Організація нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур

7. Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських підприємствах. К: Академія, 2005 – 150 с.

8. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 112 с

9. Патрушев В.Д. Бюджет времени сельского населения. М.: "Наука"". 2006 – 450 с.


Додатки

Додаток 1

Технологічна карта вирощування озимої пшениці

Площа га 100
Попередник Чистий пар
Природна зона Лісостеп
Урожайність, ц/га:
- основної продукції 50
- побічної продукції 50
Норми внесення добрив:
Гною, м/га 30
Мінеральних добрив: кг д.р./га 60
- азотних 40
- фосфорних 10
- калійних 10
Технологічна операція Одиниця виміру Обсяг робіт, фіз. одиниць Склад агрегату Обслуго­вуючий персонал
енерго­машина с.-г. машина механіза­тори інші робітники
марка кіль­кість
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основний обробіток грунту

1. Лущення стерні на глибину 6-8 см га 200 Т-150К ЛДГ-15 1 1
2. Навантаження гною т 3000 Т-156 1
3. Внесення гною
(30 т/га)
т 3000 Т-150К ПРТ-10 1 1
4. Оранка на глибину 25-27 см га 100 Т-150 ПЛН-5-35 1 1
5. Ранньовесняне боронування га 200 Т-150 СГ-21 БЗТС-1,0 1 21 1
6. Перша культивація пару на глибину
6-8 см
га 100 Т-150 С-11У КГ-4,0 1 2 1
7. Друга культивація пару з боронуванням, глиб.10-12см га 100 Т-150 С-11У КГ-4,0 БЗСС-1,0 1 2 8 1
8. Боронування пару після дощу га 100 Т-150 СГ-21 БЗТС-1,0 1 21 1
Передпосівний обробіток грунту та сівба
9. Навантаження мін. добривN10P10K10 т 12 МТЗ-80 ПФ-0,75 1 1
10. Протруювання насіння (За 2 тижні до сівби. Раксил 2% с.п. 1,5 кг/т) т 20 ПС-10 1 3
11. Навантаження насіння т 20 ЗМ-30 1 1
12. Транспортування насіння в поле, заправка сівалок т 20 ГАЗ-53А УЗСА-40 1 1
13. Транспортування мін. добрив в поле та заправка сівалок т 12 ГАЗ-53А УЗСА-40 1 1
Норма виробітку Кількість нормозмін Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год. Тарифна ставка за нормозміну Зарплата за весь обсяг робіт, грн. Витрати палива, кг
механіза-
торам
іншим робітникам механіза-
торам
іншим робітникам разом на одиницю роботи на весь обсяг робіт
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. 52,80 3,79 26,52 22,79 86,33 86,33 3,10 620,00
2. 610,00 46,30 324,07 22,79 1055,09 1055,09 0,65 1950,00
3. 64,80 46,30 324,07 22,79 1055,09 1055,09 1,05 3150,00
4. 5,50 18,18 127,27 26,47 481,27 481,27 20,10 2010,00
5. 71,70 2,79 19,53 22,79 63,57 63,57 1,70 340,00
6. 25,30 3,95 27,67 22,79 90,08 90,08 4,60 460,00
7. 22,10 4,52 31,67 22,79 103,12 103,12 4,80 480,00
8. 71,70 1,39 9,76 22,79 31,79 31,79 1,70 170,00
Разом за період 163,31 157,39 141,55 298,94 687,80
9. 105,00 2,60 18,18 19,97 51,87 0,00 51,87 0,65 7,80
10. 70,20 0,28 5,98 12,38 10,58 10,58
11. 124,00 2,60 18,18 13,63 35,40 35,40
12. 2,60 18,18
13. 2,60 18,18
Технологічна операція Одиниця виміру Обсяг робіт, фіз. одиниць Склад агрегату Обслуго­вуючий персонал
енерго­машина с.-г. машина механіза­тори інші робітники
марка кіль­кість
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Провішування ліній для 1го проходу агрегату і відбивка поворотних смуг га 100 Вручну 2
15. Сівба звичайним рядковим способом з внесенням мін. добрив і утворенням маркерного сліду (Норма висіву 5млн. шт./га (200-250кг/га). глибина загортання насіння 6-8 см ) га 100 ХТЗ-170 СП-11 СЗ-5,4 1 2 1 2
16. Коткування посівів га 100 МТЗ-80 С-11У ЗККШ-6А 1 1+2 1
Догляд за посівами
17. Відбір монолітів (4 рази, розмір моно­лі­ту 50х30, глиб.20см) шт. 16 вручну 3
18. Навантаження мін. добрив т 6 Т-25А ПГ-0,3 1 1
19. Транспортування мін. добрив, заправка сівалок т 6 ГАЗ-53А УЗСА-40 1 1
20. Прикореневе під­живлення по мар­керному сліду (N30) га 100 ХТЗ-170 СП-11 СЗ-5,4 1 2 1
21. Весняне обстежен-ня посіву на виявлення бур'я­нів, шкідників, хвороб га 100 проводить спеціаліст
22. Знищення мишовид-них гризунів (аміач-на вода 100-200мл на нору або отруєні приманки 1,5-2,0 г Гліфтора в нору) га 12 вручну 1
Норма виробітку Кількість нормозмін Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год. Тарифна ставка за нормозміну Зарплата за весь обсяг робіт, грн. Витрати палива, кг
механіза-
торам
іншим робітникам механіза-
торам
іншим робітникам разом на одиницю роботи на весь обсяг робіт
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14. 1,00 14,00 12,38 24,76 24,76
15. 38,50 2,60 54,55 26,47 13,63 68,75 70,81 139,56 4,80 480,00
16. 43,60 2,29 16,06 16,03 36,77 36,77 2,00 200,00
Разом за період 159,69 147,06 141,55 288,61 687,80
17. 1,00 21,00 12,38 37,14 37,14
18. 100,00 2,08 14,58 19,97 41,60 41,60 0,60 3,60
19. 2,08 14,58
20. 48,00 2,08 14,58 26,47 55,15 55,15 3,00 300,00
21. 1,00 7,00
22. 4,00 3,00 21,00 15,31 45,93 45,93
Технологічна операція Одиниця виміру Обсяг робіт, фіз. одиниць Склад агрегату Обслуго­вуючий персонал
енерго­машина с.-г. машина механіза­тори інші робітники
марка кіль­кість
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Приготування розчину гербіцидів (Доза 1,4 кг/га 2,4-Д 60% в.р.) т 30,14 ЮМЗ-6Л МПР-3200 1 1 1
24. Транспортування розчину гербіцидів (300л/га) т 30,14 ЮМЗ-6Л ВР-3М 1 1
25. Внесення гербіцидів га 100 МТЗ-80 ОП-2000-2-01 1 1
26. Обстеження посіву і виявлення враженості хворобами (Обприс­кування застосовують при враженні 2% посівів) га 100 проводить спеціаліст
27. Приготування розчину фунгіцидів (Доза 0,5 л/га Імпакт) т 30,05 ЮМЗ-6Л МПР-3200 1 1 1
28. Транспортування розчину фунгіцидів (300л/га) т 30,05 ЮМЗ-6Л ВР-3М 1 1
29. Внесення фунгіцидів га 100 МТЗ-80 ОП-2000-2-01 1 1
30. Приготування розчину інсекти­цидів (Доза 0,25 л/га сумі-альфа) т 30,025 ЮМЗ-6Л МПР-3200 1 1 1
31. Транспортування розчину інсектицидів (300л/га) т 30,025 ЮМЗ-6Л ВР-3М 1 1
32. Внесення інсектицидів га 100 МТЗ-80 ОП-2000-2-01 1 1
Збирання врожаю
33. Скошування у валки га 100 МТЗ-80 ЖВП-6 1 1
34. Підбирання та обмо-лочування валків га 100 Дон-1500 1 1
Норма виробітку Кількість нормозмін Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год. Тарифна ставка за нормозміну Зарплата за весь обсяг робіт, грн. Витрати палива, кг
механіза-торам іншим робітникам механіза-торам іншим робітникам разом на одиницю роботи на весь обсяг робіт
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23. 18,00 1,96 27,45 22,79 15,31 44,69 30,02 74,71 0,98 29,54
24. 22,00 1,96 13,73 19,97 39,16 39,16 1,79 53,95
25. 51,00 1,96 13,73 26,47 51,90 51,90 1,25 125,00
26. 1,00 7,00
27. 18,00 1,96 27,45 22,79 15,31 44,69 30,02 74,71 0,98 29,45
28. 22,00 1,96 13,73 19,97 39,16 39,16 1,79 53,79
29. 51,00 1,96 13,73 26,47 51,90 51,90 1,25 125,00
30. 18,00 1,96 27,45 22,79 15,31 44,69 30,02 74,71 0,98 29,42
31. 22,00 1,96 13,73 19,97 39,16 39,16 1,79 53,74
32. 51,00 1,96 13,73 26,47 51,90 51,90 1,25 125,00
Разом за період 264,46 503,99 173,13 677,11 928,50
33. 17,90 5,59 39,11 19,97 111,56 111,56 4,50 450,00
34. 16,30 6,13 85,89 26,47 22,79 162,39 139,82 302,21 8,00 800,00

Технологічна операція Одиниця виміру Обсяг робіт, фіз. одиниць Склад агрегату Обслуго­вуючий персонал
енергомашина с.-г. машина механізатори інші робітники
марка кількість
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. Транспортування зерна на тік т.км 2500 КАМАЗ-5510 1
36. Очищення та сортування зерна т 500 ЗАВ-20 1 3
37. Сушіння зерна т 500 вручну 4
38. Транспортування зерна в склад т 480 КАМАЗ-5510 1
39. Транспортування подрібненої соломи т 500 ЮМЗ-6Л ПТС-40 1 1
40. Скиртування подрібненої соломи т 500 ЮМЗ-6Л ПФ-05 1 1 4
Норма виробітку Кількість нормозмін Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год. Тарифна ставка за нормозміну Зарплата за весь обсяг робіт, грн. Витрати палива, кг
механіза-торам іншим робітникам механіза-торам іншим робітникам разом на одиницю роботи на весь обсяг робіт
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35. 6,13 42,91
36. 119,00 4,20 88,24 13,63 171,81 171,81
37. 25,00 20,00 560,00 11,34 907,20 907,20
38. 3,00 21,00
39. 12,40 40,32 282,26 16,03 646,37 646,37 1,99 995,00
40. 25,00 20,00 700,00 22,79 17,58 455,80 1406,40 1862,20 1,20 600,00
Разом за період 1819,40 1376,13 2625,22 4001,35 2845,00
Разом 3137,73 5003,84 2939,90 7943,74 13641,30

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ