Офісні телефонні станції (стр. 1 из 2)

Офісні телефонні станції


1. Загальна характеристика, класифікація і склад офісних АТС

Офісна АТС – це малогабаритна АТС малої ємності.

Оптимальний спосіб забезпечення офісу телефонним зв'язком – використання офісної АТС. До офісної АТС підключаються абонентські лінії міської АТС і телефони внутрішніх абонентів у співвідношенні від 1:10 до 1:2. Статистично обґрунтоване співвідношення міських і внутрішніх ліній – 1:..1:4.

Переваги використання офісної АТС:

· підвищення ефективності роботи фірми на 5-10%;

· економія в оплаті міських телефонних номерів;

· реалізація додаткових сервісних функцій, які не надає міська АТС.

Офісна АТС класифікується за декількома ознаками у такій спосіб:

· за ємністю (кількості номерів): мікро- і міні-АТС;

· за типом ліній: аналогові, гібридні та цифрові;

· за можливістю розширення: фіксовані і такі, що розширюються;

· за вартістю.

За наявності однієї міської лінії і не більше 4-х внутрішніх найефективніше використовувати мікро-АТС.

Якщо кількість абонентів менше 50, і до мережі не ставлять високих вимог щодо функціональних можливостей, доцільне застосування аналогових міні-АТС.

Аналогове обладнання перетворює голос в безперервні або імпульсні електричні сигнали, обробка яких здійснюється мікропроцесорними пристроями шляхом комутації з використанням електронномеханічних реле або електронних мультиплексорів.

Вартість такої АТС - 20…40 дол/порт.

Аналогові станції прості у використанні та програмуванні, мають високу надійність і малу вартість, однак, мають ряд принципових обмежень у сервісі. Більшість аналогових АТС не дозволяють істотно нарощувати ємність і функціональні можливості офісної мережі.

Цифрова АТС (ЦАТС) має ширші можливості. В них мовні сигнали методом імпульсно-кодової модуляції (ІКМ) перетворюються в потік двійкових імпульсів, обробка яких простіша, ніж сигналів змінної амплітуди.

Після обробки (комутації) цифрові сигнали знов перетворюються в аналогові. Найефективніше використовувати ЦАТС, якщо кількість портів перевищує 50.

Вартість ЦАТС - від 60 до 400 дол/порт.

Найперспективнішими є ЦАТС, побудовані за стандартом ISDN, оскільки їх можна підключити до єдиних мереж передачі мови і даних.

Обладнання офісної АТС.

1. Аналогова АТС підключається тільки до міських двопровідних телефонних ліній. Типове обладнання – аналогові ТА.

2. Встановлюючи АТС, необхідно дізнатися про можливі обмеження, які накладаються на апарати з імпульсним набором номера, а також чи забезпечує потужність генератора АТС викличний дзвінок ТА. Щоб виконати останню умову, ТА розташовують на відстанях не більше ніж 2-3 км від АТС.

Крім ТА, до аналогової АТС можна увімкнути автовідповідач, факсимільний апарат, модем, домофон з функціями дверного замка, а також абонентську розетку з автоматичним перемиканням (AWADI) для збільшення кількості системних абонентів.

Таблиця 1 – Міні-АТС різних фірм

Модель Кількість портів Фірма Тип Конфігу-рація Вартість, дол/порт
1 Profiset Master 1/3 Siemens Аналог. Фіксована 50
2 K-16010 2/8 ПЗАТС, Псков Аналог. Фіксована 20
3 KX-TА308 3/8 Panasonic Гібрид. Розшир. (6/24) 35
4 KX-TА616 6/16 Panasonic Гібрид. Розшир. (6/24) 35
5 NX-308 3/8 Samsung Аналог. Фіксована
6 NX-1232 8/16 Samsung Цифр. Розшир. (12/32)
7 DCS 8/40 Samsung Цифр. Розшир. (76/120)
8 IS 128 4/16 Telrad Networks Цифр. Розшир. (48/96)
9 “Протон-ССС" серії “Вектор" 12/30 Восток ТелекомСервіс Цифр. Розшир. (60/150)
10 «ЄС-11\240» 60 Моноліт Цифр. Розшир. (240)
11 «ЄС-11\10000» 720 Моноліт Цифр. Розшир. (13500)

Типовим представником аналогових мікро-АТС є АТС, вбудована в ТА фірми SIEMENS – Profiset Master. Три внутрішніх ТА приєднуються за схемою "зірка" двопровідними лініями.

Можлива заміна одного ТА на домофон – тоді будь-який телефон може виконувати функції дверного замка і переговорного пристрою. Схема з'єднання показана на рис.1.

3. Цифрові офісні АТС є гнучкими програмованими модульними системами, що дозволяє повністю пристосуватися до існуючої телекомунікаційної системи офісу. Така АТС може підключатися до двопровідної абонентської мережі.

До ЦАТС можуть бути увімкнені аналогові ТА. Однак найповніше функціональні можливості ЦАТС розкриваються, якщо використовувати цифрові абонентські пристрої. Для цього необхідно змонтувати чотирипровідну абонентську мережу або двопровідну віту пару для увімкнення системних телефонів.

Як додаткове периферійне обладнання цифрової міні-АТС можуть бути підключені ISDN-термінали, радіотелефони, комп'ютери адміністратора, принтери, домофони, зовнішні гучномовці та інші пристрої.

Гібридна офісна АТС використовує аналоговий спосіб передачі інформації на зовнішніх лініях, але забезпечує цифровий внутрішній зв'язок для користувачів цифрових ТА.

Підключення абонентів виконується чотирипровідною лінією. Однією парою проводів передають мовні повідомлення, іншою – цифрову інформацію. Максимальна довжина цифрової лінії становить 0,8…3 км.

На рис.2 показане обладнання гібридної АТС КХ-TА616 фірми PANASONIC. Система має блоково-модульну конструкцію – кількість внутрішніх ліній можна збільшити від 16 до 24 за допомогою спеціальних плат.

Підключена станція може бути задіяна одразу, оскільки її основні робочі параметри вже запрограмовані. За необхідності система програмується по інтерфейсу RS-232C.

2. Технічні характеристики офісних АТС

1. КХ-ТА616

Спосіб керування: 16-бітовий центральний процесор (ЦП), ємність ЗТЧ – 4Мбайт, ЗДД – 512 Кбайт.

Комутаційний елемент: координатний перемикач типу SMOS.

Режим набору номера: імпульсний (10 або 20 імп/с), тональний.

Максимальний опір шлейфа станції: цифрові ТА – 40 Ом; аналогові

ТА – 600 Ом; домофони – 20 Ом.

Напруга викличного сигналу: діюче значення 80 В при частоті 25 Гц залежно від навантаження.

Максимальний вхідний опір АТС: 1600 Ом.

Напруга живлення: основна 110/220 В змінного струму 50/60 Гц, допоміжна +5 В, +26 В.


2. “Протон-ССС" серії “Вектор".

Спосіб керування: ЦП Intel TN80C188EB20, сигнальний процесор ADSP 2185.

Елементна база провідних фірм: процесори Analog Devise та Intel, ПЛМ Altera, спеціалізовані комутаційні великі інтегральні схеми Siemens, ЦАП і АЦП Motorola.

Комутатор: РЕВ2245.

Максимальна кількість абонентських ліній – 150.

Максимальна кількість з'єднувальних ліній:

- аналогових (три-, чотири-, шестипровідних) – 60;

- аналогових двопровідних – 30;

- цифрових (2 стики Е1 (ІКМ-30)) – 60.

Лінійна напруга – 60 В.

Лінійний струм – не менше 15 мА.

Напруга викличного сигналу – 95 В.

Опір абонентського шлейфа – 1800 Ом.

Напруга живлення: 60 (220) В.

Споживана потужність 30 ВА в режимі спокою, 180 ВА – максимальна.

Маса – 20 кг.

3. Сервісні можливості офісних АТС

Універсальні сервісні можливості сучасних міні-АТС відповідають вимогам широкого кола споживачів від малих фірм до великих кампаній. Кількість сервісних функцій сягає кількох сотен. Розглянемо основні з них.

Переадресування вхідного виклику. Будь-який співробітник (оператор) після відповіді на дзвінок може з'єднати абонента з необхідною йому особою без повідомлення або з повідомленням останнього.

Зазвичай ця можливість реалізовується набором номера необхідного абонента. Як правило, під час очікування виклик переходить в режим утримання лінії, а абонент, що викликає, чує музичну або мовну заставку.

Переведення виклику. Використовується, щоб уникнути втрати важливої інформації через відсутність абонента, що викликається, або його зайнятість під час виклику.

Розрізнюють переведення виклику "по зайнято", "по невідповіді" і "слідуй за мною", коли вхідний виклик переходить на телефон заступника, секретаря тощо.

Денний/нічний режим. Різновид переведення виклику, при якому автоматично, в заздалегідь обумовлений час або за спеціальною командою вхідні виклики переводяться на задані телефони (на факс, охорону, чергового диспетчера або на домашній телефон).

Голосове втручання або "екстрений зв'язок". Можливість голосом повідомити абоненту, що знаходиться в розмові, термінову інформацію, не розриваючи його розмови. Причому це одностороннє повідомлення не почує зовнішній абонент – одна з найважливіших вимог при організації систем оперативного зв'язку.

"Конференц-зв'язок". Можливість організації розмови одночасно з великою (більше трьох) кількістю абонентів.

Гучне сповіщення. Можливість голосового (через гучномовці або системні телефони) повідомлення термінової інформації групі абонентів (внутрішнє сповіщення) або через зовнішні динаміки – всьому персоналу організації (зовнішнє сповіщення). Використовується для оперативного пошуку потрібного абонента або в аварійних ситуаціях.

Голосовий набір. Ця функція надає можливість набору телефонного номера голосом. Якщо ім'я абонента записане в пам'ять, ви зможете подзвонити йому, вимовляючи його ім'я в телефонну трубку, а не набираючи номер.

Голосова пошта. Вхідні дзвінки можна спрямовувати на систему голосової пошти, що дозволяє передавати повідомлення відсутнім співробітникам.