Мир Знаний

Проектування багатофункціонального регістра-автомата (стр. 4 из 4)

Функції для четвертої ПЛМ виглядатимуть наступним чином:

Функції для п’ятої ПЛМ:

Сигнали управління для третього та четвертого АЛП:

5.2 Схеми прошивок ПЛМ

Схеми прошивок ПЛМ приведені нижче.


Рисунок 6.1 - Карта прожига ПЛМ1


Рисунок 6.2 - Карта прожига ПЛМ2


Рисунок 6.3 - Карта прожига ПЛМ3


Рисунок 6.4 - Карта прожига ПЛМ4


Рисунок 6.5 - Карта прожига ПЛМ5


6. Технічні вказівки до друкованої плати

1. Плату виготовити комбінованим методом. Група твердості 1.

2. Крок координатної сітки - 2,5 мм

3. Конфігурацію провідників витримати по координатах сітки з відхиленням від креслення ( 1,5 мм).

4.

Параметри елементів Розміри в мм
плати, крім не обговорених особливо У вільних місцях У вузьких місцях
Ширина провідників 1,0 1,0
Відстань між двома провідниками 1,0 1,0
Відстань між двома контактними площадками 0,8 0,8

5. Позиційні позначення елементів відповідають схемі електричної принципової на елементах великого ступеня інтеграції.

Умовне позначення отвору Діаметр отвору Наявність металізації
0,9 Так
3,6 Немає

Висновок

Основна мета цього курсового проекту крім закріплення теоретичних положень - ознайомити студентів з основними етапами синтезу мікросхем, починаючи від розробки «на папері», закінчуючи синтезом з урахуванням конкретної серії мікроелементів і розведенням друкованої плати. Отримані знання можуть бути корисні не тільки в курсовому, але й у дипломному проектуванні, а також при виконанні науково-дослідних і досвідчених робіт.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Каган Б.М. Электронные машины и системы: Учебное пособие для Вузов 2-е издание – М: Энергоатомиздат. 1985.

2. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М: Энергия. 1974.

3. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. М: Высш. школа, 1987.

4. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. М: Радио и связь, 1987.