Мир Знаний

Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням (стр. 1 из 4)

Військовий двічі орденів червоного прапора

інститут ракетних військ і артилерії

імені Богдана Хмельницького

Сумського державного університету

Кафедра будови та експлуатації базових машин

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ТЕМА: "ВВОД АВТОМОБІЛІВ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПРИВЕДЕННЯ ЇХ У ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ"

м. Суми – 200 р.


Вступна частина

Грамотна експлуатація машин забезпечується перш за все високим рівнем технічної підготовки особового складу і твердими практичними навичками водіїв під час їх використання та обслуговування. Практика підтверджує, що в тих підрозділах і частинах, де особовий склад точно дотримується встановлених правил, кваліфіковано доглядає за машинами, техніка та озброєння завжди працюють надійно і знаходяться в постійній готовності до використання. Поряд із цим економляться ПММ та інші експлуатаційні матеріали, зводяться до мінімуму пошкодження техніки з вини водіїв.

Правильна експлуатація автомобільної техніки є постійним обов`язком командирів усіх ступенів. Щоб успішно виконувати ці задачі, офіцери повинні глибоко знати порядок організації експлуатації машин, бути висококласними спеціалістами, тобто справжніми знавцями техніки, вміти на підставі об`єктивної оцінки технічних можливостей машин добиватися максимального рівня її освоєння особовим складом. Тому знання правил експлуатації техніки є важливою складовою частиною професійної підготовки.


Основна частина

1. Загальні поняття та системи експлуатації автомобілів у Збройних Силах. Складові бойової готовності автомобілів

Експлуатація машин – це комплекс заходів щодо їх підготовки до використання і використання за прямим призначенням, технічного обслуговування, зберігання і транспортування.

Підготовка до використання.

Технічний стан машини визначається її справністю та надійністю (ресурсом до наступного середнього або капітального ремонту, повнотою і якістю технічного обслуговування та ремонту, іншими факторами). Ресурс до ремонту машини в кілометрах (мотогодинах) визначається як різниця між міжремонтним ресурсом і здійсненим пробігом (напрацюванням мотогодин).

Основним показником технічного стану машин військової частини (підрозділу) є коефіцієнт технічної готовності (КТГ), який визначається відношенням кількості справних машин до їх наявної чисельності.

Укомплектування військових частин і підрозділів проводиться за штатами, табелями до штатів і штатними розписами з урахуванням скорочення багатомарочності.

Для прийняття машини, що прибула у військову частину, наказом командира військової частини призначається комісія у складі голови – командира підрозділу, в який передається машина, фахівця автомобільної служби військової частини, а також особи, яка здає машину. У разі прийняття автомобільних базових шасі зі змонтованим на них озброєнням військовою технікою до складу комісії включається представник відповідної служби військової частини.

Комісія повинна перевірити:

– технічний стан машини шляхом зовнішнього огляду, перевірки приладами, прослуховування роботи двигуна та випробування пробігом;

– укомплектованість машини;

– стан та укладання комплекту запасних частин, інструменту та приладдя;

– наявність та стан документації.

У воєнний час машини приймаються безпосередньо командирами підрозділів або особами, призначеними командиром військової частини, із залученням водія.

Прийняття машини оформляється Актом технічного стану.

Про результати прийому заступник командира військової частини з озброєння – начальник технічної частини (начальник автомобільної служби) доповідає командиру військової частини.

Реєстрація машин у Збройних Силах України проводиться згідно з Правилами реєстрації транспортних засобів у Збройних Силах України затвердженими наказом заступника Міністра оборони з озброєння – начальника Озброєння Збройних Сил України від 18 липня 2001 року №104.

Кожна машина, яка знаходиться у військовій частині, повинна мати присвоєний їй номерний знак відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку та утримання номерних та розпізнавальних знаків, нанесення написів та позначень на транспортні засоби Збройних Сил України, введеної у дію наказом Міністра оборони України від 13 лютого 1995 року №28.

На кожну машину видається паспорт (формуляр) – основний документ, що засвідчує гарантовану заводом-виробником (ремонтним підприємством) технічну характеристику машини, належність її даній військовій частині, відображає технічний стан машини і містить у собі відомості з її експлуатації та ремонту.

Паспорти (формуляри) зберігаються в автомобільній службі (технічній частині) військової частини.

Порядок видачі і ведення паспортів (формулярів) установлюється Головним автомобільним управлінням Озброєння Міністерства оборони України.

Машини, які прибувають у військову частину на штатне укомплектування, вводяться в експлуатацію наказом командира військової частини.

В наказі вказується тип, марка, штатне призначення машини, в який підрозділ та в яку групу експлуатації зараховується, присвоєний машині номерний знак, номер шасі (корпусу), двигуна та прізвище водія, за яким вона закріплюється.

Номер наказу про введення машини в експлуатацію і прізвище водія заносяться в паспорт (формуляр) машини.

До видачі наказу про введення машини в експлуатацію її використання забороняється.

Машина вручається водію особисто командиром військової частини чи командиром підрозділу (не нижче командира роти) перед строєм підрозділу. Водій, що прийняв машину, розписується у формулярі (паспорті) і з цього часу несе повну відповідальність за збереження машини, її справність і готовність до використання.

Забороняється переміщення водія з однієї машини на іншу. У разі крайньої необхідності водій переміщується на іншу машину наказом командира військової частини.

Нові машини, а також машини, які пройшли регламентований, капітальний або середній ремонт, проходять обкатку в терміни: не більше трьох місяців – у військовій частині і шести місяців – на базах та складах зберігання з моменту їх надходження.

Режими обкатки повинні відповідати вимогам, що визначені в інструкціях з експлуатації машин. Водій, який призначений для обкатки машини, повинен знати правила її експлуатації та обкатки. Про проведення обкатки робиться запис у паспорті (формулярі) машини.

Використання за призначенням є таке використання автомобільної техніки, коли машини військової частини використовуються тільки за штатним призначенням із додержанням установлених технічних норм і правил.

Використання автомобільної техніки в мирний час планується та здійснюється в межах установлених річних норм витрат моторесурсів. Рішення щодо використання машин у кожному випадку приймає командир військової частини. Воно оформляється як затверджений командиром наряд на щоденне використання машин, або у винятковому випадку – як дозвіл за підписом у шляховому листі.

В мирний час автомобільна техніка розподіляється на групи експлуатації: бойову, стройову, транспортну та учбову.

До групи бойових належать машини із установленим на них озброєнням, апаратурою радіолокації, управління та зв`язку з іншою бойовою технікою; машини, які входять до складу комплексів озброєння, а також призначені для буксирування артилерійських систем та причепів з апаратурою управління вогнем артилерії, пуском ракет та ін.

До групи стройових належать машини призначені для перевезення особового складу, озброєння, боєприпасів, військово-технічного майна, інших матеріальних засобів, для буксирування та обслуговування літальних апаратів, евакуації озброєння і техніки; а також машини зі штатним обладнанням і технікою інженерних та інших частин та підрозділів спецвійськ і підрозділів військ технічного забезпечення.

До групи транспортних відносяться машини, призначені для побутово-господарського, культурно – побутового, медичного та іншого обслуговування військової частини.

До групи учбових відносяться машини, призначені для навчання особового складу практичному водінню та застосуванню спецобладнання, змонтованого на машинах.

Зарахування машин до груп експлуатації здійснюється на підставі штату та оголошується наказом командира військової частини. До груп бойових та стройових машин зараховуються нові та кращі, технічно справні автомобілі, які мають найбільший ресурс до чергового ремонту.

Технічне обслуговування проводиться для підтримання експлуатаційних покажчиків (надійності) машин в заданих нормативно – технічною документацією межах і забезпечення їх справності та готовності до використання за призначенням.

У Збройних Силах України прийнята планово – попереджувальна система технічного обслуговування, яка передбачає обов`язкове виконання із заданою періодичністю встановленого комплексу робіт в період використання, в процесі зберігання та транспортування.

Своєчасне і якісне технічне обслуговування є важливим елементом експлуатації автомобільної техніки і повинне забезпечувати:

- постійну готовність машин до використання;

- безпеку руху;

- усунення причин, які викликають передчасний знос, старіння, зруйнування, несправності та поломки складових частин та механізмів;

- надійну роботу машин у встановлених міжремонтних ресурсах та термінах їх служби до ремонту й списання;

- мінімальну витрату пального, мастильних та інших експлуатаційних

матеріалів.

Технічне обслуговування машин включає заправку, очищення, миття, перевірку (технічну діагностику), підтягнення кріплень, регулювання агрегатів, складових одиниць, механізмів та приладів, мастильні роботи, усунення несправностей.