Бортовий рентгенометр (стр. 2 из 2)

- блок вимірювання середньої частоти БІО 05 – 1 шт.

- комплект ЗІП.

Методичні вказівки: перевірити засвоєння матеріалу.

Контрольне опитування: призначення ТТД ІМД –21 Б.

А) Принцип роботи та загальна будова ІМД –21 Б.

Методичні вказівки: Викладач показує на приладі та пояснює його склад.

Вимірювач включає в себе блок детектування БДМГ–36 і блок вимірювання середньої частоти БІО 05.

Блок детектування проводить перетворення потужності експозиційної дози гама випромінювання в імпульсну напругу, частота проходження якої пропорційна вимірювальній потужності експозиційної дози. Інформація про вихід блока детектування поступає на блок вимірювання середньої частоти, де відпрацьовується в каналах вимірювання і сигналізації і відображення у вигляді світлового сигналу та показників світлового табло. Покази цифрового табло пропорційні вимірювальній експозиційній дозі гама випромінювання.

А) Будова та робота блоку детектування БДМГ –36.

Блок детектування БДМГ–36 призначений для перетворення потужності експозиційної дози гама випромінювання в діапазоні 1–1000 р/г в енергію від 0.08 до 2.6 МеВ в імпульси напруги, частота проходження яких пропорційна вимірювальній потужності експозиційної дози.

Методичні вказівки: Показати діапозитив «Структурна схема блоку детектування». Дати пояснення.

Блок вимірювання середньої частоти призначений для обробки інформації, що надходить від блоку детектування БДМГ – 36 та виводу її на цифрове табло, а також для сигналізації про перевищення порогового значення частоти проходження вхідних імпульсів.


Лицева Вузол

панель ПИО – 10С


Мал. 1 Блок – схема вимірювача середньої частоти БІО–05


В склад блока входять: передня панель з органами управління та індикації, а також вузол вимірювання середньої частоти ПИО – 10С в якому зосереджено електронне обладнання блока.

В) Будова та робота вузла вимірювання ПИО – 10С

Вузол ПИО–10С призначений для вимірювання частоти проходження імпульсів, що надходять із блоку детектування імпульсів, для управління цифровою індикацією та сигналізацією про перевищення порогових значень частоти проходження імпульсів, а також стабілізації напруги +5 та +6,5 Вт.

Блок – схема вузла ПИО-10С складається: чотирьохдекадний, десятковий лічильник СЧ з регістром оперативної пам'яті РОП для перетворення частоти вхідних імпульсів в паралельний двійково-десятковий код та зберігання цього коду на протязі циклу вимірювання.

Пристрій управління ПУ (УУ), забезпечує формування команд управління лічильником та регістром оперативної пам» яті.

Генератор «Г» і лічильник регульованим коефіцієнтом перерахунку (К, – формуючі імпульси для пристрою управління).

Пристрій порогової сигналізації УПС для управління сигналізацією про перевищення заданого порогового значення частоти проходження вхідних імпульсів.

Стабілізатори напруги +5 та 5,3 В, дешифратор ДШ – для управління катодами газорозрядних індикаторів ИН – 17;

Високовольтний перетворювач – для живлення газорозрядних індикаторів ИН – 17;

Лічильник складається з чотирьох декад, кожна з яких виконує перерахунок на 10 і виконаний на інтегральних мікросхемах.

Методичні вказівки: будову приладу викладач пояснює з використанням приладу.

Контрольні опитування: «Принцип роботи вузла ПИО-10С», конструкція вимірювача.

Методичні вказівки: перевірити засвоюваність матеріалу.

Вимірювач складається з двох конструктивно основних вузлів:

Методичні вказівки: використовувати плакат «Будова блоку детектування»:

- іонізаційна камера;

- дві друковані плати електронної схеми;

- корпус з роз'ємом;

- корпус.

В передній частині блока детектування, що являє собою циліндр, встановлена іонізуюча камера. Вона кріпиться через шасі до корпусу на якому встановлений роз'єм. До шасі кріпляться дві плати. Вузол схеми множника плати перетворювача вміщений у металічний екран, на зовнішньому електроді камери закріплений бленкер. Вузли в зборці встановлюються в глухий корпус та закріплюються накидною частиною. Блок детектування, на об'єкті кріпиться з допомогою двох спеціальних зажимів, що мають по два отвори 5,5 мм.

Конструкція блока вимірювання середньої частоти БІО-05

Блок вимірювання середньої частоти складається з панелі та задньої кришки, виготовлених з алюмінієвого сплаву. На зовнішню сторону панелі виведено органи управління та елементи індикації.

Методичні вказівки: використовуючи блок вимірювання середньої частоти БІО-05, пояснити призначення органів управління та індикації.

Позначення Гравіровка Призначення
В – 1 Мережа «ВИКЛ» Тумблер ввімкнення мережі живлення
Л – 1 «Мережа» Індикація ввімкнення мережі живлення
В – 2 «Табло ВИКЛ» Тумблер ввімкнення живлення лампи табло
В – 3 Порог р/г 1,5 10 50 100 Перемикач встановлення порогового значення потужності експозиційної дози випромінень
КНІ «ПЕРЕВІРКА» Кнопка перевірки працездатності вимірювача
Л – 2 «ПОРІГ» Індикація перевищення порогового значення потужності експозиційної дози гама – випромінювань.
Ш – 1 «Ш1» Роз'єм для підключення блоку детектування
Ш – 2 «Ш2» Розэєм для введення множника показів шляхом встановлення на нього заглушки ЖШ – 6, 433, 575
Ш – 3 «Ш3» Роз'єм для підключення живлення
Пр1 Запобіжник
Пр2 Запобіжник

На внутрішній стороні панелі встановлений вузол ПИО-10С, який з'єднується з рештою елементів блока через роз'єм.

Порохозахист елементів всередині пульту забезпечується гумовою прокладкою, встановленою в канавці по периметру кришки. Перемикач, кнопка та тумблери мають відповідні ущільнюючі манжети і протектори.

Для прикріплення приладу до об» єкту, на задній кришці передбачені три різьбових отвори М5.

Методичні вказівки: перевірити засвоєння матеріалу.

Контрольне питання: Будова приладу ИМД – 21Б.

Підготовка приладу до роботи.

А) порядок установки.

Замість розташування блока БІО-05 повинна бути підведена мережа постійного струму з номінальною напругою 12 або 24 Вт з заземленим від» ємним полюсом, розрахована на потужність не менше 30 Вт.

На місце розташування блоків вимірювача повинно бути передбачено заземлення з опором не більше 0,05 Ом. Заземлення підключається до клеми "ЗЕМЛЯ".

Всі блоки вимірювача повинні жорстко кріпитися до робочих місць. Блоки вимірювача з'єднуються кабелем. На роз'єм Ш2 блоку БІО-05 має бути встановлена заглушка ЖШ – 6,433,575, гравіровка на якій повинна відповідати кратності послаблення випромінювання об'ємом.

Підготовка до роботи

Методичні вказівки: Використовуючи прилад, показати порядок підготовки його до роботи.

Підготовка вимірювача до роботи зводиться до перевірки до роботи блока БІО-05.

Проведіть зовнішній огляд усіх блоків вимірювання, звертаючи увагу на міцність кабельних з» єднань та відсутність механічних пошкоджень.

Встановити органи блока БІО-05 в наступне вихідне положення:

Тумблер «МЕРЕЖА» в положення «ВИКЛ» 4 перемикач «ПОРІГ» в положення 1 4 тумблер «ТАБЛО» у верхнє положення. Перевірте працездатність вимірювання в такій послідовності:

- встановити тумблер «МЕРЕЖА» блоку БІО-05 у верхнє положення, при цьому на табло блоку БІО-05 загориться число «0000»;

- через 5 хв. натисніть на час не менше 10 с кнопку «ПЕРЕВІРКА», при цьому покази цифрового табло повинні знаходитись в межах значень вказаних в розділі № формуляра, а лампа «ПОРІГ» повинна світитись;

- кнопка «ПЕРЕВІРКА» повинна знаходитись в натиснутому положенні на протязі всього процесу перевірки працездатності, але не більше 1 хв.

В) Порядок роботи

Вимірювач працює автоматично, що означає, що він може одночасно проводити вимірювання потужності експозиційної дози гама – випромінювання – сигналізації про перевищення встановленого порогового значення рівня випромінювання.

При нормальній радіаційній обстановці рекомендується працювати в режимі сигналізації, встановивши тумблер «ТАБЛО» блоку БІО-05 в нижньому положенні. Це дозволяє збільшити вимірювання середньої частоти. При наявності сигналу про перевищення порогового значення рівня випромінювання необхідно встановити тумблер «ТАБЛО» у верхньому положенні.

Відлік показників по цифровому табло блоку БІО – 05 проводиться не менш, як через 5 хв., після включення вимірювача.

При флуктуаціях показів табло, зумовлених дискретним значенням вимірювання блока БІО-05, за вимірну величину потрібно приймати середнє значення із двох показників табло за час 1 хв.

При закінченні роботи встановити тумблери «МЕРЕЖА» і «ТАБЛО» блоку БІО-05 в положення виключення, а перемикач «ПОРІГ» в положення 1.

Методичні вказівки: По команді викладача студенти готують прилади до роботи і перевіряють їх працездатність. Викладач контролює дії студентів і оцінює їх роботу.

Висновки

Викладач пояснює досягнення навчальної мети заняття, дисципліну на заняттях.

Відзначає дії студентів на занятті, кращих студентів, при необхідності заохочує.