De Trein Plezier Of Gevaar Essay Research

De Trein: Plezier Of Gevaar? Essay, Research Paper

De trein: plezier of gevaar?

“Het is vrijdagavond laat en ik reis van Leiden naar Den Haag met de trein. Hoewel het laat is zit de trein bijna helemaal vol met jongeren die uitgaan in Den Haag. Op een gegeven moment, vlak voor we Den Haag Centraal inrijden, steekt een wat oudere passagier een sigaret op in de niet-rokenruimte. Een jongere passagier vraagt of hij de sigaret uit kan doen, waarop de roker agressief reageert met: “ Houdt je bek anders sla ik ‘m dicht! ” De jongere passagier, die zelf redelijk dronken is, laat zich dit geen tweede keer zeggen en slaat erop los. Deze twee, die ook nog met de conducteurs op de vuist gingen, werden door de spoorwegpolitie opgepakt en afgevoerd.”

Dit verhaal zal de meeste van u vreemd in de oren klinken. Bij velen van u heeft de gedachte post gevat dat de pers in Nederland de zaken opblaast en omwille van verkoopcijfers steeds sensationeler gaat schrijven. Maar laat ik u vertellen, als doorsnee Nederlander, dat de agressie echt toeneemt. De vraag is dan ook hoe deze toenemende agressie is af te stoppen?

Voordat ik het probleem probeer te ‘tackelen’ wil ik eerst graag aangeven om hoeveel incidenten het eigenlijk gaat. De agressie, die sinds 1992 door de NS wordt bijgehouden, neemt explosief toe. Ging het in ’92 nog om een kleine duizend incidenten, nu (1999) praten we al gauw over 5500 meldingen per jaar. Hoewel het aantal meldingen misschien iets wordt overdreven omdat nu ook al bij scheldpartijen op de alarmknop wordt geduwd door het treinpersoneel, blijft de agressie in de trein toenemen.

Maar u zal zich afvragen, over wat voor agressie we dan praten. Als we naar de cijfers uit 1999 kijken zien we dat eigenlijk maar een klein deel, 1.5%, gaat om bedreigingen met wapens. Een iets groter deel, 14%, gaat om duwen, trekken tot en met in elkaar slaan. Bij het overgrote deel, 50%, gaat het dus om verbaal geweld tegen het treinpersoneel. Twintig procent doet dit dan ook nog met bedreigingen en de overige 14.5% gaat over vernielingen, zakkenrollerij etc.

Bij mij, en ik neem aan ook bij u, reist dan de vraag: “ Waarom vinden deze incidenten plaats? ” Nou, dat is vrij gemakkelijk te beantwoorden. De meeste incidenten, 60%, vinden plaats bij zwart rijden en andere problemen met kaartjes. Verder zorgen vertraagde en overvolle treinen voor agressie namelijk vijftien procent. Bij de andere vijfentwintig procent is geen reden voor het wangedrag bekend.

De meeste incidenten die voorafgaand zijn besproken vinden vooral ’s avonds plaats in de Randstad en dan meestal in het weekend. Dit is niet zo vreemd omdat zich daar de meeste passagiers en treinen bevinden. Bovendien zijn er nog bepaalde trajecten waar meestal meer agressie voorkomt dan op andere. Dit zijn bijvoorbeeld: de Leidse lijn, de Hoekse lijn, de Flevolijn, de Zoetermeerselijn etc. Als er aan de NS wordt gevraagd waarom juist op deze lijnen extra veel incidenten voorkomen antwoord zij: “ De trein rijdt dwars door de maatschappij en krijgt daardoor ook te maken met problemen uit die Maatschappij. ”

Nu we hebben bekeken wat voor incidenten er plaats vinden, waarom deze plaatsvinden en wanneer ze zich voordoen kunnen we naar een oplossing proberen te zoeken. Zoals we al zagen doen de meeste incidenten zich voor omdat veel mensen zonder kaartje door Nederland reizen. Dit wordt in de hand gewerkt door de NS zelf omdat de controle kans maar vijftig procent is en zelfs nog lager in stoptreinen op korte trajecten. Je koopt geen kaartje als je eens in de drie maanden wordt gecontroleerd. De NS vindt samen met minister Netelenbos dat dit moet veranderen. Zij wil de aanleiding van het geweld wegnemen en de perrons alleen toegankelijk maken voor diegenen met een geldig vervoersbewijs. De overige groep die uit is op wangedrag en vernielingen kunnen volgens de directeur van de spoorwegpolitie maar op ??n manier aangepakt worden en dat is plat surveilleren op de probleemlijnen. Verder zoekt de NS naar oplossingen in samenwerking met de politie en gemeente omdat zij bijvoorbeeld weigert “dronken hordes” te vervoeren. Vele oplossingen zijn er dus mogelijk die tegen de tijd dat u weer in Nederland bent hopelijk vruchten zullen hebben afgeworpen. Er wordt in ieder geval aan gewerkt!

33e

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.