Пакетна передача даних GPRS в автомобільній галузі (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

Факультет мехатроніки транспортних засобів

Кафедра мехатроніки автотранспортних засобів

Курсова Робота

Пакетна передача даних GPRS в автомобільній галузі

Харків, 2011


Зміст

Вступ

1 Структура мережі GPRS

2 Склад GSM /GPRS мережі

3 Використання пакетної передачі для систем моніторинга

4 Цінові показники використання GPRS на автомобільному транспорті

Висновок

Перелік посилань


Вступ

Практично всі компанії мають парк транспортних засобів які намагаються здійснювати контроль за всім, що пов'язано з експлуатацією автомобілів. Перелік того, що може зачіпати подібний контроль, досить великий. Так, наприклад, у нього входить комплексне спостереження, а саме:

- спостереження за людьми, серед яких присутні як водії, так і механіки;

- стеження за транспортом;

- стеження за маршрутом проходження;

- контроль палива і т.д.

Головним завданням усього цього є оптимізація робіт пов'язаних з перевезеннями і транспортом у цілому. Крім того, важливу роль грає безпека автомобіля, встановлюючи протиугінні сигналізації. Як видно, логістичних завдань, пов'язаних з таким питанням, як стеження за автомобілем, не так вже й мало.

Щоб уникнути великої кількості виснажливої роботи, транспортні компанії вводять супутникові системи моніторингу. GPS моніторинг транспортного засобу, дозволяє в реальному режимі часу здійснювати GPS спостереження за положенням автомобіля на карті, здійснюючи контроль маршруту, отримувати точну статистику швидкісних режимів і простоїв, бачити реальний пробіг, запобігаючи тим самим нерегламентовані рейси, і крім цього робити контроль витрати палива. GPS-моніторинг здатний в значній мірі спростити облік витрачання палива, а також знизить рівень амортизації, що все разом приведе до більш ефективного використання всіх одиниць транспорту.

Застосовуючи GPS-моніторинг, є можливість більш наочно здійснювати стеження за автомобілем, де б він не знаходився. Крім схематичних карт, у системі моніторингу присутні фотографії карти зі супутника, що найчастіше більш наочно.

Введений в транспортному підприємстві GPS-моніторинг окупається в середньому за місяці, завдяки скороченню витрат на автотранспорт, що й дозволяє домогтися GPS-спостереження [1].


1. Структура мережі GPRS

GPRS – це радіо-сервіс, заснований на пакетній комутації, який дає можливість постійного з'єднання, витісняючи трудомістке і віднімаюче багато часу з'єднання через dial-up.

Необхідність рішення для доступу із стільникових мереж в інтернет і локальні корпоративні мережі обговорювалася протягом багатьох років. Широке поширення такого роду технологій сповільнювалося через проблеми з покриттям, вартістю, експлуатаційними якостями і безпечним видаленим доступом в корпоративних мережах.Запуск заснованого на GSM-мережах сервісу GPRS (General Packet Radio Service) привів до зміни цієї ситуації і забезпеченню з'єднання "у будь-який час і в будь-якому місці". Даний сервіс забезпечує також реальну пропускну спроможність понад 40 кбіт/с. В цілому, GPRS є черговим рівнем від GSM до мобільних мереж третього покоління – 3G.GPRS пропонує швидшу передачу даних через мережі GSM з швидкостями від 9.6 до 115 кбіт/с. Ця нова технологія надає можливість робити телефонні дзвінки і передавати дані одночасно.

Найпривабливішим аспектом технології GPRS для постачальників послуг, окрім зниження вартості експлуатації, є простота управління при її використанні, а також нові білінгові можливості, що стали доступними після переходу від комутованої до пакетної передачі даних. Клієнти також отримують від впровадження цієї технології свої переваги, оскільки вона дає їм безліч вдосконалених сервісів від провайдера, поряд з абсолютно новими.

Технологія GPRS просунула мобільні системи на крок вперед, зробивши зручнішим і доступнішим використання медіа-контенту в невеликих мобільних пристроях. Серед інших важливих переваг GPRS - ефективніше використання радіо-спектру. Користувачі тепер займають радіо-ресурси лише тоді, коли відбувається реальна передача даних. Це, по суті, означає, що в одній точці доступу можна обслужити більше користувачів, тоді як швидкості передачі даних залишаються високими.

Покращена функціональність і ефективність GPRS веде до зниження вартості комерційного надання сервісів передачі даних. Пропонуючи нові привабливі можливості своїм абонентам завдяки новій технології, провайдери залучають все більше клієнтів. Але найважливішою перевагою GPRS є істотно покращена якість сервісів передачі даних.Функції Quality of Service (QоS) стали повністю доступними, і їх навіть можна виміряти в термінах надійності, часу відгуку і підтримуваних можливостей. Нові застосування, розроблені для користувачів GPRS, стали привабливими для багатьох клієнтів мобільного зв'язку і дозволяють провайдерам полегшити введення нових сервісів і модифікацію старих.

GPRS – це стандарт ETSI (European Telecommunications Standards Institute) для пакетної комутації в системах GSM. В даний час по всьому світу найширше поширені мережі на основі GSM і їх називають мережами другого покоління (2G). Технологія GSM використовує варіацію TDMA (time division multiple access) і є найширше використовуваною з трьох основних цифрових безпровідних технологій (TDMA, GSM і CDMA).

GSM оцифровує і стискує дані, потім пересилає їх по каналу з двома іншими потоками призначеними для користувача даних, кожен в своєму власному тимчасовому інтервалі (у таймі-слоті). Функціонує на частоті або 900 МГц, або 1800 МГц.

GPRS є так званою технологією що накладається, поширюваною на мережах GSM, CDMA і TDMA. Ця технологія застосовує новий метод ефективної передачі пакетних даних по радіомережах. Технологія пакетної комутації заснована на методах IP і X.25, обидва з яких дуже популярні і широко використовуються в багатьох мережах.Пакетна комутація GPRS працює в цілому так само, як і пакетна комутація IP, тобто дані розщеплюються на пакети і пересилаються за призначенням різними дорогами по мережі, потім знову збираються на приймаючій стороні. Пакетна комутація GPRS допускає будь-який існуючий трафік IP або X.25 для пересилки даних через радіомережу GPRS.

GPRS використовує радіосмугу шириною в 200 кГц, і вона ділиться на вісім каналів. Загальна ємкість каналів складає 271 кбіт/с, але кожен з цих каналів здатний передавати потоки даних в 14,4 кбіт/с. Теоретично можлива швидкість в 115 кбіт/с, але в реальних умовах вона використовується украй рідко або взагалі не використовується.Середня швидкість в 48 кбіт/с є найбільш вірогідною оцінкою, оскільки точки доступу поділені між багатьма користувачами, причому діапазон або розташування приймача також залежатимуть від ширини смуги, що є в наявності. Цей результат набагато кращий, ніж можуть запропонувати існуючі пристрої мобільних комунікацій, що дають всього 9.6 кбіт/с.Іншим важливим аспектом Інтернет зв'язку через GPRS є те, що з'єднання з Інтернет безперервно (завжди «онлайн»), і в той же час йому не доводиться підтягувати ресурси з точок доступу в той час, коли воно не використовується, тому що дані передаються лише тоді, коли в цьому є необхідність.Приймач запитує інформацію, пристрій підтягує у цей момент радіоресурси, а потім знову знаходиться в неробочому стані, поки не починає приймати запитану інформацію. Радіосмуги розподіляються динамічним чином, залежно від типу контенту – одночасно декілька або навіть більше, залежно від того, чи передається текстове повідомлення або відео.Коли користувач включає пристрій підтримуючий GPRS, зазвичай він автоматично шукає канал GPRS в даній місцевості. Якщо відповідний канал знайдений, пристрій намагатиметься з'єднатися з мережею [2].

2. Склад GSM /GPRS мережі

Мережа GPRS - накладена мережа, розташована поверх інфраструктур GSM. Ключові компоненти мережі GPRS включають:

- Serving GPRS Support Node (SGSN) - частина інфраструктури GSM, відповідальна за відсилання та отримання пакетів від абонентів у своєму районі обслуговування. Цей блок також виробляє авторизацію, контактуючи з сервером і перевіряючи інформацію про користувача. Крім того, він відстежує маршрут переміщень абонента, щоб мати можливість належним чином розподіляти ресурси, а також збирає надходить білінгову інформацію, пересилаючи її до головного офісу;

- GPRS Gateway Service Node (GGSN) - компонент мережі GSM, відповідальний за взаємодію з інтернет і іншими громадськими мережами, які передають дані і голос. Компонент зберігає маршрутизуючу базу даних, базу даних з адресами і фільтрує базу даних [2];

- Network Switching Subsystem (NSS) – підсистема комутації;

- Mobile Switching Centre (MSC) – центр комутації контролює певну географічну зону з розташованими на ній BTS і BSC. Здійснює установку з'єднання до абонента і від нього всередині мережі GSM, забезпечує інтерфейс між GSM та іншими мережами радіозв'язку, мережами передачі даних;

- Home Location Registry (HLR) – домашній реєстр місцезнаходження містить базу даних абонентів, приписаних до нього. Тут міститься інформація про послуги, що надаються абонентові, інформація про стан кожного абонента, необхідна у разі його виклику, а також Міжнародний Ідентифікатор Мобільного Абонента (IMSI - International Mobile Subscriber Identity);

- Visitor Location Registry (VLR) – гостьовий реєстр місцезнаходження забезпечує моніторинг пересування MS з однієї зони в іншу і містить базу даних про абонентів яку переміщуються, що знаходяться в даний момент в цій зоні, у тому числі абонентах інших систем GSM - так званих роумерам. Дані про абонента видаляються з VLR в тому випадку, якщо абонент перемістився в іншу зону. Така схема дозволяє скоротити кількість запитів на HLR даного абонента і, отже, час обслуговування виклику;

- GPRS Tunneling Protocol (GTP) - тунельний протокол GPRS, заснований на протоколах TCP / IP, інкапсулює пакети IP та X.25, що приходять з вузлів SGSN в GGSN;

- Base Station Subsystem (BSS) - один з основних елементів системи радіотелефонного зв'язку, відповідальний за передачу голосового та сигнального трафіку між мобільним терміналом абонента та підсистемою мережі і комутації.