Складання радіоелектронних схем та користування вимірювальними приладами (стр. 1 из 4)

Міністерство освіти і науки України

Первомайський політехнічний коледж

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

ЗВІТ

з проходження навчальної практики

Студента групи______________________ ________________________

зі спеціальності 5.05010201“Обслуговування комп’ютерних систем та мереж”

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

Назва практики__ ____________________________________________

Місце проходження практики __________________________________

Термін практики з __________ по __________

Студент ________________

Керівник практики ________________

Первомайськ 2011

Зміст

Практична робота №1

Практична робота №2

Практична робота №3

Практична робота №4

Практична робота №5

Практична робота №6

Практична робота №7

Практична робота №8

Практична робота №9

Висновок

Література

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Ознайомлення з робочим місцем. Вивчення техніки безпеки при роботі з приладами та під час проведення вимірювань.

Мета роботи: Вивчити техніку безпеки при роботі з електрорадіовимі-рювальними приладами під час проведення вимірювань.

Теоретична частина

1. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

1.1. Користуватися тільки тими приладами, які передбачені темою заняття.

1.2. Проводити низьковольтні з'єднання при виключених тумблерах
живлення.

1.3. Приєднання шлейфів електро-радіовимірювальних приладів до джерел досліджувальних сигналів проводити при відключеному живленні цих
джерел.

1.4. При монтажних роботах з використанням паяльників, які повинні бути низьковольтними (27 - 40 В), повинна працювати витяжна вентиляція.

2. Вимога безпеки в аварійних ситуаціях.

2.1. При виникненні загорання вимкнути всі прилади, виконувати
розпорядження викладача по ліквідації причин та наслідків загорання.

2.2. При загрозі ураження електрострумом сповістити викладача,
та негайно вимкнути прилади. В разі необхідності, здійснити допомогу
потерпілому.

2.3. При опіках захистити уражені місця пов'язкою із стерильного бинту, негайно звернутися в медпункт.

3. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

3.1. Прибрати місце, де проводилася робота.

3.2. Вимкнути обладнання відповідно до інструкції з експлуатації

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Підготовчий етап.

1.1 Ознайомився з теоретичною частиною практичної роботи.

2. Виконавчий етап.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З мілівольтметрАМИ.

Корпус приладів повинні бути заземлені. Клеми для захисного заземлення знаходиться на задній панелі приладів.

Елементи електричної схеми, за винятком перемикача під діапазонів, вхідного дільника, міліамперметра і трансформатора розташовані на одній друкарській платні, закріпленій до стягувань з лівого боку.

Міліамперметр кріпиться до передньої рами за допомогою утримувачів Екран вхідного дільника кріпиться до стягувань В ньому встановлені схемні елементи вхідного дільника, перемикач під діапазонів S1, гніздо XI, перемикач мережі S2 і утримувач індикатора включення приладу

На задній панелі приладу кріпиться трансформатор Т1, встановлені утримувач плавких вставок Р1, Р2, розетка Х6, гнізда Х4, Х5 і клемі захисного заземлення.

Заходи безпеки при роботі з осцилографАМИ

При експлуатації, ремонті і настройці осцилографа слід враховувати наявність усередині напруг, небезпечних для життя людини, тому категорично забороняється робота приладу із знятими кришками і без заземлення корпусу.

Всі перепаювання в осцилографі необхідно проводити при
вимкненому тумблері СЕТЬ, а при перепаюваннях в блоці живлення, зважаючи на небезпеку поразки напругою мережі, необхідно виймати з розетки вилку кабелю живлення.

При вимірюваннях в ланцюгах схеми управління ЕПТ необхідно використовувати високовольтних пробників через наявність в схемі напруг
920 V і 8000 V. Слід пям'ятати що напруга 8000 V зберігається
протягом довгого часу після виключення осцилографа.

Всі блоки осцилографа, що знаходяться під високою напругою, мають захисні екрани, маркіровані знаком

Корпус осцилографа слід заземлити через клему захисного заземлення. Заземлення виробляти раніше інших приєднань, від'єднання заземлення - після всіх з'єднань.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Вимірювання напруги, струму та потужності за допомогою мультиметрів на лабораторному стенді.

Мета роботи: Виміряти напруги та струму за допомогою приладу типу DT830Bв блоці живлення ПК.

Теоретична частина

Мультиметр DT830B призначений для вимірювання напруги синусоїдальної форми. Шкала приладу ЖК в середнеквадратичних значеннях синусоїдальної напруги і децибелах. Рівень 0 дБ рівний 0,775 В.

При проведенні зовнішнього огляду встановлено відповідність приладу наступним вимогам:

прилад не повинен мати механічних пошкоджень сполучних елементів, корпусу або інших зовнішніх дефектів, що впливають на його працездатність;

маркіровки повинні бути чіткими;

перемикачі повинні забезпечувати надійну фіксацію

Прилад після розпаковування необхідно витримати протягом 24 год. у вимкненому стані.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

За способом захисту людини від поразки електричним струмом прилад відноситься до класу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.

При вимірюванні напруги вище 42 В необхідно дотримуватися правил техніки безпеки.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

За відсутності сигналу в замкнутому вході показник приладу може відхилятися від нульового положення до 5% від значення верхньої межі встановленого під діапазону через власні шуми приладу

Визначив метрологічні параметри. Визначив основну погрішність приладу на частоті 1 кГц на під діапазонах 1мВ-30 В шляхом порівняння свідчень випробовуваного і зразкового приладу.

Як зразковий прилад використовуйте генератор імпульсів PCG 10/8016. Погрішність визначите на під діапазонах з верхніми межами, кратними 10, на кінцевих відмітках шкали «10» і на під діапазонах з верхніми межами, кратними 3, на відмітках шкали «30». На під діапазонах з верхніми межами 100 і 300 мВ погрішність визначите на всіх числових відмітках шкали.

Визначив погрішність і зміну свідчень приладу в робочих областях частот на верхніх межах під діапазонів 1 мВ - 1 В на частотах 20; 45 Гц, 1 кГц, 1, 3 і 5 Мгц. Визначив погрішність вихідної напруги перетворювача на під діапазонах 1мВ — 1 В на частоті 1 кГц шляхом подачі на вхід приладу напруги, відповідної кінцевому значенню під діапазонів вимірювання 1 мВ — 1В від генератору імпульсів. Погрішність вихідної напруги перетворювача контролював за допомогою вольтметрів, підключених до вихідних гнізд приладу.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Демонтаж радіоелементів з плати

Мета роботи: Набуття навичок користуватися демонтажним інструментом тапроводити демонтаж радіоелементів з друкованих плат

Теоретична частина

Для демонтажу з друкованої плати резисторів, конденсаторів, транзисторів і інших елементів використовують спеціальний демонтажний інструмент

При роботі пристосування поміщають між вказівним і середнім пальцями руки (як медичний шприц) і великим пальцем натискають на кнопку 1 штока до упору, крюк виходить за межі корпусу. Кінець крюка вводять під висновок ( або корпус), наприклад, резистора, після чого шток плавно відпускають. Пружина пристосування втягує крюк назад, при цьому корпус нижньою кромкою упирається в друковану плату, а висновок резистора виявляється в пазу корпусу. Притримуючи пристосування рукою, розплавляють припій в місці припаювання висновку. Під дією пружини крюк витягає висновок з платні. Тепер можна без утруднень випаяти другий висновок резистора традиційним способом.

Часто з різних причин доводиться демонтувати мікросхеми з готових, деколи дуже складних, плат. Робота ця не з простих, вимагає певного навику і терпіння. Нерідкі випадки, коли один необережний рух паяльником повністю виводить мікросхему з ладу. Описані нижче способи дозволяють уникнути неприємних наслідків.

На висновок впаяної в плату мікросхеми надягають з боку друку фторопластову трубку з внутрішнім діаметром, близьким до товщини висновку. Паяльником розплавляють припій на місці висновку і у міру плавлення припою насувають трубку на висновок до її торкання з поверхнею плати. При цьому трубка відтісняє припій від висновку і звільняє його без пошкодження. Після охолодження припою трубку знімають і переходять до наступного висновку. Після подібної обробки всіх висновків мікросхеми вона легко знімається з плати.

Другий спосіб демонтажу не вимагає застосування паяльника з жалом спеціальної форми, простий в реалізації, не лімітований числом висновків деталей. Паяльником потрібно розплавити припій у висновку мікросхеми і із зусиллям ввести в отвір з боку мікросхеми вістря сталевої голки відповідної товщини так, щоб після охолодження припою і видалення голки з'явився крізний отвір. Потім легким натисненням жала паяльника на кінець висновку з боку платні, протилежній мікросхемі, у бік отвору «відривають» висновок від краю. Так само звільняють решту висновків і знімають мікросхему.

Описаний спосіб дуже зручний, але вимагає придбання навику для чіткого виконання другого етапу процесу. Спосіб дозволяє звільняти заломлені при монтажі висновки, він застосуємо при будь-якій густині монтажу. Хороший він і тим, що після видалення мікросхеми залишаються готові отвори для установки нової.