Символика Украины 2

Україна — держава у Східній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. На заході вона межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою, на півночі — з Білоруссю, на північному сході та сході — з Росією, а на півдні омивається Чорним та Азовським морями. Столицею України є місто Київ.

Площа України складає 603 700 км². За цим показником вона посідає друге місце серед країн Європи після Росії. Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км, лежить приблизно між 52°20′ та 44°23′ північної широти і 22°5′ і 41°15′ східної довготи.

Населення України за даними останнього перепису (2001 р.) становило 48 млн. 457 тис. осіб. Але з 1993 р. спостерігається стійка тенденція скорочення населення за рахунок перевищення смерності над народжуваністю та еміграції, в т.ч. трудової.

Ukraine-state in Eastern Europe, in the southwestern part of the East. In the west it borders with Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova in the north - from Belarus to the north and east - with Russia, and south by the Black and Azov Seas.The capital of Ukraine is Kyiv.

The area of Ukraine is 603 700 km ². By this measure, it ranks second among European countries after Russia.The territory of Ukraine stretches from west to east and 1316 km and from north to south for 893 km, lies approximately between 52 ° 20 'and 44 ° 23' north latitude and 22 ° 5 'and 41 ° 15' east longitude.

The population of Ukraine by the last census (2001) was 48 million 457 thousand. But since 1993there is a steady trend decline in population due to excess smernosti than births and immigration, including labor.

Символи України

Прапор України.

Відомо що жовто-синій прапор використовували ще українські стрільці. Саме такі кольри були обрані не випадково: символ миру(чисте небо) - синій колір, симовл достатку (пшеничне поле) - жовтий колір. Коли затверджували державну символіку України, довго велася дискусія, яким повинен бути порядок кольорів. Історично склалося так, що державним став синьо-жовтий прапор, хоча за світовими правилами геральники зверху розміщують колір основного символу, а внизу - колір поля герба. Герб України - золотий тризуб на синьому фоні.

Flag of Ukraine.

Герб України.

Герб України - золотий тризуб на синьому фоні був символом та знаком влади племені, що проживало на території нинішньої України. Поступово це племя влилося в обєднання древніх словян,що пізніше утворили державу Київська русь. Тризуб відомий як герб Володимира Великого, що правив у 980-1015 роках і успадкував його від своїх предків. потім тризуб став геральдичним знаком для Святополка, Ярослава Мудрого. Протягом декількох століть цей знак влади був розповсюджений у всіх князівствах Київської Русі. Згодом тризуб був затверджений як герб Української народної республіки (12 лютого 1918 року). Після створення СРСР тризуб замінили гербом УРСР. Тризуб як малий герб України,відродився тільки в 1991 році.

Emblem of Ukraine.

Гімн України

Державним гімном України є пісня «Ще не вмерла України ні Слава, ні Воля» , слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційно «Музична редакція» державного гімну була прийнята Верховною радою України 15 січня1992 року, закон про Гімн України — 6 березня2003 року.

Anthem of Ukraine

Ukraine is the national anthem of the song "Ukraine has not perished nor glory, nor freedom," Paul Chubinskogo words, music by Mikhail Verbitsky. Officially, "Music Department" state anthem was adopted by the Supreme Council of Ukraine on 15 January 1992 Law on State Anthem of Ukraine - March 6, 2003.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Живые символы Украины. открытый урок, часть 1.г. Геническ 2 -В класс  [ВИДЕО]Живые символы Украины. Открытый урок в 2-В классе часть....г. Геническ  [ВИДЕО]
Символы Украины  [ВИДЕО]
Почему на гербе Украины символика Хазарии. Сергей Данилов  [ВИДЕО]
Дебильная эмблема украинской разведки  [ВИДЕО]
Евромайдан в Одессе принял решение разойтись:музыка и флаги Украины с символикой ЕС  [ВИДЕО]
Вячеслав Мальцев про план масонов в России (часть 2)  [ВИДЕО]
Как поступают с Украинской символикой жители Донбасса  [ВИДЕО]
Knowledge which Will help to Survive. Secret of State symbols (2nd part)  [ВИДЕО]
«Орнитологическая беда»: в России отреагировали на символику военной разведки Украины  [ВИДЕО]
Армен Гаспарян с участником майдана, бойцом ОУН. Национальная символика Украины  [ВИДЕО]
Советская символика на Украине, саммит ЕС-Украина  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.