Мир Знаний

Відповідальність бухгалтера (стр. 2 из 3)

Державна податкова служба

Розмір штрафу:

Від 5 до 10 нмгд (85 – 170 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – від 10 до 15 нмгд (170 – 255 грн.)

– неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахування податку за рахунок коштів підприємства (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством);

– неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян

Державна податкова служба

3 нмгд (51 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – 5 нмгд (85 грн.)

– приховування обліку валютних та інших доходів, невиробничих витрат і збитків;

– відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку; – внесення неправдивих даних до фінансової звітності;

– неподання фінансової звітності;

– несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів та матеріальних цінностей;

– порушення правил ведення касових операцій;

– перешкоджання працівникам ДКРС у проведенні ревізій та перевірок

Державна контрольно-ревізійна служба

Від 8 до 15 нмгд (136 – 255 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – від 10 до 12 нмгд (170 – 204 грн.)

– приховування (заниження) фонду оплати праці;

– порушення встановленого порядку витрачання коштів на соціальне страхування і строків перерахування внесків до Пенсійного фонду України;

– несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на пенсійне страхування

Пенсійний фонд України

Від 8 до 15 нмгд (136 – 255 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – від 10 до 20 нмгд (170 – 340 грн.)

– порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

– несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Від 8 до 15 нмгд (136 – 255 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – від 10 до 20 нмгд (170 – 340 грн.)

– порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

– несвоєчасна сплата страхових внесків;

– несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства чи його ліквідацію

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Від 8 до 15 нмгд (136 – 255 грн.), а при повторному правопорушенні протягом року – від 10 до 20 нмгд (170 – 340 грн.)

Кримінальна відповідальність

Згідно зі ст. 2 КК підставою для кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом. Особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Звідси випливає, що, по-перше, не сама особа має доводити свою невинність, а навпаки, слідчі органи зобов'язані довести її вину, по-друге, засудити до кримінальної відповідальності може тільки суд

Слідча та судова практика показує, що стосовно працівників бухгалтерії (головного бухгалтера, бухгалтера) найчастіше порушуються, розслідуються та розглядаються справи за такими статтями:

– стаття 212 «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»;

– стаття 364 «Зловживання владою або службовим становищем»;

– стаття 367 «Службова недбалість».

Ухилення від сплати податків*. Згідно зі ст. 212 КК кримінальну відповідальність передбачено, по-перше, за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які, по-друге, входять до системи оподаткування та введені в установленому законом порядку.

Найголовніше в тому, що у ст. 212 КК передбачено відповідальність не за власне факт несплати в установлений строк податків та зборів, а за умисне ухилення від їх сплати. Інакше кажучи, відповідальність настає лише тоді, коли особа має умисел не виконувати покладені на неї обов'язки сплачувати податкові зобов'язання. Мотив і мета не є обов'язковими ознаками суб'єктивного боку цього злочину.

Згідно зі ст. 24 КК прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Відповідальність за ст. 212 КК передбачено за умисне ухилення від сплати податків, зборів, зазначених у Законі України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII. Цей момент має важливе значення, оскільки, наприклад, єдиний податок у переліку обов'язкових платежів (ст. 14 і ст. 15 Закону № 1251) відсутній. Отже, якщо суб'єкт підприємництва, нехай навіть умисно, ухилиться від його сплати, кримінальна відповідальність до нього застосовуватися не може (такої ж думки дотримується Держкомпідприємництва у листі від 12.11.2001 р. № 2-221/6704).

Крім того, важливу роль відіграє мінімальна величина, що приховується від оподаткування, починаючи з якої виникає кримінальна відповідальність. У 2004 році шкода, завдана державі несплатою податків, і відповідальність за цей злочин визначаються таким чином:

Розмір несплаченого податку Характер відповідальності
Умисна несплата податків призвела до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у значних розмірах – від 1000 до 3000 нмгд (61500 – 184499 грн.) Штраф від 300 до 500 нмдг (5100 – 8500 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю строком до 3 років
Умисну несплату податків вчинено за попередньою змовою групою осіб або вона призвела до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у великих розмірах – від 3000 до 5000 нмгд (від 184500 до 307499 грн.) Штраф від 500 до 2000 нмгд (8500 – 34000 грн.) або виправні роботи строком до 2 років, або обмеження волі строком до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років
Умисну несплату податків вчинено особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків або якщо вона призвела до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах – від 5000 нмгд і більше (307500 грн. і більше) Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років із конфіскацією майна

Якщо дії було вчинено до 01.01.2004 р., розрахунок величини, прихованої від оподаткування, здійснюється виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розмірі 17 грн. (тому в листі ДПАУ від 30.05.2002 р. № 8673/7/23-1217 ідеться про 17 тис. грн.), якщо після цієї дати – виходячи з розміру податкової соціальної пільги. А оскільки так, то в міру зміни цього розміру змінюватиметься і мінімальна величина прихованих від оподаткування сум, починаючи з якої виникає кримінальна відповідальність. А змінюватися розмір податкової соціальної пільги може із двох причин:

– зміни з року в рік мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня (на 01.01.2004 р. – 205 грн.);

– зміни встановленого п. 22.5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV розміру самої податкової соціальної пільги (2004 рік – 30 %; 2005 рік – 50 %, 2006 рік – 80 %, 2007 рік – 100 % стосовно розміру мінімальної зарплати).

Якщо особа ухилилася від оподаткування, але сума несплаченого податку виявилася меншою за 61500 грн., то ст. 212 КК застосовуватися не може. При визначенні цієї величини слід виходити із суми несплаченого податку, збору, обов'язкового платежу без урахування фінансових санкцій (пені, штрафу), що застосовуються відповідно до вимог податкового законодавства.

Важливо, що згідно з частиною 4 ст. 212 КК особа, яка вперше вчинила умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачене частинами 1 і 2 ст. 212 КК, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Докладно про таке звільнення можна прочитати у статті «Ухилення від сплати податків: нюанси» в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2002, № 90.

Зловживання владою або службовим становищем. Стаття 364 КК передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало шкоди (у певному розмірі) охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.

До введення інституту податкової застави бухгалтерів рідко притягали до відповідальності за цією статтею. За законодавчою традицією, підтвердженою постановою Верховного Суду України (див. п. 4 згаданої вище постанови від 26.03.99 р. № 5), порушення порядку відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, тягне за собою відповідальність за ст. 364 КК.

Для кваліфікації дій бухгалтера як злочину за цією статтею необхідно, щоб державі було завдано шкоди в певній сумі. Для притягнення за цією статтею у 2004 році завдана шкода і відповідальність мають такий вигляд:

Розмір завданої шкоди Характер відповідальності
Діями особи завдано шкоди в істотних розмірах – від 100 до 250 нмгд (6150 – 15374 грн.) Виправні роботи строком до 2 років або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років
Дії особи спричинили тяжкі наслідки – завдано матеріальну шкоду в розмірі від 250 нмгд і більше (15375 грн. і більше) Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років

Так само, як і у випадку з відповідальністю за ст. 212, якщо дії вчинено до 01.01.2004 р., розмір шкоди розраховується виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.), якщо після цієї дати – виходячи з розміру податкової соціальної пільги.