Мир Знаний

Становлення професійних бухгалтерських організацій (стр. 1 из 5)

Реферат

з дисципліни:

“Історія бухгалтерського обліку"

На тему: „Становлення професійних бухгалтерських організацій"

Зміст

Вступ

1. Становлення професійних організацій в зарубіжних країнах

2. Становлення професійних бухгалтерських організацій в Росії і колишньому Радянському Союзі

3. Стан професійних бухгалтерських організацій в незалежній Україні

4. Міжнародні професійні організації

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Для підвищення престижу і авторитету своєї професії люди ще з давніх-давен створювали об'єднання, метою яких був обмін досвідом, навчання майбутніх спеціалістів, захист "власної справи" від авантюристів, а також реалізація своїх прав і покращання матеріальних умов праці. Високі вимоги до професії, підвищення відповідальності за наслідки, які спричинила подана інформація та необхідність її уніфікації, виступили ще одним важливим мотивом при створенні професійних об'єднань.

Слід відмітити, що час виникнення професійних інститутів та об'єднань бухгалтерів в різних країнах співпадає в більшості випадків з сильним розвитком торгівлі тієї чи іншої держави, внаслідок розширення з різних причин географічного положення даної держави.

Перше професійне об'єднання - Collegio dei Raxonati - було створене в 1581 р. в італійському місці Венеція. В тому ж столітті рахівниками м. Мілан було створено товариство, метою діяльності якого стало встановлення єдиного тарифу заробітної плати для осіб облікової професії. Це було великим досягненням, адже рахівникам не встановлювали заробітну плату: вони самостійно визначали її розмір.

Наукові організації, що займались теорією і практикою обліку, вперше виникли в Італії. Академічні товариства, зокрема, італійські, були тими науковими центрами, де відшліфовувались окремі ідеї теорії і практики рахівництва, набували завершеної форми і кінцевого вираження окремі вчення теоретичного рахівництва.

На XIX ст. - період, протягом якого рахівництво набуло завершеної наукової розробки, що стала результатом праць окремих авторів і колективної праці тих чи інших організацій, які займались вирішенням теоретичних та практичних проблем рахівництва, - припадає період пожвавлення діяльності професійних організацій.1І-го липня 1813р. Приватне товариство болонських рахівників було перетворено на Болонську Академію любителів облікових знань, яка проіснувала до 1860 p., а згодом була перетворена на офіційну Академію рахівників. В 1869 р. подібна Академія була заснована в Мілані, в 1879 р. - у Флоренції, в 1885 р. - у Римі, в 1886 р. - у Комо, в 1894 р. - в Турині.

Робота окремих організацій, які здійснили значний внесок в розвиток теорії і практики бухгалтерської науки, була досить цікавою.

1. Становлення професійних організацій в зарубіжних країнах

Австралія.

В Австралії iснують дві професійні бухгалтерські організації: інститут присяжних бухгалтерів Австралії (ІСАА) і Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків (ASCPA). Чac від часу ці дві провідні австралійські бухгалтерські організації робили спроби об'єднатись, але безуспішно. Щоб уникнути ситуації створення суперечливих стандартів, в 1964 р. вони створили Австралійський фонд науково-дослідних робіт з питань бухгалтерського обліку (AARF) (далі - Австралійський фонд) і почали разом фінансувати розробку стандартів для регулювання бухгалтерського обліку.

На Австралійський фонд покладались наступні функції:

• розробка проектів стандартів;

• з'ясування громадської думки з приводу їх впровадження;

• внесення змін і поступового доведення їх до затвердження в якості стандартів бухгалтерського обліку.

На початку 80-х років XX ст. стало очевидним, що бухгалтерам не вистачає дієвих механізмів, які б примусили фірми виконувати вимоги щодо розкриття фактів та причин значного відхилення від стандартів.

В результаті бухгалтери звернулися до уряду з вимогами надалі обліковим стандартам силу закону. Уряд погодився, але перед тим висловив бажання впевнитись, що при цьому будуть повністю дотримані громадські інтереси. В 1984 р. було організовано Спостережну раду з розробки стандартів 6yxгалтерсьлого обліку (ASRB), на яку покладались контрольні функції.

З появою Спостережної рада з розробки стандартів бухгалтерського обліку Австралія вступила у фазу подвійного регулювання облікових стандартів: професійного і законодавчого.

В 1989 р. обидві організації об'єдналися. З цього моменту Австралійський фонд науково-дослідних робіт з витань бухгалтерського обліку (AARF) в новому складі отримав право встановлювати стандарти під контролем Ради з дев'яти осіб, що призначалися урядом (чотири місця були зарезервовані для бухгалтерських організацій). Функція контролю спеціально не виділялась, а Інститут присяжних бухгалтерів Австралії і Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів практиків позбавлялись права вето. Цікаво, що в структурі створеного органу знайшли відображення деякі пропозиції британського комітету Дірінга.

В 1996 р. Спостережну раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку було перетворено на Австралійську раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку (AASB), яка стала основним органом з розробки стандартів в Австралії.

В 1991 р. Австралійська рада з розробки стандартів бухгалтерського

обліку створила нову незалежну структуру встановлення стандартів.

Відповідно були затверджені:

Австралійський фонд зі стандартів бухгалтерського обліку (AASF), незалежний від бухгалтерів, бізнесових кіл і уряду, фінансується з широкого кола Джерел;

в рамках Фонду - єдина національна Рада зі стандартів бухгалтерського обліку (ASB), що утворилась в результаті злиття AASB і громадського відділу AARF.

На Австралійську раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку покладені наступні функції:

розробка концептуальної основи, що не має сили облікового стандарту, але використовується з метою оцінки запропонованих облікових стандартів;

розгляд запропонованих стандартів бухгалтерського обліку;

фінансування або проведення своїми силами розробки можливих облікових стандартів;

виявлення у випадку необхідності суспільної думки щодо потреби вносити зміни у запропоновані стандарти;

коригування за формою і змістом запропонованих стандартів бухгалтерського обліку. .

Управління всією системою регулювання компанією і цінними паперами знаходиться в компетенції Австралійської комісії з цінних паперів (ASC). Відповідно стандарти, що затверджуються Австралійською радою з розробки стандартів бухгалтерського обліку, вводяться в дію даною комісією з цінних паперів. Австралійська комісія з цінних паперів може притягнути до відповідальності компанії, які не виконують затверджені норми.

Австро-Угорська імперія.

У Австрії та Німеччині, що наприкінці XIX ст. входили до складу Австро-Угорської імперії, правильно оформлені торгові книги, як і в інших державах, виступали незаперечним доказом розрахунків, що на них ґрунтувалися. Надаючи цим книгам такого великого значення при розгляді торговельних справ, законодавство цих країн не забуло і про осіб, яким воно могло б довірити перевірку та пояснення записів, що в них знаходилися. Такими тлумачами купецьких книг виступили присяжні ревізори торговельних книг, які носили назву Bucherrevisoren. Контингент цих осіб складався з досвідчених бухгалтерів та викладачів рахівництва, затверджених в своєму званні судом після подання старшини купецтва або торгових камер.

Присяжні ревізори не служили у приватних або громадських установах: вони були судовими чинами, відповідальними лише перед законом.

У Австрії рахівництво здавна було предметом університетського викладання. Австро-угорські та німецькі бухгалтери відігравали у своїх країнах не меншу роль, ніж їх колеги у Великобританії. Бухгалтери великих торговельних підприємств зазвичай мали добру освіту. У більшості випадків вони закінчували спеціальний навчальний заклад або пройшли не менше б класів гімназії або реального училища та володіли, крім рідної, якою-небудь іноземною мовою. Відсутність у Великобританії та Німеччині особливого інституту бухгалтерів пояснювалася наявністю цілого ряду різних спілок та ферейнів, які переслідували однорідні з названим інститутом цілі - зростання морального та розумового розвитку своїх членів. Крім того, в Австро-Угорщині, як і у Франції, з 14 травня 1870 р. рахівництво отримали змогу викладати лише особи, які склали спеціальний іспит в комісіях, призначених урядом.

Великобританія.

У Великобританії професія бухгалтера виникла в Единбурзі у 1853 р. з утворенням Спілки бухгалтерів Единбургу (Society of Accountants in Edinburg) зареєстрованої в жовтні 1854 p. Незабаром аналогічна організація з'явилась в Глазго - Інститут бухгалтерів і актуаріїв Глазго (The Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow), зареєстрований в травні 1855 p.; згодом - в Лондоні (1870), в Ліверпулі (1871), в Манчестері. У XIX ст. Великобританії професія рахівників як службового персоналу нормована не була, натомість широкий розвиток отримала професія публічних рахівників.

Хронологію створення професійних організацій у Великобританії представлено в таблиці 1.

На початку XX ст. стан бухгалтерського обліку різко відрізнявся від того, що склався до теперішнього часу, зокрема, щодо його організаційно-правової структури. Хоча професійні організації бухгалтерів вже існували, в Великобританії (як і в СЩА) вони були не чисельні та невпливові.

Таблиця 1. Професійні організації Великобританії

Рік заснування Організація
1854 Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії
1870 Спілка бухгалтерів в Ліверпулі
1870 Інститут бухгалтерів в Лондоні
1871 Інститут бухгалтерів в Манчестері
1880 Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу
1885 Інститут суспільних фінансів і бухгалтерської справи
1888 Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії
1904 Асоціація дипломованих бухгалтерів
1919 Інститут управлінських бухгалтерів

На початку XX ст. у Великобританії не було теоретиків в сфері обліку і як предмет в університетах його не викладали.