Мир Знаний

Ознайомлення з програмним пакетом MicroSim PSPICE 8.0

Кафедра "Високі технології"

Звіт

до лабораторної роботи

Тема: Ознайомлення з програмним пакетом MicroSim PSPICE 8.0

Студент 3-го курсу

Девічев Богдан

Хід роботи

1. Уважно ознайомлююсь з теоретичним матеріалом стосовно програми.

2. На диску D: комп'ютера створюю піддиректорію Schema, у якій будуть зберігатися наші робочі файли.

3. У графічній оболонці Schematics вводимо схему, зображену на рис 1. Розміщуємо зображення та тексти на схемі найбільш зручним чином. Зберігаємо опис схеми у файл в директорії D:\Schema.

Рис. 1.

4. Задаємо завдання на моделювання частотних характеристик (AC Sweep) і проводимо його. Будуємо за допомогою Probe залежності напруг на виході від частоти.

Визначаємо квазірезонансну частоту фільтра та його коефіцієнт передачі на цій частоті.

Напруга на вході Uвх = 10В Квазірезонансна частота Fрез = 19,13кГц.

Напруга на виході Uвих = 1,92В Коефіцієнт підсилення K = 1,92 V/10V=0,19

Виводимо залежність потужності, що розсіюється на навантаженні, від частоти.

5. Вводимо у Schematics нову схему на рис. 2. (двопівперіодний випрямляч). Вважаючи, що амплітуда напруги V1 = 220 B, а частота 50 Гц, підбираємо параметри елементів схеми так, щоб амплітуда пульсацій на опорі навантаження Rn була рівною 30 В. Проводимо моделювання часової залежності (Transient) напруги на Rn та діодах зображеної схеми.

Рис. 2.


Розрахуємо необхідну величину індуктивностей

проектування електронний схема індуктивність дросель

I1=U1/(Ri+2wL1)

I2=I1L1/L2

U2=RnI2=Rn(L1/L2)U1/(Ri+2wL1)

L1=100мкГн

L2=200000мкГн

Після вмикання великої ємності маємо:

Для достатньої якості випрямлення підходить конденсатор ємністю C=100мкF. Для якісного випрямлення необхідно щоб Tк>T, Тк=RC, Т=1/F.

Висновки

В ході лабораторної роботи ми ознайомились з основними можливостями пакета програм автоматизованого проектування електронних схем MicroSim PSPICE 8.0,

Дослідили АЧХ смугового фільтра, а також визначили необхідне для заданого випрямляча співвідношення індуктивностей, а також величину ємності конденсатора необхідну для якісної роботи. Крім того дослідили залежність потужності від частоти, визначили квазірезонансну частоту і коефіцієнт підсилення на ній. Отримані результати задовольняють поставлені умови задачі.