Організація нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур

по визначенню фактичної зайнятості протягом

робочого дня __Тракторної бригади № 15

“_15_”__квітня____2007 року

Час Зміст виконуваної роботи Відносна тривалість роботи
08.00 Виїзд з гаражу до поля 30 хв.
08.30 Проведення оральних робіт 3,5 годин
12.00 Обідня перерва 1 час
13.00 Проведення оральних робіт 3,5 годин
16.30 Виїзд з поля до гаражу 30 хв.
16.00 Постановка тракторів до гаражу 10 хв.

Сумарна зайнятість становить 8 годин, що відповідає діючим нормативам праці

Голова комісії:

Головащенко А.І. ________________

Секретар комісії

Коровіна Т.П. ________________

Члени комісії:

Уваров В.В. _______________

Степанюк С.Ю, _______________

Ознайомлений:

Бригадир тракторної бригади Гриньов А.С. _______________


Додаток 4

Розрахункові матеріали з оплати праці

Окремі технологічні процеси в рослинництві потребують оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості (обробка грунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме долю майбутнього врожаю.

На сільськогосподарських механізованих роботах оплата праці в сільськогосподарських підприємствах проводиться за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за встановленими тарифними ставками. Всім механізаторам залежно від знань, досвіду роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористів-машиністів, надається кваліфікація — тракторист-машиніст І, II, Ш класу з виплатою надбавок: трактористам-машиністам І класу - 20 відсотків, II класу — 10 відсотків до заробітку на механізованих роботах. Надбавки виплачуються також за збирання врожаю з урахуванням якісних показників, за економію паливно-мастильних матеріалів, за звання «Майстер», за безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні упродовж певного часу без капітального ремонту і т. ін.

Праця осіб управлінсько-обслуговуючого персоналу винагороджується на основі посадових окладів або відповідно до умов контракту. З метою підвищення зацікавленості керівників і спеціалістів державного і колективного типів підприємств вважається за доцільне проводити оплату їхньої праці за рахунок фонду оплати праці, що затверджується власником підприємства або радою трудового колективу.