Аналіз діяльності Приватбанку


Список використаних джерел

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.09.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №5.

2. Банки и банковское дело: Учеб. Пособие/ Под ред. И.Т. Баланданова. – СПб: Питер. 2000. – 256 с., ил.

3. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Інституційні зміни середовища діяльності банків // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С. 33–36.

4. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Знання. 2000. – 243 с.

5. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. – 2003. – №10. – С. 118–125.

6. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 83–95.

7. Гончаренко Ю., Стасив О. Дублет и его команда // Мир денег. – 2004. – №1. – С. 9–15.

8. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 96–101.

9. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного комерческого банка: Учеб.-метод. Пособие. – К.: МАУП, 1997. – 224 с., ил.

10. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монографія. – К.: МАУП, 1999. – 192 с., ил.

11. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. – 2000. – №6. – С. 3–8.

12. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред. В.В. Вітмінського. – К.: Знання, 2000. – 251 с.

13. Лысенко Е. Карточек станет больше и работать с ними будит безопаснее // Мир денег. – 2001. – №1. – С. 18–21.

14. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

15. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – 2-е вид., стереотип. – К.: МАУП, 20003. – 112 с., іл.

16. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 97–101.

17. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. Пособие. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. – 261 с.

18. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. – 2000. – №1. – С. 40–46.

19. Серга О. Нові горизонти ПриватБанку // Вісник НБУ. – 2003. – №1. – С. 51.

20. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 91–95.