Діяльність земств у напрямку допомоги населенню (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

Факультет політичних наук

Кафедра соціальної роботи

Реферат

На тему:

“Діяльність земств у напрямку допомоги населенню”

Виконала :

студентка 261гр.

Харитонович Г.Р.

Перевірила :

Стримецька В. О.

МИКОЛАЇВ – 2002

План

Уведення

1. Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводского повітового земства

2. Економічна допомога населенню.

3. Народна Освіта .

4. Перша вУкраїні Херсонська земська організація.

Висновок

Введення

З тих пір витекло занадто багато води, щоб можна було серйозно говорити про відродження

земства
. Однак, більш ніж піввіковий рух у розвитку Росії від кріпосницького укладу до демократичного самоврядування місцевим життям заслуговує пильного вивчення.

Варто звернути особливу увагу на "природність розвитку

земства
" - знизу, "від землі" у буквальному значенні слова. Воно висувало і виховувало особистостей, становившихся потім суспільними діячами російського масштабу. Причому основою їхньої суспільної діяльності було рішення проблем місцевого керування і за допомогою цього - питань розвитку російської держави.

І відбувалося це завдяки "єдності помислів" земських діячів усіх губерній і повітів, колективності їхніх зусиль - навіть при наявності законодавчих заборон на створення загальземської організації. Причому об'єднання йшло від "господарських", життєвих потреб

земств
у створенні системи керування справами в державі, що сприяє розвиткові утворення, охорони здоров'я, агрономії і т.д.

1.Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводського повітового земства

Сьогодні кожна людина має право на одержання кваліфікованої медичної допомоги. Основи існуючої системи охорони здоров'я були закладені з появою земських установ. Забезпечення населення доступної мед. допомогою було однієї з найважливіших задач, що стояли перед земствами. З цією метою ними була проведена величезна важка робота, і я постаралася простежити процес розвитку земської медицини на прикладі діяльності Петрозаводського повітового земства, адже звертання до історичного досвіду земських установ є в наші дні досить актуальним.

Рамки мого дослідження обмежуються 1890-1910 роками. Саме в цей період дуже активно йшов розвиток земської медицини в повіті.

Тема даної роботи досить вузька, тому джереловою базою дослідження стали архівні матеріали НА РК, серед них: матеріали з'їздів лікарів, журнали Петрозаводських повітових земських збор, матеріали земської статистики, спеціальні нариси з питань охорони здоров'я, а також "Вісник Олонецкого губернського земства" (періодична преса), що давав на своїх сторінках інформацію про те, що відбувалося в повітах губернії.

Головною задачею діяльності Петрозаводського повітового земства була правильна організація мед. допомоги населенню повіту, тому земством почалося створення мережі фельдшерських пунктів. У 1894 р. Повіт складався з 3 лікарських ділянок:

  • 1-ий ділянка містила в собі Ладвинську, Остреченську, Шелтозерську і Шуйськуюволості з місцем проживання лікаря в с.. Ладва;
  • 2-ий ділянка – Спасопреображенську, Сямозерську, Святозерськую і Кондопожськую волості, місце проживання лікаря - с. Кончезеро;
  • 3-ій ділянка - Толвуйську і Великогубську волості, місцем проживання лікаря с. Велика Губа.

Перша лікарська ділянка містила в собі 4 фельдшерських пункти, другий - 6, третій - 3. Крім лікарів і фельдшерів медичну допомогу робили сповитухи, до них більше зверталися у волостях з російським населенням, менше у волостях, заселених карелами.

У повіті була всего одна лікарня, і та губернська. Розташовувалася в місті Петрозаводську, куди добиратися з віддалених місць повіту було складно, тим більше що брали не кожного хворого (штат лікарні визначався 54 ліжками).

Завдяки діяльності Петрозаводського земства до початку 20 століття повіт складався з 5 лікарських ділянок:

  • 1-ий - Ладвинская, Остреченская, Шелтозерська волості,
  • 2-ий – Спасопреображенська, Кондопожська і частина

Шуйськой волості,

  • 3-ій - Толвуйськ і Великогубська волості,
  • 4-ий - місто Петрозаводськ, частина Шуйськой і частина Ладвинской волостей,
  • 5-ий - Сямозерськая , Святозерська волості.

У кожній лікарській ділянці крім фельдшерських пунктів були відкриті приймальні покои. ДО 1908 року крім губернської Петрозаводской працювали лікарні в с. Велика Губа, у с. Ладва, у Заонежье.

У перші десятиліття діяльності Петрозаводського земства в повіті була роз'їзна система мед. обслуговування: лікар об'їжджав фельдшерські пункти своєї ділянки для надання лікарської допомоги. У результаті чого діяльність лікарів була недостатньо ефективна, тому що вони постійно були в роз'їздах. Але поступово роз'їзна система перемінилася на змішану, а потім стаціонарну (лікар працював у стаціонарі і виїжджав у найбільш важких випадках по виклику). У Петрозаводськом повіті з'явилася дільнична система обслуговування населення, що стало одним з найбільших досягнень земської медицини. Селяни, що раніш воліли лікуватися домашніми засобами, поступово почали звертатися до допомоги фельдшерів і лікарів. Крім того плата за лечение для селян була скасована.

У 1899 році в Петрозаводськом повіті відкрилася фельдшерська школа, викладачами в якій працювали лікарі Петрозаводськой лікарні. При школі був гуртожиток, працювала бібліотека, студентам платили стипендію. Завдяки цьому навчальному закладові медичну допомогу населенню стали робити спеціально підготовлені мед. працівники, а не ротні фельдшери, як це було раніш.

Заходу в медичній сфері вироблялися за рахунок власних коштів Петрозаводського земства, бюджет якого складався зі зборів з населення повіту. Також надавало матеріальну допомогу й Олонецке губернське земство. Уряд охорона здоров'я не субсидіювало.

Відповідно до законодавства функції повітового і губернського земств розділялися: Петрозаводське земство займалося сільською медициною, повітовими лікарнями, боротьбою з епідеміями; Олонецке губернське земство - Петрозаводською лікарнею, підготовкою фельдшерів, пристроєм з'їздів лікарів, віспощепленням.

Віспощеплення проводили в Петрозаводськом повіті фельдшери, лікарі, іноді сповитухи. Детрит - ліки для проведення щеплення віспи - одержували з губернського віспяного телятника в Петрозаводську, із приватних телятників Беклемишева і Тарноруднова (розташовувалися в повіті).

Також ліка виписувалися з Вільного-Економічного Суспільства в Санкт- Петербурзі. Петрозаводське земство часте зверталося в губернське земство з проханням виписати них через границю. Медикаменти здобувалися в німецькій фірмі "Мерхнув" (місто Дармштадт). Необхідний мед. інвентар Петрозаводське земство замовляло за допомогою губернського земства в Санкт-Петербурзі.

Жителі Петрозаводського повіту мали можливість звертатися в губернську лікарню. ДО 1909 року вона складалася з декількох відділень: хірургічного, психіатричного, відділення офтальмології, терапевтичного, інфекційного, акушерського, також працював зуболікарський кабінет, а в 1912 році відкрився перший у губернії рентгенівський кабінет. Це забезпечувало одержання кваліфікованої мед. допомоги, тим більше що в лікарні працювали лікарі-професіонали, що запрошувалися з інших губерній (Г.Д. Ромм, А.Г. Кулябко-Корецкий, М.Д. Иссерсон і ін.)

Завдяки діяльності Петрозаводского земства сільське населення повіту одержало можливість доступу до кваліфікованого мед. допомоги, що позначилося на загальному рівні життя людей.

2.Економічна допомога населенню.

Предметом особливої турботи земств після 1890 р. стали заходу, що сприяють економічному добробутові населення. Зв'язані

з
цими проблемами питання всі частіше включалися до порядку денного земських збор. Ще в 1895 р. у земствах 34 губерній
на
економічні заходи приходився тільки 1% бюджету. Лише подекуди велася агрономічна допомога населенню, існували досвідчені і показові поля.

Статистичні дослідження 70-х років показали, у якому жалюгідному стані знаходиться дрібна землеробська і кустарно-реміснича промисловість. До кінця 90-х років з'явилися

перші
ремісничі школи і навчальні майстерні, у деяких земствах - склади для прийому і збуту виробів кустарів. Допомога уряду дозволила приділити цієї галузі місцевого господарства більше уваги. Земства стали давати дешевий кредит для захисту кустаря від скупників і лихварів. З
1907
р.
земства одержали право влаштовувати каси дрібного кредиту і допомагати ощадно-позичковим кредитним товариствам. Основною задачею була
організація
збуту.