Мир Знаний

Розрахунок керованого випрямляча за схемою з нульовим виводом (стр. 3 из 4)

Визначаємо максимальну тривалість вихідного імпульсу граничного пристрою з умови:

tu.вих.макс.≥(α-γ)

56
10-6+2,3
10-4=3,45(мс)

Вибираємо транзистор VT3, VT2 з умови:

Uк.доп.≥Ек=20(В)

Цим вимогам задовільняє транзистори КТ 104А с параметрами: Uк.доп.=30(В); Iк.доп=50(мА); β=36; f=5(мГц); Iк0=300(мкА); P=150(мВТ).

Визначаємо струм насичення :

Iкн=0,8

Iк.доп=0,8
50=40(мА)

Знаходимо величину резистора R7:

Визначаємо припустиме потужність розсіювання на резисторі R7:


Приймаємо резистор R7 типу ОМЛТ 510 (Ом), 1 (Ут).

Знаходимо величину опору резистора R5 зі співвідношення:

R5= (2…3)R7=3

510=1530(Ом)

Знаходимо припустиме потужність розсіювання на резисторі R5

Приймаємо резистор R5 ОМЛТ 1500 (Ом), 5 (Ут).

Знаходимо величину резистора R9:

Знаходимо припустиме потужність розсіювання на резисторі R9

Приймаємо резистор R9 ОМЛТ 1200 (Ом), 2 (Ут).

Обчислюємо ємність конденсатора, що прискорює,зС:


Приймаємо С3 типу ПМ на 35 (пФ).

Обчислюємо величину опору R8 зі співвідношення:

Приймаємо R8=30 (кОм).

Обчислюємо велечену опору R6 зі співвідношення:

Приймаемо R6 7000 (Ом).

2.6 Розрахунок ланцюга, що диференціює

Розрахунок ланцюга, що диференціює, робимо з урахування наступних даних:

тривалість вхідних імпульсів tu.вх.=3,45 (мс);

амплітуда вхідних імпульсів Uм=6 (В);

паразитна ємність генератора імпульсів Сп=50 (nФ).

Внутрішній опір генераторів імпульсів:


Ємність ланцюга, що диференціює, вибираємо з умов С2>>CП=510 (nФ).

Тоді опір ланцюга,що диференціює і визначається як:

Приймаємо R10=14 (МОм).

Амплітуда вихідних імпульсів з ланцюжка, що диференціює:

Імпульсний діод VD3 вибираємо по Uвих.мах. типу Д103.

2.7 Розрахунок елементів блоку синхронізації

Рисунок 2.5 – Схема блока синхронізації.


Розрахунок блоку синхронізації робимо з урахування наступних даних:

IН>Iбv1, UН>Uвv1=U'2=30 (В), Ек= (В).

Максимальна потужність:

Pmax=I

Ek=0,0025
20=0,05(Вт)

Обираємо транзистор типу КТ 203 Б з наступними параметрами: Uк.доп.=30(В); Iк.доп=10(мА); β=30-150; fа=5(мГц); Uе.б.=15(В); Pроз.=150(мВТ).

Визначаємо опір R2:

Потужність, що розсіюється опором R2 визначається як:

PR2=Ik2

R2=0,01
500=0,05(Вт).

Приймаємо опір R2 МЛТ-0,1-500 (Ом).

Визначаємо величину струму бази:


Визначаємо опір R1:

Потужність, що розсіюється опором R1 визначається як:

PR1=Iб2

R1=0,00162
9375=2,4(Вт)

Приймаємо опір R1 ОМЛТ-5-10 (кОм), конденсатор С1=10 (мкФ).

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

Через малу потужність розрахунок трансформатора не проводиться. Вторинна обмірка трансформатора може розташуватися на силовому трансформаторі джерела живлення.


3 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ СІФУ

3.1 Вибір схеми і розрахунок основних параметрів джерела живлення.

Вибираємо схему джерела живлення:

Рисунок 3.1 – джерело живлення СІФУ.

Визначаємо мінімальні припустиму вхідну напругу стабілізатора:

Номінальне і максимальне значення напруги на вході стабілізатора при коливанні мережі на ± 10%.


Максимальне падіння на регулюючому транзисторі:

Uек.мах.=Uвх.мах.-Uвих.=30-24(В)

Максимальна потужність розсіювання на транзисторі VT3:

PV2=Uек.мах.

Iвих.мах.=6
0,2=1,2(Вт)

Вибираємо регулюючий транзистор П214 з параметрами: Pк.доп=10(Вт). Uк.доп.=45(В); Iк.мах.=5(А); β1=30.

Колекторний струм транзистора:

Максимальна потужність розсіювання на транзисторі VT2:

PV1=Uек.мах.

Iк1.мах.=10
0,012=0,12(Вт).

Вибираємо транзистор, що согласує, ГТ403А с параметрами: Pк.доп=0,6(Вт). Uк.доп.=30(В); Iк.мах.=1,25(А); β1=20..60.

Базовий струм транзистора, що согласує:


Опір R4, що задає струм Ic дорівнює:

Потужність розсіювання опора R4 дорівнює:

PR4=Iс2

R4=0,0052
4000=0,1(Вт)

Напруга на колекторі підсилювання транзистора VT4:

Uекv1=Uвих.-Uст1=24-10=14(В); Uст1<Uвих.мін.=19-3=16(В).

Вибираємо стабілітрон

Д811 з Uст1=(10..12)В; Iст1=5 (мА)

Задаємось максимальним колекторним струмом підсилювального транзистора Iкv3.max.5(мА), тоді потужність, що розсіюється на колекторі VT4:

PkV3=UekV32

Ik.max=10
0,005=0,05(Вт).

Вибираємо підсилювальний транзистор МП39 з параметрами: Pк.доп=0,15(Вт). Uек.доп.=15(В); Iк.мах.=0,04(А); ; Iк.мах.=0,04(А).

Опір R2 знаходимо як:


Задаємо струм дільника Iд=5…10(мА). Коефіцієнт передачі дільника:

Сумарний опір дільника:

Визначаємо мінімальний і максимальний ККД стабілізатора:

3.2 Розрахунок параметрів фільтрів, що згладжує

Коефіцієнт пульсації на виході випрямляча К'н=67%, фільтра Кп=2%,струм навантаження Iн=0,2(А), Uвих.ф=Uвх.max=30(В).

Максимальна потужність розсіювання на транзисторі VT1:

Pkv1=Uek.max

Iвих.max.=30
0,2=6(Вт)

Вибираємо транзистор типу П214 з параметрами: Pк.доп=10(Вт). Uек.доп.=45(В); Iк.мах.=5(А); β1=30.

Знаходимо коефіцієнт згладжування фільтра:

Опір R1 знайдемо як:

Потужність розсіювання на цьому опорі:

PR1=Iн2

R1.= 0,2
22,5=0,9(Вт)