Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

Призначення кожної ланки технічного комплексу і порядок їх взаємодії.

Підготовча ланка призначена для підготування органічних добрив. За нею йде погрузочна ланка, яка навантажує добрива у транспорт. Транспортна ланка транспортує добрива безпосередньо на поле, де укладає їх у купи. Ланка виконання основної операції розкидає добрива по поверхні поля. І ланка заробки, яка зароблює добрива у ґрунт.

Приводимо склад кожної ланки комплексу:

- Підготовча ланка: МТЗ-80; 2-ПТС-4.

- Погрузочна ланка: Т-150К з ковшем 3м3.

- Транспортна ланка: Т-150К; 9-ПТС; ЗИЛ; КАМАЗ.

- Виконання основної операції: Т-150; РУН-15Б.

- Заробка добрив у ґрунт: Т-150; ПЛН-6-35.

Складаємо структурну схему технічного комплексу.

Технічний комплекс машин для виконання технологічної операції є набір ланок, які мають змогу виконувати її при послідовному, паралельному, або послідовно-паралельному з’єднанні. Кожна ланка виконує визначену долю технологічного процесу, в складі якої є набір спеціальних машин, які також можуть бути зібрані у послідовні, паралельні, або паралельно – послідовні схеми.

Приводимо технічний комплекс для внесення органічних добрив, який в своєму складі має ланку підготовки добрив, навантаження добрив в агрегат, ланку транспортування добрив, ланку розподілу добрив по поверхні поля, і ланку заробки добрив у грунт.

Схему взаємодії ланок технічного комплексу для внесення органічних добрив приводимо на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 - Схема взаємодії ланок технічного комплексу для внесення органічних добрив

4.2 Визначення показників безвідмовності технічного комплексу

Згідно із структурною схемою технічного комплексу складаємо таблицю, в якій приводимо марочний і кількісний склад машин, які входять в агрегати і ланки, (колонки 1, 2, 3), а також підготовлюємо колонки для показників безвідмовності, які надалі будуть розраховуватися. і технологічні характеристики машин комплексу заносимо у таблицю 4.1.


Таблиця 4.1 - Склад і технологічні характеристики машин комплексу

Ланки технічного комплексу Марка машини, знаряддя Кількість, шт.

Наробіток на відмову

Т0, год

Інтенсивність відмов, м, год-1 Імовірність безвідмовної роботи

машини,

Рм

агрегату,

Ра

ланки,

Рл

1 2 3 4 5 6 7 8

Виконання основної

операції

Т-150 1 82 0,012 0,6188 0,3263 0,3263
РУН-15Б 1 62 0,016 0,5273

Визначаємо показники безвідмовності всіх складових технічного комплексу (тракторів, зчіпок, робочих машин, самохідних агрегатів і ланок).

Інтенсивність відмов при роботі тракторів, зчіпок, робочих машин, самохідних агрегатів, год-1

,(4.1)

.

Розраховані значення

всіх складових технічного комплексу заносимо в колонку 5 таблиці 4.1.

Нормативний час тривалості виконання технологічної операції.

, год.,(4.2)

год.

Імовірність безвідмовної роботи тракторів, зчіпок, робочих машин, самохідних агрегатів.

.(4.3)

Виконаємо заміну виразу

на (-х) тоді залежність (4.3) матиме вид:

.(4.4)

Чисельні значення імовірності

визначаємо із таблиці і заносимо в колонку 6 таблицю 4.1.

Імовірність безвідмовної роботи агрегатів

,(4.5)

.

де

- імовірність безвідмовної роботи трактора, зчіпки, робочої машини (із колонки 6 таблиці 4.1);

і – кількість різнотипних машин в агрегаті.

Розраховані значення імовірності

заносимо в колонку 7 таблиці 4.1.

Імовірність безвідмовної роботи ланки:

- ланка складається із агрегатів з однотипними машинами, які паралельно виконують технологічну операцію

.(4.6)

- ланка складається із агрегатів з різнотипними машинами, які послідовно виконують технологічну операцію

.(4.7)

Результати розрахунків по залежностях (4.6) і (4.7) заносимо в колонку 8 таблиці 4.1.

Визначаємо середній час безвідмовної роботи ланки

,(4.8)

де

- логарифм
при основі е це показник степені х, тобто:

.(4.9)

Чисельні значення степені х визначаємо по таблиці.

По розрахованій величині часу

можна зробити висновок про достатність середнього часу безвідмовної роботи ланки для виконання заданого обсягу роботи.

Коли

<
то ланка заданий обсяг роботи за
годин не виконає. В такому випадку необхідно проаналізувати розраховані значення імовірності безвідмовної роботи (колонка 6) всіх машин і виявити показники безвідмовності, які не задовольняють виконання технологічного процесу по агротехнічним строкам. Тоді необхідно підвищити імовірність безвідмовної роботи менш надійної складової ланки за рахунок введення в агрегат резервної машини.

4.3 Визначення показників надійності технічного комплексу

Згідно із структурною схемою технічного комплексу складаємо таблицю, в якій приводимо марочний і кількісний склад машин, які входять в агрегати і ланки, (колонки 1, 2, 3), а також підготовлюємо колонки для показників надійності, які надалі будуть розраховуватися. Склад і технологічні характеристики машин комплексу заносимо у таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 - Склад і технологічні характеристики машин комплексу

Ланки технічного комплексу

Марка машини,

знаряддя

Кількість, шт.. Наробіток на відмову Т0, год.

Час відновлення

Тв, год.

Продуктивність

Коефіцієнт

готовності

Розрахункова Wa

Фактична

Wаф

Машин КГм Агрегатів Кга
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Виконання основної

операції

Т-150 1 82 5,6 74 66 0,96 0,9
РУН-15Б 1 62 2,3

Визначаємо показники надійності всіх складових технічного комплексу (тракторів, зчіпок, робочих машин, агрегатів і ланок).

Коефіцієнт готовності тракторів, зчіпок, робочих машин, самохідних агрегатів.

.(4.10)

.

Розраховані значення

заносимо в колонку 8 таблиці 4.2.

Коефіцієнт готовності агрегатів

.(4.11)

.

де N – кількість складових елементів агрегату (трактор, зчіпка, робочі машини, знаряддя і т.ін.).

формула (4.11) може мати вид:

.

Розраховані значення

заносимо в колонку 9 таблиці 4.2.

Машини, які входять до складу агрегатів, можуть виходити із ладу в процесі виконання технологічної операції, що призводить до простоїв агрегатів і зниження їх продуктивності.

Фактична продуктивність агрегатів з урахуванням їх надійності:

, (4.12)

.

Чисельні значення

заносимо в колонку 7 таблиці 4.2.