Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

СОДЕРЖАНИЕ: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un finansu katedra Ināra Rāviņa

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Банковское дело"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Copyright © MirZnanii.com 2015-2017. All rigths reserved.