Види ринків Типи ринків Побудова графіків та діаграм з використанням програми Microsoft Excel (стр. 1 из 2)

Відкритий урок з економіки

Види ринків. Типи ринків.

Побудова графіків та діаграм з використанням програми

Microsoft Excel

Мета уроку: Роль комп’ютерної техніки (графіки, діаграми, таблиці, схеми) у моделюванні видів ринку.

Тип уроку. Інтегрований урок.

Обладнання. Дидактичні картки. Комп’ютери. Набори пакетиків з товарами.

І. Організація класу до уроку.

Вчитель економіки. (Далі Вч.Е) Доброго дня усім.

Вчитель інформатики.(Далі Вч.І) Добрий день. Вітаю всіх у нашому класі і сподіваюсь, що наш сьогоднішній урок стане першою ластівкою в інтегрованому навчанні економіки й інформатики нашої гімназії.

Вч. Е. До дошки запрошую двох учнів і вручаю їм картки із завданнями

(Картка 1

1.Заповніть схему кругопотоків в командно-адміністративній системі.

2.Назвіть і поясніть принципи цієї економіки.

При пояснення використайте такі слова: так само як, на відміну від, оскільки.

Словник термінів до теми “Гроші” запишіть разом.)

(Картка 2

1.Заповніть схему кругопотоків в ринковій системі.

2.Назвіть особливості (принципи) цієї економіки.

При пояснення використайте такі слова: так само як, на відміну від, оскільки.

Словник термінів до теми “Гроші” запишіть разом).

А за комп’ютерами працюють Тарас, Василь, Надя, Олеся, Зоряна, Мар’ян.

Тестування покаже ваше розуміння основних питань з попередньої теми.

Завдання нескладні, тому прошу виконувати чітко і впевнено.

(Тестування на комп’ютерах).

1. Гроші - це...

Загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг

Золото і срібло, які використовуються для обміну на інші товари

Будь-який товар, який здатний обмінюватись на будь-який інший товар

Платіжний засіб, який декларується державою

2. Готівка - це...

чеки

векселі

кредитні картки

монети і паперові гроші

3. Паперові гроші вперше з'явилися у

Індії

Китаї

Франції

Великобританії

4. Письмове зобов'язання боржника сплатити суму грошей у визначений термін це

чек

вексель

акція

дивідент

5. Можливість перетворення грошових засобів у готівкові гроші це

Ліквідність

Ревальвація

Девальвація

Тезаврація

6. Цінність сучасних грошей визначається

їх кількістю в обігу

їх купівельною спроможністю

співвідношенням товарної і грошової маси

декретом держави

7. До 10-річчя онука бабуся відкрила йому в банку рахунок в сумі 6000 грн. Яку функцію виконують гроші?

Обігу

Нагромадження

Платежу

Міри вартості

8. Певна річ чи послуга, яка задовільняє людські потреби

Вартість

мінова вартість

Споживча вартість

9. Який з наведених активів має найвищу ліквідність?

Аудіокасета модної групи

Кишенькові гроші, які вам дали батьки

Гроші на депозитному рахунку в банку

Дачна ділянка вашої родини

10. У якому випадку гроші виконують функцію платежу:

Роман придбав цукерки для сестри Оксани

Петро повернув Сашкові 3 гривні, які позичав минулого тижня

Сашко цілий рік відкладав гроші для купівлі велосипеда

Хлопці купили 40 зошитів

11. Який з наведених активів має найнижчу ліквідність?

Аудіокасета модної групи

Кишенькові гроші, які вам дали батьки

Гроші на депозитному рахунку в банку

Дачна ділянка вашої родини

12. В якому випадку гроші виконують функцію обігу?

Роман придбав цукерки для сестри Оксани

Петро повернув сашкові 3 грн, які позичив минулого тижня

Сашко цілий рік відкладав гроші для купівлі велосипеда

Хлопці купили 40 зошитів

Вч. І. Ввімкніть комп’ютери. А решта учнів працюють разом зі мною. ( тут можна використати бліц-опитування або роботу на інд. картках.)

Підсумок бліц-опитування.

Вч.Е. Бачу, що ви виявили хороші знання з теми “Гроші” і

Вч.І. що вмієте працювати з комп’ютером.

Вч. Е. Поставте собі оцінки у щоденники.

А тепер слухаємо Таню і Оксану, їх уміння аргументувати, доводити.

Чим відрізняються кругообіги даних економічних систем?

А що у них спільне? (Чим схожі?)

Які функції виконують гроші?

Що ви знаєте про замінники грошей?

Самооцінка + оцінка з коментарем однокласників і в разі потреби учителя.

Отже, одні витрачають гроші, а інші отримують їх як прибуток.

- Де ж саме відбувається купівля-продаж товару?

- Що ж таке ринок?

- А як подає це поняття ваш підручник З. Ватаманюка, С.Панчишина? Зачитайте на ст. 379.

- Які ринки ви знаєте?

Як бачите – небагато, тому сьогодні на уроці ми розширимо поняття ринку, види ринків, їх особливості і

Вч. І. Навчимося будувати таблиці, графіки, читати і аналізувати їх, формувати висновки, а також виконувати обчислення і розв’язувати задачі на комп’ютері.

Вч. Е. Отже, тема нашого уроку “Види ринків. Типи ринків”, а також

Вч. І. “Побудова графіків графіків та діаграм за допомогою табличного процесора Microsoft Excel”.

А щоб наша уява працювала швидше, використаємо наше вміння працювати з комп’ютером, бо сьогодні він наш учитель і помічник.

Сьогодні ми з вами ознайомимося з програмою презентацій Microsoft PowerPoint. За допомогою цієї програми створюються підбірки слайдів, за допомогою яких можна ефектно супроводити доповідь, захист роботи, вивчення нового матеріалу і т.д.

На наступних уроках ви більш детально ознайомитесь з цією програмою, навчитеся самостійно створювати мультимедійні презентації.

Отож, завантажуємо програму: Пуск Þ Програми Þ Microsoft PowerPoint.

На робочому столі відкриваємо презентацію Ринки і переглядаємо її.

( ВЧ.Е. допомагає відкрити перший кадр-слайд)

Після двох слайдів

Вч. Е. Виявляється, що ринки класифікують по-різному:

легальні і . . . нелегальні (тіньові) – відповідно до чинного законодавства;

розвинені і в стані формування – за ступенем зрілості ринкових відносин.

- Які ж типи ринків розрізняють? Натисніть, будь-ласка, клавішу:

Місцеві, регіональні, національні, світові, регульовані, монопольні, вільні.

- До якого типу ринку віднесемо наше класне приміщення, бродівський ринок?

- А ринок України?

За економічним призначенням об’єктів економічних відносин розрізняють види ринків.

Прошу натиснути клавішу.

Називає Оксана.

· Фінансовий

· Робочої сили (праці)

· Засобів виробництва

· Послуг

· Товарів споживання

· Науково-технічної інформації

· Валютний.

Ринки неоднорідні і включають в себе підринки-складові. Наприклад: ринок хліба: бородінський, козацький, білий, житній... Тому фінансовий ринок представлений:

· Ринком готівки. Що мають на увазі? (монети і паперові гроші).

· Ринком боргових зобов’язань (державних і приватних облігацій).

· Спекулятивним ринком грошей.

· Ринком цінних паперів (акцій, сертифікатів).

- Чому він посідає перше місце?

(гроші; прибуток у грошовій формі є основною метою підприємця;

гроші – загальний еквівалент (найрухоміша форма вартості);

грошовий ринок найдосконаліший (багато покупців і продавців, доступність інформації, товари однорідні);

рух грошового капіталу формує в єдине ціле рух промислового, товарного капіталу.

Всі ми любимо гроші, бо без них неможливо вижити, тому попит на них буде завжди високим.

- А пропозиція?

(стала, тобто має чітку обмеженість; схематично зображаю графік залежності попиту і пропозиції на ринку грошей).

Друге місце займає ринок робочої сили (праці). Бо людський капітал відіграє нині важливішу роль у процесі виробництва, ніж фізичний (засоби виробництва).

- Що на ньому купують? (працю)

- Що отримують? Тобто, яка ціна праці? (зарплата,W)

- Які ринки входять до ринку праці?


· Професійні

· Галузеві

· Регіональні

· Матеріального і нематеріального виробництва

Вчитель, лікар

Біолог, стоматолог

Шахтарі, лісоруби

Засобів в-ва

- Хто пропонує працю? Ті, що її шукають.

- Який попит у нас на працю? (низький, бо закриті заводи)

- А пропозиція? (висока, бо багато людей шукають місце праці і, як наслідок, високе безробіття)

Наступний ринок засобів виробництва.

Особливий тим, що поділяється на:

· Ринок засобів праці (вживаного устаткування; нового устаткування, специфічного устаткування)

· Ринок предметів праці.

Покажіть ваші засоби праці.

А в сільському господарстві? Промисловості?

У вас є вибір: вкладати інвестиції (кошти) в нові технології або в банк. Що ви оберете.

Отже, попит на цей вид капіталу залежить від банківського відсотка.

При зростанні % попит зменшується, при зниженні % зростає.

- А чим представлений ринок споживчих товарів? Що на ньому продають-купують? (товари поточного споживання –продукти харчування, одяг, взуття; товари тривалого користування телевізори, аудіотехніку, холодильники, пральні машини).

Послуга – це особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людей, колективу, суспільства.

Особливість послуги як товару є те, що вона корисна не як річ, а як діяльність. Тому споживання послуги збігається з процесом її створення, з діяльністю.

· Тут виділяють ринок особистих потреб (здобуття освіти, охорона здоров’я, культурно-побутове обслуговування);

· Ринок колективних потреб (охорона громадського правопорядку, оборона, управління суспільством);

· Ринок матеріального і нематеріального характеру (транспорту, торгівлі, житлово-комунального господарства, ремонтних робіт).

Які зміни у пропозиції на ринку послуг сталися останнім часом? (пропозиція зросла.)

Не секрет, що кожен з вас любить посидіти за комп’ютером. Що характерно для попиту і пропозиції комп’ютерів? А ціни на них?