Мир Знаний

Радіотехнічні системи залізничного транспорту (стр. 4 из 4)

Гектометрові хвилі поширюються з помітним поглинанням енергії землею і іоносферою (шар D). Тому дальність дії хвиль гектометрів значно залежить від часу доби і пори року. У нічний час радіохвилі відбиваються від шару F, тому сигнали приймаються як за рахунок поверхневих, так і за рахунок просторових хвиль. На умови поширення СВ впливає також пора року. Це пояснюється тим, що, по-перше, поглинання СВ при віддзеркаленні від іоносфери в зимовий час зменшується, оскільки зменшується іонізація нижніх шарів іоносфери, і, по-друге, в літні місяці значно зростає вплив атмосферних перешкод.

Рис.9. Іонізовані шари атмосфери.

У радіусі 50—200 км від передавальної антени поверхневі і просторові промені середніх хвиль мають приблизно рівну інтенсивність. У цій області радіозв'язок виявляється особливо нестійким із-за ближнього завмирання (федингу). Суть фединга полягає в тому, що в пункті прийому поверхневі і просторові хвилі інтерферують із змінним зрушенням по фазі

, обумовленим різницею ходу (пройденого шляху)
вказаних хвиль, що змінюється. Ця різниця міняється з властивостями іоносфери безперервно і безладно за рахунок довжини дороги пройденої просторовою хвилею. Кут
=
, і досить змінитися довжині просторового променя на
, щоб синфазні поверхнева і просторова хвилі стали противофазними
. Очевидно, чим менше довжина хвилі, тим більше кут
при тому ж значенні
. Найбільш відчутними ближні фединги в короткохвильовій частині середньохвильового діапазону.

На залізниці діапазон гектометрових хвиль найчастіше застосовується в лінійних і зонових радіомережах для радіозв'язку з локомотивами, які не обладнані радіостанціями дециметрового діапазону хвиль.

Рис.10. Схема Г-подібної антени.

Розрахунок:

Діюча висота антени обчислюється:

Висота настроєного вібратора обчислюється за формулою:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Войшвилло Г.В. Усилительные устройства, – М.: /Связь/, 1975. – 108с.

2. Радиосвязь на железнодорожном транспорте. – Под ред. П.Н. Рамлау. – М.: Транспорт, 1983. – 132 с.

3. Радиотехнические цепи и сигналы /Под ред. А.П. Гоноровского. – М.: Советское радио, 1977. – 150 с.

4. Основы радиотехники и антенны. Ч. I,II / Под ред. Г.Б. Белеоцерковского. – М.: Советское радио, 1978. – 95 с.

5. Правила организации и расчёта сетей поездной радиосвязи. – М.: Транспорт, 1991. – 176 с.

6. Радиопередающие устройства / Под ред. М. В. Благовещенского, Г.М. Уткина. – М.: Радио и связь, 1982. – 96 с.

7. Радиотехнические системы железнодорожного транспорта. – М.: Транспорт, 1991. – 109 с.