регистрация /  вход

Аналіз інвестиційної привабливості Запорізького регіону (стр. 1 из 2)

1.

2. Інвестиційний портрет Запорізької області

Регуляторне середовище . На сьогодні сформований результативний імідж Запорізької області розглядається як цінний ресурс для подальшого всебічного розвитку регіону. Цей ресурс складається з багатьох елементів, які у дієвому симбіозі являють собою ті конкурентні переваги Запорізької області, які дозволяють їй обійняти провідні позиції серед інших областей України у процесі залучення інвестицій.

Запорізька область сьогодні – це безцінна перлина, сформована віхами історії – славетне козацтво, велетень ДніпроГЕС, один з головних центрів бурхливого розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу незалежної України, гостинність та відкритість сердець.

Даровані природою ресурсні цінності налічують на території області понад 20 видів корисних копалин; геологічними фахівцями розвідано 131 родовище. На сьогодні область є постачальником на внутрішній та зовнішній ринки залізної руди, каоліну, вогнетривкої глини, формувальних пісків, будівельних й облицювальних каменів.

Економічний потенціал області сьогодні – це понад 380 провідних промислових підприємств.

Запорізький край є провідним центром вітчизняного авіаційного двигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим брендом, маркою світового класу якості та надійності.

Основу промислового потенціалу регіону складають металургійний та енергетичний комплекси, де виробляється 70 % загального випуску легкових автомобілів, 17 % готового прокату, 16,4 % сталі, 9,7 % чавуну, 8,9 % коксу, 28,7 % електроенергії країни (енергетичний комплекс області є найпотужнішим в Україні) тощо.

Лідерами регіонального, національного та світового рівня є такі підприємства Запорізької області: у галузі металургії та обробці металу – відкриті акціонерні товариства „Запоріжсталь”, „Запорізький алюмінієвий комбінат”, „Дніпроспецсталь”, КП „Запорізький титаномагнієвий комбінат”; у галузі виробництва коксу та продуктів нафтопереробки – ВАТ „Запоріжкокс”; виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води – ВП „ Запорізька АЕС”, Запорізька ТЕС ВАТ „Дніпроенерго”, „Дніпровська ГЕС”; машинобудування – ЗАТ з іноземною інвестицією „Запорізький автомобілебудівний завод”, відкриті акціонерні товариства „Мотор Січ”, „Запоріжтрансформатор”, Запоріжкран”.

Агропромисловий комплекс області є надзвичайно привабливим для інвестування. Головними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є родючі землі (площа сільськогосподарських угідь області складає 2248,4 тис. га, або 5,4 % сільгоспугідь України), кваліфіковані трудові ресурси (у сільській місцевості проживає 24,5 % населення регіону, з яких понад 50 % у працездатному віці), значні потужності переробної галузі (успішно працюють понад 545 підприємств 8 провідних підгалузей – зернопереробної, зернокруп’яної, хлібопекарної, м’ясопереробної, молокопереробної, кондитерської, олійно-жирової, лікеро-горілчаної тощо), вигідне для експорту продукції географічне розташування.

У регіоні розташована низка підприємств харчової та переробної промисловості, які за потужностями та обсягами виробництва є провідними в Україні: Пологівський олійно-екстракційний завод, Запорізький оліяжиркомбінат, Запорізький та Мелітопольський м’ясокомбінати.

Такі підприємства, як ВАТ „Запорізький пивобезалкогольний комбінат „Славутич”, ЗАТ „Запорізький завод безалкогольних напоїв”, ДП „Імідж Холдинг” АК „Імідж Холдинг АпС” є яскравими прикладами вигідного інвестування у харчову галузь регіону.

Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій. З цієї точки зору Запорізька область, де зосереджено значний туристично-рекреаційний потенціал, сприятливі природні та кліматичні умови, необхідна для обслуговування даної галузі інфраструктура, є дуже перспективним регіоном. До того ж, світова практика свідчить, що саме ця галузь є однією з найефективніших для інвестування.

Потужний якісний освітній потенціал області (наявні заклади вищої, професійно-технічної, базової освіти, заклади післядипломної освіти та дослідно-наукові установи), розгалужена мережа закладів культури (краєзнавчі, мистецтвознавчі музеї, музеї історії та археології, професійні театри, філармонія, симфонічний оркестр якої вважається одним із найкращих в Україні), толерантність і злагода в релігійному середовищі – все це є складовими частинами того ресурсу, який через плідне поєднання економічного і освітньо-культурного потенціалу нашого краю формує привабливий інвестиційний імідж Запорізької області.

Інфраструктура. Достатньо і всебічно розвинена транспортна інфраструктура регіону, складовими якої є низка стратегічних трас: Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, Харків – Сімферополь – Севастополь, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, розгалужена мережа залізничних доріг, велика суднохідна артерія – ріка Дніпро, Запорізький річковий вантажний порт, морські ворота в область – Бердянський морський порт, Запорізький регіональний аеропорт, аеропорт м. Бердянська Запорізької області, дозволяє результативно поєднувати внутрішні та зовнішні товарні та ресурсні потоки.

Загальна довжина доріг:

- залізничних – 1320 км;

- автомобільних – 7000 км, у т.ч.: 6745,4 км – з твердим покриттям (95,5 %).

Із загальної кількості автомобільних доріг – 1093 км – державного призначення.

Кількість залізничних станцій – 92, автотранспортних підприємств – 63, аеропортів – 2: в Запоріжжі, Бердянську.

Велику та важливу роль у транспортній системі області відіграє велика судохідна артерія – р. Дніпро, яка тече по території області з півночі на південь.

Значна доля потоку вантажу у регіоні приходиться на Запорізький річковий вантажний порт, який є спеціалізованим на переробці промислових, у тому числі металургійних вантажів.

Бердянський морський торговий порт, який розташований на Азовському морі, є морськими воротами в Запорізьку область. Термінали та інше обладнання дозволяють приймати та зберігати всі види вантажу, окрім паливного, та обслуговувати всі типи суден, у тому числі річкові та океанські.

Інвестиції . Сформований привабливий для інвестора імідж області – це не лише поширення та сприйняття позитивної інформації про регіон, це також і матеріально реалізовані проекти – розвинута місцева інфраструктура, попередні успішні бізнес-проекти тощо.

У цьому контексті Запорізька область досягла певних успіхів і знаходиться на сьогодні серед регіонів-лідерів.

В економіці регіону працює 3,0% вкладених в Україну прямих іноземних інвестицій. За цим показником область посідає 7 місце серед регіонів України.

За попередніми даними, протягом 2006 р. в економіку області вкладено 66,1 млн дол. прямих іноземних інвестицій.

Загальний обсяг іноземних інвестицій, вкладених в економіку регіону, на 01.01.2007 р. склав 624,36 млн дол., у т. ч. прямих іноземних інвестицій – 609,86 млн дол. (111,2% до початку 2006 р.).

У галузевому розрізі найбільш привабливими для іноземних інвесторів є машинобудування (27% загального обсягу прямих іноземних інвестицій), металургія та обробка металу (25%), харчова промисловість (13%), оптова та роздрібна торгівля (13 %) і добувна промисловість (4,5%).

У 2006 р. в області збережено тенденцію зростання інвестицій в основний капітал. За січень – вересень 2006 р. за усіма джерелами фінансування освоєно 2618,6 млн грн капітальних інвестицій, з яких 2304,5 млн грн (або 88,0%) становили інвестиції в основний капітал. Порівняно з відповідним періодом 2005 р. інвестиції в основний капітал зросли на 13,2%. За попередніми розрахунками, загальний обсяг капіталовкладень за 2006 р. склав 3,78 млрд грн, або 114,6% до рівня 2005 р.

Серед підприємств Запорізького регіону з іноземним капіталом (понад 260 підприємств) на сьогодні найбільш успішно працюють:

ЗАТ „Запорізький автомобілебудівний завод” (машинобудівна галузь), інвестиції здійснила корейська компанія “DAEWOO Motors”, 150,0 млн. дол. США;

ВАТ „Пивобезалкогольний комбінат „Славутич” (харчова промисловість), інвестиції здійснила шведська фірма „Болтік Беверіджіз Холдинг АБ”, 48,0 млн. дол. США;

ДП „Імідж Холдинг” АК „Імідж Холдинг АпС” (виробництво дистильованих алкогольних напоїв), інвестиції здійснила датська акціонерна компанія „Імідж Холдінг АпС”; статутний фонд дочірнього підприємства збільшено у 2004 р. до 25 млн. дол. США;

ПП у формі ЗАТ „Запорізький залізорудний комбінат” (гірничодобувна промисловість), інвестиції здійснила словацька фірма “MINERFIN”, 18,0 млн. дол. США;

ЗАТ „Івеко - Мотор Січ” (машинобудівна галузь), співзасновником є італійська компанія “IVEСO”, обсяг іноземних інвестицій – 8,3 млн. дол. США).

Характерні особливості області (природні ресурси, кліматичні умови та т. ін.). Запорізька область займає вигідне економіко-географічне положення. Вона розташована у південно-східній частині України і межує з Херсонською, Дніпропетровською, Донецькою областями. Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км. Територія області займає 27,2 тис. кв. км, що становить 4,5 % території України. Протяжність із півночі на південь становить 208 км, а зі сходу на захід – 235 км. Від м. Запоріжжя до столиці України м. Києва: залізницею – 715 км, шосейними дорогами – 618 км.

Умовно область поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: зону степу (50,8 %), степову посушливу (34,8 %) та сухостепову (14,4 %) зони.

Природо-кліматичні умови дозволяють вирощувати в області майже всі сільськогосподарські культури, отримуючи високі врожаї.

Клімат – помірно континентальний, характеризується чітко означеною посушливістю. Середньорічні температури: літня + 22 С, зимова -4,5 С. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів, рівень опадів становить 448 мм. Такі кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського господарства, курортів та туризму.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!