Мир Знаний

Довідник аматора живопису (стр. 1 из 6)

Зміст

Вступ

1. Постановка задачі

1.1 Опис задачі

1.3.1 DBase і Visual DBase

1.3.2 Paradox

1.3.3 Microsoft Visual FoxPro

1.3.4 Microsoft Access

1.3.5 Microsoft Data Engine

2. Проектування задачі

2.1 Проектування і створення бази даних довідника аматора живопису

2.1.1 Створення проекту

2.1.2 Створення бази даних

2.1.3 Створення таблиць

2.1.4 Встановлення зв’язків між таблицями

2.1.5 Визначення умов цілісності даних

2.2 Створення форм

2.3 Формування запитів

2.4 Формування локальних представлень даних

2.5 Створення звітів

2.6 Створення власного меню

2.7 Компіляція додатку

3. Програмування програмної оболонки керування базами даних

4. Створення інсталяційного пакету

Висновки

Перелік використаної літератури

Вступ

Зміни, що відбуваються в нашій країні останнім часом, не могли не торкнутися областей інформатики й обчислювальної техніки. Ще 10 років тому робота з базами даних була долею професійних програмістів. Самі системи не були призначені для простого користувача. Основним споживачем таких систем був військово-промисловий комплекс. З появою банків, акціонерних товариств, приватних компаній бази даних знайшли більше широке застосування. Люди розуміють, що інформація - це гроші. Її втрата або несвоєчасне одержання можуть дорого коштувати. Саме цим можна пояснити настільки бурхливий ріст інформаційних технологій і стрімкий розвиток систем керування базами даних (СУБД).

Перші системи керування базами даних з'явилися в середині шістдесятих і підтримували ієрархічну модель даних, у якій між записами існували відносини предок/нащадок. Через короткий час, були розроблені мережні бази даних, в основу яких була закладена значно більше складна мережна модель. У кожної із цих моделей були свої достоїнства й недоліки, які зіграли ключову роль у розвитку реляційної моделі.

В 1970 році стаття наукового співробітника компанії IBM доктори Е. Ф. Кодда про реляційну модель даних зробила революцію в підході до зберігання й обробки інформації. На основі цієї моделі в сімдесяті роки були розроблені перші реляційні бази даних, а в цей час вони розглядаються як стандарт для сучасних комерційних СУБД.

У реляційних базах даних вся інформація зведена в таблиці, рядки й стовпці яких називаються записами й полями відповідно. Ці таблиці одержали назву реляцій, тому модель стала називатися реляційною.

Записи в таблицях не повторюються. Їхня унікальність забезпечується первинним ключем, що містить набір полів, що однозначно визначають запис. Для швидкого пошуку інформації в базі даних створюються індекси по одному або декількох полях таблиці. Значення індексів зберігаються в упорядкованому виді й містять посилання на записі таблиці. Для автоматичної підтримки цілісності зв'язаних даних, що перебувають у різних таблицях, використаються первинні й зовнішні ключі. Для вибірки даних з декількох зв'язаних таблиць використаються значення одного або декількох співпадаючих полів.

Одним з важливих достоїнств баз даних є швидка вибірка збереженої в ній інформації. Використовуючи телефонно-адресну книгу, у якій дані впорядковані по прізвищах, ви можете знайти номер телефону на прізвище його власника. Однак, якщо запису в книзі реєстрації міжміських розмов упорядковані в хронологічному порядку, вам доведеться витратити значний час на одержання списку клієнтів, що замовляли розмову з певним містом, або на з'ясування того, у якому районі проживають абоненти, що приносять найбільший прибуток телефонної компанії своїми тривалими розмовами.

Комп'ютерні бази даних, незважаючи на величезний обсяг інформації, що зберігається в них, забезпечують високу швидкість пошуку необхідної інформації. У таких базах даних користувач може виконати пошук по будь-якому його параметрі, що цікавить. Крім того, комп'ютерні бази даних дуже компактні. База даних, утримуюча кілька тисяч записів, може поміститися на одній дискеті.

Використання баз даних і інформаційних систем стає невід'ємної складової ділової діяльності сучасної людини й функціонування процвітаючих організацій. У зв'язку із цим більшу актуальність здобуває освоєння принципів побудови й ефективного застосування відповідних технологій і програмних продуктів: систем керування базами даних, CASE-систем автоматизації проектування, засобів адміністрування й захисту баз даних і інших.

Від правильного вибору інструментальних засобів створення інформаційних системі, визначення підходящої моделі даних, обґрунтування раціональної схеми побудови бази даних, організації запитів до збереженим даних і ряду інших моментів багато в чому залежить ефективність функціонування розроблювальних систем. Все це вимагає усвідомленого застосування теоретичних положень і інструментальних засобів розробки баз даних і інформаційних систем.

У цей час великою популярністю користується мережа Інтернет, Однієї із причин цього є можливість одержання в реальному масштабі часу різноманітної інформації, що охоплює всі сфери діяльності людини. Для ефективної роботи з інформацією такого величезного обсягу потрібна високий ступінь її впорядкування. Сучасні системи керування базами даних надають розвинені кошти для організованого доступу до інформації. Цілком логічне застосування технології систем керування базами даних у мережі Інтернет.

Для забезпечення доступу клієнтів мережі Інтернет до потрібної інформації з бази даних, що перебуває на комп'ютері, на якому запущений Web-сервер, потрібно ці дані опублікувати (представити) в HTML-форматі. Публікація баз даних в Інтернеті здійснюється за допомогою технологій, що реалізують можливість розміщення на Web-сторінках інформації з баз даних, що зберігаються на Web-сервері.

Результатом застосування об'єднаної технології Інтернет/СУБД є здешевлення установки й супроводу програмного забезпечення як користувачів мережі Інтернет, так і програмного забезпечення інформаційних систем, побудованих на основі використання СУБД.

1. Постановка задачі

1.1 Опис задачі

Останні десятиріччя людської історії ознаменувалися бурхливим розвитком техніки, зокрема комп’ютерних технологій. Від винаходу першої ЕОМ і до сьогодні пройшло досить небагато часу – всього 60 років – а комп’ютери стали невід’ємною частиною усіх сфер людського життя, починаючи з військової справи та промисловості й закінчуючи повсякденним вжитком в лікарнях, вдома та у навчальних закладах.

Живопис (від рос. жваво і писати) - один з найдавніших видів образотворчого мистецтва, вид академічних мистецтв, пов'язаний з передачею зорових образів за допомогою нанесення фарб на тверду або гнучку основу; створенням зображення з допомогою цифрових технологій; а також твори мистецтва, виконані такими способами.

До наших часів дійшли зображення тварин і людей, зроблені ще в епоху первісного суспільства на стінах печер. З тих пір пройшло багато тисячоліття, але живопис завжди залишався незмінним супутником духовного життя людини. В останні століття вона, безперечно, самий популярний з усіх видів образотворчого мистецтва.

Найбільш поширені твори живопису, виконані на плоских або майже плоских поверхнях, таких як натягнутий на підрамник полотно, дерево, папір, картон, оброблені поверхні стін і т.д. У тому числі до живопису відносять і виконані фарбами зображення на декоративних і церемоніальних судинах, поверхні яких можуть мати складну форму.

Кількість картин живопису, технік їх написання, епох (направлень) живопису досить багато. Тому існує необхідність їх систематизації. Систематизувати всі ці дані допоможе база даних Visual FoxPro. За його допомогою можна організувати дані так, щоб будь-яка людина могла їх переглянути, включаючи також і людей, які займаються або почали займатися живописом, тобто аматорів.

Вихідні дані до проекту:

В базі даних необхідно зберігати всі дані про::

- художників;

- їх картини;

- епохи, в які картини були написані;

- музеї, в яких картини зберігаються.

1.2 Вимоги до програмно-апаратного комплексу

Система програмування баз даних повинна бути такою, що підтримує сучасну технологію візуального та об’єктно-орієнтованого програмування. Проектувати програмну систему слід за допомогою засобів візуального моделювання. Для вирішення поставленої задачі достатньо настільної СУБД. Обчислювальна система повинна бути побудована на базі персонального комп’ютера з процесором не гірше 600 МГц з операційною системою Windows XP, тому що перераховане вище сучасне інструментальне програмне забезпечення не забезпечує комфортної роботи на комп’ютерах нижчого класу. Оперативної пам’яті повинно бути від 256 Мб, місткість накопичувача на жорсткому диску від 10 Гб.

Для комфортної роботи слід вважати комп’ютер з характеристиками не гірше ніж:

· Процесор Pentium III – 600 МГц (або Celeron);

· Оперативна пам'ять – 256 Мб;

· Накопичувач на жорсткому диску – 10 Гб.


1.3 Вибір СУБД

На сьогоднішній день відомо більш двох десятків форматів даних настільних СУБД, однак найбільш популярними, виходячи з числа проданих копій, варто визнати dBase, Paradox, FoxPro і Access. Слід також зазначити Microsoft Data Engine — власне кажучи серверну СУБД, що представляє собою “полегшену” версію Microsoft SQL Server, але призначену, проте, для використання головним чином у настільних системах і невеликих робочих групах.

Проаналізуємо зазначені вище СУБД на предмет можливості їх використання.

1.3.1 DBase і Visual DBase

В даний час Visual dBase належить компанії dBase Іnc. Його остання версія — Visual dBase 7.5 має наступні можливості:

• Засоби маніпуляції даними dBase і FoxPro усіх версій.