Мир Знаний

Системи бездротового комп'ютерного зв'язку 802.1х (стр. 2 из 2)

Таким чином, постійна відправка невірних даних може призвести до нестабільної роботи.

Наступний розроблений стандарт WPА2. Його відмінність від WPА заключається у більш стійкому до зламу алгоритмі шифрування AES (AdvancedEncryptionStandard ) і модифікованому алгоритмі управління ключами.

Рис.1 Структура стандарту WPA2


WPANбездротова мережа, призначена для організації бездротового зв”язку між різнотипними пристроями на обмеженій площі ( наприклад, в рамках квартири, офісного робочого місця ). Стандарти, які визначають методи функціонування мережі, описані в сімействі специфікацій ІЕЕЕ 802.15. Один з них, наприклад, Bluetooth ( ІЕЕЕ 802.15.1 ). Пропоную розглянути два найбільш перспективних стандарти ZigBee і 802.15.3.

ІЕЕЕ 802.15.3 розроблявся як високошвидкісний стандарт WPAN-мереж для високотехнологічних побутових пристроїв ( призначених як правило для передачі мультимедійних даних ). Використання смуги 2,4 ГГц і технології модуляції OQPSH (OffsetQadraturePhaseShiftKeying, квадратурна маніпуляція з фазовим зсувом ) дозволяє досягти швидкості передачі у 255 Мб/с на відстань до 100 метрів. Захист даних може здійснюватись по стандарту AES. В модифікації стандарта 802.15.3а планується збільшити пропускну здатність до 480 Мб/с, а в специфікації 802.15.3b пропускна здатність складатиме від 100 до 400 Мб/с.

Стандарт ZigBee, затверджений у кінці минулого року, розроблявся більше двох років і за цей час змінив кілька назв, серед яких HomeRF, RF-EasyLinkiFirefly. Зроблю уточнення. В ряді джерел специфікації 802.15.4 і ZigBee ототожнюються, але насправді, консорціум компаній ZigBee Alliance розширив і вніс ряд змін до стандарту 802.15.4, що описує фізичний рівень зв”язку і основні способи взаємодії між пристроями. У випадку з ZigBee передбачується опис додаткових вимог для відкритості і сумісності пристроїв. Слід відмітити, що до сих пір не має загальнодоступної специфікації стандарту ZigBee, навідміну від широкодоступних характеристик 802.15.4.

До ключових моментів, по словам розробників, слід віднести більш низьке енергоживлення, можливість використання 64-бітної адресації ( до 65 тис. вузлів у мережі ), меншу вартість аналогічних пристроїв. Так, ZigBee-пристрої можуть працювати близько трьох років без заміни елементу живлення, в той час як Bluetooth близько неділі, а автономні Wi-Fi не більше п”яти діб. З офіційних заяв, відстань між взаємодіючими пристроями може досягати 75 метрів при швидкості передачі до 250 Кб/с, однак враховуючи еволюцію в дальності діїї Bluetooth ( з 10 до 100 метрів ), це не здається границею.

В залежності від рівня складності ZigBee-пристрої можуть виступати як координатори, управляючи роботою комплексної мережі, так і прийомопередавачами даних ( не тільки своїх, але і чужих ), чи в простішому випадку, обмінюватись інформацією тільки з координатором. Слід відмітити, що в стандарті передбачається використання 128-бітного AES-шифрування даних.

До основних сфер застосування слід віднести обслуговування різноманітних датчиків, взаємодія охоронних, пожежних і інших сигналізацій з відповідними службами, в майбутньому створення розумного будинку. Без сумніву, реалізація таких можливостей проводиться і без допомоги ZigBee, але ZigBee забезпечує повну незалежність від виробника, а необхідність у встановленні перетворюючого інтерфейсу відпадає сама собою.

ІЕЕЕ 802.15.4а/b стандарт так званої технології UWB, яка основана на передачі множини закодованих імпульсів негармонічної форми невеликої потужності ( 0,05 мВт ) і малої протяжності в широкому діапазоні частот ( від 3,1 до 10,6 ГГц ). Передача даних на відстанях до 5 метрів здійснюється зі швидкістю від 400 до 500 Мб/с.

Таблиця 1 Порівняльна характеристика бездротових технологій

3. Удосконналений механізм управління ключами

Алгоритми аутентифікації стандартів 802.11 і ЕАР можуть забезпечити сервер RADIUS і клієнта динамічними, орієнтованими на користувача ключами. Але той ключ, який створюється в процесі аутентифікації, не є ключем, що використовується для шифрування фреймів чи перевірки цілісності повідомлень. В стандарті 802.11і WPA для отримання усіх ключів використовується так званий майстер – ключ (парний майстер – ключ - РТК) і парний перехідний ключ (РТК), що генерується клієнтом у процесі аутентифікації, являються одно адресатними по своїй природі. Вони тільки шифрують і дешифрують одно адресатні фрейми і призначені для єдиного користувача. Широкомовні фрейми потребують окремої ієрархії ключів тому, що використання з цією метою одно - адресних ключів призведе до різкого зростання трафіка мережі. Точці доступу (єдиному об’єкту, що має право на розсилку широкомовних чи багато адресних повідомлень) довелося б відправляти один і той же широкомовний чи багатоадресний фрейм, зашифрований відповідними пофреймованими ключами, кожному користувачу.

Широкомовні чи багато адресні фрейми використовують ієрархію групових ключів. Груповий майстер – ключ (GMK) знаходиться на вершині цієї ієрархії і виводиться у точці доступу. Вивід GMK оснований на застосуванні PRF, в результаті чого утворюється 256-розрядний GMK. Вхідними даними для PRF-256 є шифрувальне секретне випадкове число (чи nonce), рядок тексту, МАС – адреса точки доступу і значення часу в форматі синхронізуючого мережевого протокола (NTP). На рисунку 2 представлена ієрархія групових ключів.


Рис.2 Ієрархія групових ключів

Груповий майстер – ключ, рядок тексту, МАС – адреса точки доступу і Gnonce (значення, яке береться із лічильника ключа точки доступу) об’єднуються і обробляються з допомогою PRF, в результаті отримуємо 256 – розрядний груповий перехідний ключ (GTK). GTKділиться на 128 – розрядний ключ шифрування широкомовних/багатоадресних фреймів, 64 – розрядний ключ передачі МІС і 64 – розрядний ключ прийому МІС. З допомогою цих ключів широкомовні і багато адресні фрейми шифруються і дешифруються точно так же, як з допомогою одно адресних ключів, отриманих на основі парного майстер – ключа (РМК).

Клієнт обновляється з допомогою групових ключів шифрування через повідомлення ЕАРоL-Key. Точка доступу посилає такому клієнту повідомлення ЕАРоL, зашифроване з допомогою одноадресного ключа шифрування. Групові ключі знищуються і регенеруються кожен раз, коли яка – небудь станція дисоціюється чи дезаутентифікується в BSS. Якщо утворюється помилка МІС, однією з мір протидії також є видалення всих ключів, що зв’язані з помилкою у приймальної станції, включаючи групові ключі.

Таким чином, алгоритми аутентифікації, визначені у стандарті 802.11 розробки 1997 року мають багато недоліків. Система аутентифікації можуть бути зламані за короткий час. Протокол ТКІР обіцяє ліквідувати недоліки попередніх розробок і систем аутентифікації в недалекій перспективі, а стандарт 802.1х і AES надають довгострокове вирішення проблеми безпеки бездротових мереж.