Мир Знаний

Технічні рішення для побудови платформ інтелектуальних мереж (IN) на базі обладнання зарубіжних та російских виробників (стр. 2 из 2)


Рисунок 4 – Склад обладнання IN TELLIN для мереж різної ємності

Компанія Huawei гарантує забезпечення усіх послуг, функцій і основних характеристик у будь-якій конфігурації обладнання для платформ як із невеликою, так і з великою ємністю.

Компактне рішення може бути використане на перших етапах побудови мережі, дозволяючи операторам знизити собівартість інтелектуальних послуг. Подальше нарощування ємності мережі відбувається за рахунок інсталяції додаткового обладнання та функціональних модулів.

Етапи нарощування ємності та ресурсів мережі:

I–II: Розділення SMP і SCP, реалізація SMP і SCP у вигляді окремих модулів.

II–III: Установка додаткових SCP.

III–IV: Розділення SDP і SCP. Установка SDP як єдиної загальної бази даних для декількох SCP.

IN TELLIN розроблено відповідно до міжнародних специфікацій на основі стандартних протоколів і відкритих інтерфейсів, що вирішує в майбутньому проблеми сумісності з обладнанням інших постачальників, а також уможливлює підтримку еволюції до мереж наступного покоління.

Надійність TELLIN забезпечується резервуванням і дублюванням ключових модулів і плат, відмовостійким програмним забезпеченням, широкими можливостями адміністрування, системою захисту та безпеки доступу в мережу, унікальними рішеннями та технологіями, такими як динамічний розподіл ресурсів, універсальна система управління трафіком тощо.

IN TELLIN має відкриті системи управління та адміністрування послуг, що дозволяє швидко адаптувати їх до вимог клієнтів, а також освоювати нові сегменти ринку та області застосування інтелектуальних послуг. Компанія Huawei Technologies створила універсальну технологію взаємодії IN із зовнішніми базами даних, що заснована на застосуванні обладнання FEP (Front Equipment Point).

Крім того, інтелектуальне рішення компанії може підтримувати практично кожну з існуючих мереж зв'язку (фіксовану, мобільну, IP-мережу). Вже зараз IN TELLIN пропонує велику кількість різноманітних послуг, що охоплюють ТМЗК, мережі мобільного зв'язку та IP-мережі, а найближчим часом зможе в повному обсязі підтримувати міжмережну взаємодію ТМЗК і мережі Інтернет, що дозволить надавати широкосмугові інтелектуальні послуги.

4. Російський варіант IN - АПКУ

Російським обладнанням, що реалізує концепцію IN, є спеціально розроблений апаратно-програмний комплекс управління послугами – АПКУ. Призначенням АПКУ є надання додаткових мережних послуг зв'язку на базі існуючого аналогового та/або цифрового комутаційного обладнання. АПКУ має функціональні можливості вузла SCP з функціями експлуатаційної підтримки. Архітектуру АПКУ наведено на рис. 5. До складу АПКУ входять :

- контролер інтерфейсу (КІ) з набором мережних і системних адаптерів (рис. 6);

- мовний автоінформатор (АІ), який до моменту встановлення з'єднання з абонентом IN забезпечує програвання користувачу послуги попередньо записаної аудіо-інформації;

- приймач-передавач частотної інформації (ППЧІ), що забезпечує прийом від користувача додаткової номерної інформації та дозволяє реалізувати ряд додаткових функціональних можливостей, що полегшують користування послугами IN, наприклад, режим мовного меню;

- спеціальне програмне забезпечення та база даних;

- робоче місце оператора.

Рисунок 5 – Функціональна схема обладнання АПКУ

У встановленій версії до комплекту КІ входять адаптер сполучення з АМТС і адаптер стику RS-232 для обміну інформацією з робочим місцем оператора.

Один КІ може обслуговувати одночасно до 16 викликів. За необхідності збільшення пропускної спроможності до складу АПКУ може бути включено декілька КІ, об'єднаних у локальну мережу за допомогою адаптера Еthernet. Розроблено мережні адаптери для сполучення АПКУ із цифровими АМТС будь-яких типів, а також взаємодії КІ з обладнанням SCP по протоколах Х.25 та/або СКС №7.

Управління та експлуатаційна підтримка процесу надання послуг здійснюється за допомогою розробленої системи спеціального програмного забезпечення (СПЗ). Управління процесом обробки викликів відбувається в режимі реального часу. Одночасно оператор може виконувати будь-які дії, пов'язані з адміністративним управлінням/технічною експлуатацією, наприклад, коректувати записи бази даних або змінювати конфігурацію системи.

База даних СПЗ складається з двох основних частин: адміністративної та оперативної (технологічної). В адміністративній частині БД зберігається інформація, необхідна для адміністративного управління послугами, наприклад, дані про абонентів, тарифи, статистична інформація тощо. В оперативній частині БД міститься інформація, що використовується безпосередньо в процесі обслуговування викликів, наприклад, програми логіки послуги GSL, а також значення конкретних атрибутів послуг для кожного з абонентів.

Рисунок 6 – Контролер інтерфейсу з набором мережних і системних адаптерів

У повній відповідності з міжнародними стандартами та рекомендаціями GSL складається з незалежних від послуг конструктивних блоків SIB, реалізованих у вигляді повторно використовуваних бібліотечних процедур.

У діючій версії СПЗ реалізовано процедури SIB, що забезпечують можливість маршрутизації викликів залежно від часу доби, днів тижня, міжміської зони (ABC), стану лінії абонента, якого викликають.

При використанні обладнання АПКУ на ТМЗК можливі три основні мережні рішення.

Перший варіант – встановлення обладнання АПКУ на вузлі комутації, який таким чином перетворюється на вузол SSCP (рис. 7).

Рисунок 7 – Централізована платформа IN на базі АПКУ

Інший спосіб використання АПКУ пов'язаний із можливістю його застосування при побудові цільової архітектури IN. У цьому випадку АПКУ зможе виконувати роль інтерфейсних погоджуючих пристроїв між вузлами комутації та інтелектуальною надбудовою. При цьому системи комутації, дооснащені обладнанням АПКУ, перетворюються на вузли SSP (рис. 8). Сполучення АПКУ з такими вузлами комутації здійснюватиметься за стандартним цифровим стиком G.703, а взаємодія з іншими вузлами інтелектуальної надбудови – по мережі або виділених каналах СКС №7 відповідно до прикладного протоколу INAP.


Рисунок 8 – Вузол комутації послуг на базі АПКУ

Нарешті, третім варіантом застосування АПКУ є його використання як інтерфейсного обладнання вузла управління послугами SCP (рис. 9).

Рисунок 9 – Вузол управління послугами на базі АПКУ

Обладнання АПКУ дозволяє реалізувати всі основні процеси технічної експлуатації та управління послугами, у тому числі:

- безпосереднє управління обробкою викликів IN;

- адміністративне управління:

- реєстрація абонентів IN;

- призначення атрибутів послуг індивідуально для кожного абонента;

- тарифікація та нарахування оплати;

- збір і обробка статистичної інформації та ін.;

- функції та засоби технічної підтримки:

- контроль поточного стану обладнання;

- управління резервуванням даних;

- засоби тестування та налагодження тощо.