комплексу, а також усі інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків (страхового та інформаційного обслуговування, судових і арбітражних органів). По-третє, існують деякі суперечності регіонального характеру, усунення яких можливе тільки на довгострокових договірних засадах, шляхом активного включення в інтеграційні процеси, з визначенням глобальних національних пріоритетів та їх збалансованості з іншими, існуючими у світовому економічному просторі. По-четверте, спроби активного спілкування і діалогу з міжнародними фінансовими інститутами - як гарантами входження України у світовий ринок і оновлення економіки - поки ведуть за собою неадекватну реакцію широких кіл української громадськості, оскільки до цих пір не визначено чітко орієнтири нашої держави ні в розвитку його «внутрішньої» економіки, ні в пошуках її майбутнього місця в світовому господарстві.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Предложения интернет-магазинов

Общая химия: Учебник

Автор(ы): Хомченко Иван Гавриилович   Издательство: Новая волна, 2014 г.

Цена: 258 руб.   Купить

В книге изложены основные понятия и законы химии, теория строения атома, учение о химической связи, теория растворов и электрохимических процессов. Описаны свойства неорганических соединений. В разделе, посвященном органической химии, рассмотрены теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и свойства органических соединений отдельных классов. Учебник предназначен для учащихся техникумов, колледжей и средних учебных заведений с расширенной программой по химии. Может быть полезен преподавателям химии и студентам нехимических вузов, изучающим общую или органическую химию. 2-е издание, исправленное и дополненное.


Краткий курс: Теория организации

Автор(ы): Кошелев Антон Николаевич   Издательство: Окей-Книга, 2013 г.  Серия: Скорая помощь студенту

Цена: 56 руб.   Купить

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине "Теория организации". Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.


Теория и практика. Учимся применять правила по математике во 2 классе. ФГОС

Автор(ы): Мишакина Татьяна Леонидовна, Грандова Евгения Михайловна   Издательство: Ювента, 2016 г.  Серия: Теория и практика

Цена: 56 руб.   Купить

Предлагаемое пособие предназначено для формирования и закрепления навыков грамотного счета и способов решения задач, а также для заучивания основных математических понятий. Выполнение большого количества заданий на формирование вычислительных навыков и применение алгоритмов рассуждений поможет ученикам в дальнейшем обучении избежать ошибок при выполнении самостоятельных и проверочных работ.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Все материалы в разделе "Банковское дело"