Мир Знаний

Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах (стр. 3 из 3)

В кожному цеху підприємства, пов'язаному з виробництвом або споживанням СДОР, є позаштатні аварійні команди (групи).

Керівництво ліквідації наслідків локальної аварії на підприємстві здійснює штаб проведення аварійних робіт на чолі з головним інженером підприємства.

Комплекс заходів по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій включає:

Прогнозування можливих наслідків хімічно небезпечних аварій;

Виявлення і оцінку наслідків хімічно небезпечних аварій;

Здійснення рятувальних і інших негайних робіт;

Ліквідацію хімічного зараження;

Проведення спеціальної обробки техніки і санітарної обробки людей;

Надання медичної допомоги постраждалим.

Прогнозування можливих наслідків хімічно небезпечних аварій здійснюється розрахунково-аналітичними станціями.

Отримані дані використовуються для прийняття негайних мір захисту, організації виявлення наслідків аварії, проведення рятувальних і інших негайних робіт.

Виявлення наслідків аварії здійснюється проведенням хімічної і інженерної розвідки. Склад сил і засобів, що притягають для виконання задач розвідки, залежить від її характеру і масштабів. Дані розвідки збираються в штабі керівництва ліквідації аварії (надзвичайної комісії). На їхній основі виробляється оцінка наслідків аварії, розробляється план її ліквідації.

Рятувальні і інші негайні роботи проводяться з метою врятування людей і надання допомоги постраждалим, локалізації і усунення пошкоджень, створення умов для наступного проведення робіт по ліквідації наслідків аварії.

Ліквідація хімічного зараження проводиться шляхом дегазації (нейтралізації) обладнання, будинків, споруд і місцевості в районі аварії, заражених СДОР і здійснюється з метою зниження ступеня їхнього зараження та виключення пораження людей.

Спеціальна обробка техніки і санітарна обробка людей проводиться на виході з зон зараження і здійснюється з метою відвертання поразки людей СДОР.

Ефективність цих заходів залежить від своєчасності і якості їхнього проведення.

Медична допомога пораженим виявляється з метою зменшення загрози їхньому здоровю, послаблення впливу на них СДОР.

Здійснення комплексу заходів по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій вимагає чіткої організації і впевненого керівництва їхнім проведенням.

При хімічно небезпечній аварії керівник робіт по ліквідації її наслідків зобов'язаний:

Оцінити хімічну обстановку, визначити кордони зони зараження, прийняти міри по її позначенню і оцепленню;

Виявити людей, підвержених впливу СДОР, і організувати надання їм медичної допомоги;

Розробити план ліквідації наслідків аварії, в якому в залежності від масштабів і характеру хімічного зараження викласти: стислу характеристику наслідків аварії і висновки з оцінки хімічної обстановки; черговість робіт і

терміни їхнього виконання; засоби дегазації

(нейтралізації) СДОР; організацію контролю за повнотою дегазації (нейтралізації) місцевості, техніки, будинків, споруд і транспорту; організацію медичного забезпечення; вимоги безпеки; організацію управління і порядок подання рапортів про хід робіт.

Як правило роботи починаються з рекогносцировки району аварії, в ході якої визначаються:

Масштаб аварії і загальний порядок її ліквідації;

Можливі масштаби розповсюдження рідкої і парової фаз СДОР;

Протипожежний стан району майбутніх робіт;

Обсяг робіт по евакуації;

Потрібну кількість сил і засобів для проведення робіт;

Місця зосереджння сил і засобів ліквідації наслідків аварії;

Задачі по розчищенню шляхів підходу і під'їзду до місця аварії;

Метеорологічні умови і місця організації бази, пунктів управління, видачі засобів захисту, харчів і т. д.

По результатам рекогносцировки ставляться задачі силам,які залучаються до робіт. При цьому передбачається виконання наступних задач, перелік яких в залежності від конкретної обстановки може уточнюватися:

Виявлення і контроль зони розповсюдження парів СДОР;

Оповіщення і евакуація з зони зараження;

Надання медичної допомоги пораженим;

Організація оцеплення зони аварії і розповсюдження небезпечних концентрацій СДОР;

Ліквідація пожеж, забезпечення вибухо - і пожежобезпеки проводимих робіт;

Розчищення і звільнення підходів і під'їздів до місця аварії;

Усунення або обмеження течі СДОР з пошкоджених ємностей і їх розтікання на місцевості;

Перекачка або збір СДОР в резервні ємності;

Організація дегазації (нейтралізації) СДОР в очагах аварії;

Організація дегазації (нейтралізації) техніки, що брала участь в роботах;

Санітарна обробка осіб, приймаючих участь в роботах.

Для керівництва силами і засобами, які приймають участь в ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії, створюється система зв'язку.

Слідує відзначити, що роботи по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій повинні проводитися при будь-яких метеорологічних умовах, в будь-який час доби, а при необхідності цілодобово. В цьому випадку роботи організуються позмінно.

Правила поведінки і дії населення в очагах хімічної поразки.

Територія, що підвержена впливу отруйних речовин, в результаті якої виникли або можуть виникнути поразки людей, тварин або рослин, є очагом хімічної поразки.

На зараженній отруйними речовинами території треба рухатися швидко, але не бігти і не піднімати пил. Не можна прислонятися до будинків і торкатись навколишніх предметів (вони можуть бути заражені).

На зараженій території забороняється знімати протигази і інші засоби захисту. В тих випадках, коли невідомо, заражена місцевість або ні, краще діяти так, мов вона заражена.

Особлива обережність повинна виявлятися при русі по зараженій території через парки, сади, городи і поля. На листі і гілках рослин можуть знаходитися осівші краплі отруйних речовин, при дотику до них можна заразити одяг і взуття, що може призвести до пораження.

По можливості слід уникати руху байраками і лощинами, через луги і болота, в цих місцях можливе тривале застоювання парів отруйних речовин. В містах пари отруйних речовин можуть застоюваться в замкнених кварталах, парках, а також в під'їздах і на чердаках будинків. Заражена хмара в місті розповсюджується на найбільші відстані по вулицям, тоннелям, трубопроводам.

Після виходу з очага хімічної поразки як умога швидше проводиться повна санітарна обробка. Якщо це неможливо зробити швидко, проводиться часткові дегазація і санітарна обробка.

Використана література:

1. Гражданская оборона /под общ. ред. А.Т. Алтунина.- М:Воениздат,1980.

2. Гражданская оборона /под ред. В.И. Завьялова.- М: Медицина, 1989.

3. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов Гражданская оборона. М: Высшая школа,1986.

4. Неотложная помощь при острых отравлениях. /под ред. академика АМН СССР С.Н. Голикова. М: Издательство «Медицина».1978.

5. Руководство по медицинской службе гражданской обороны /под ред. А.И.Бурназяна. - М: Медицина, 1983.