Схемотехніка тригерів на дискретних та інтегральних мікросхемах (стр. 3 из 3)

Напруга

, при якому відбувається перекидання тригера і переключення струму I0 з транзистора VT2 у VT1, називається напругою спрацювання тригера.

Після перекидання тригера напруга на колекторі VT1 Uк1к-I0Rк складає десяті долі вольта, Uбэ2=I0RЭ-

Uк1
I0RЭ; Uк2= Ек. В цьому стані тригер буде утримуватися до того часу, поки керуюча напруга на його вході
.

Для зворотнього перекидання тригера необхідно подати на його вхід напругу

, зване напругою відпускання тригера.

Величина управляючої напруги U1=I0RЭ не призводить до зміни стану тригера, так як при цьому потенціали баз обох транзисторів опиняються однаковими.

Вихідний сигнал в тригері Шмідта знімається з колектора VT2, який не зв'язаний ланцюгом ПОС. У вигляді роботи транзисторів в його схемі в активному режимі, тривалість перехідних процесів опиняється малою, перепади вихідної напруги не містять фронтів, тобто форма вихідного сигналу близька до прямокутної.

Характеристика передачі тригера Шмідта ("9.) як і інших тригерів має "петлю гестерезіса", ширина якої складає

.

На мал. 10 показаний спосіб використання тригерів Шмідта у якості порогового прилад, який можна застосовувати у дискримінаторі амплітуд або в нормалізаторі амплітуди імпульсів.

В заключенні відмітимо, що в схемі тригера Шмідта не бажане велике перевищення вхідного сигналу

, так як транзистор VT1 опиняється в режимі насичення, що не приводить до порушення умов його функціонування, але помітно знижує швидкодію.

Заключення

В лекції були розібрані основні направлення створення схем тригерів на логічних елементах, що являється основою для самостійного вивчення різноманітності схем інтегральних тригерів з різноманітними властивостями.

Окремим питанням виділено розгляд властивостей тригера Шмідта, який у вихідному стані завжди знаходиться в одному й тому ж стійкому стані та має високу швидкодію без застосування спеціальних схемотехнічних способів його підвищення.