Мир Знаний

Захист робочих та населення внаслідок аварії на хімічно небезпечному об'єкті (стр. 1 из 2)

Зміст

Вступ

1. Вхідні данні до розрахунково-графічної роботи

2. Фізико-хімічні і токсичні властивості сірковуглецю

3. Оцінка хімічного стану на об’єктах, які мають сильнодіючі отруйні речовини

3.1 Визначення розмірів та площі зони хімічного зараження

3.2 Визначення часу підходу зараженого повітря до певного рубежу

(об'єкту)

3.3. Визначення часу вражаючої дії СДОР

3.4 Визначення границь можливих епіцентрів хімічного враження

3.5 Визначення можливих втрат людей в епіцентрі хімічного враження

4. Безаварійна зупинка цеху по сигналу "Увага всім!"

Висновок

Література

Додаток А

Додаток Б


Реферат

В даній розрахунково-графічній роботі необхідно визначити подальші дії по захисту робочих та населення внаслідок аварії на своєму або іншому хімічно небезпечному об'єкті. З цією метою робляться розрахунки площі зараження, часу підходу зараженого повітря до об'єкту, часу вражаючої дії СДОР та можливих втрат людей в епіцентрі хімічного враження. Графічно визначаються границі можливих епіцентрів хімічного враження.

Обсяг роботи 16 ст., два робочих креслення формату А4, дві таблиці та чотири використаних джерела.

Ключові слова: сірковуглець, СДОР, конвекція, глибина, ширина, площина, коефіцієнт еквівалентності, та ін.


Вступ

Техногенно-екологічне та природне становище України з точки зору його негативного впливу на людей та навколишнє середовище щороку стає складнішим, якщо не надзвичайним. В Україні кожного року виникає понад тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гинуть тисячі людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.

Розвиток технічного процесу в промисловості пов'язаний з питаннями як поточного, так і капітального будівництва. Тому менеджер в своїй практичній діяльності треба узгоджувати розробку технологічного процесу або розміщення устаткуванняз врахуванням норм і правил, які розроблені на основі вимог цивільної оборони. Менеджер повинен знати основні принципи, що пов'язують розроблений технічний процес із основними вимогами цивільної оборони, вміти визначати вартість будівництва будівель та споруд з врахуванням максимального захисту робітників та службовців при виникненні незвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Крім того, будь-який випускник вузу як інженер, майбутній керівник підприємства, відповідно до вимог програми підготовки студентів, - визначеної наказом Міністра освіти України та Начальника штабу — заступника начальника цивільної оборони України від 20 червня 1995 року за №182/200, відповідає за будівництво та реконструкцію існуючих заводів, фабрик та цехів, повинен приймати розумні рішення в умовах незвичайної ситуації мирного та воєнного часу, які будуть спрямовані на збереження людини та її здоров'я як найбільшої цінності держави.

Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Цивільна оборона Україниє державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Надзвичайна ситуація- порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів управління і сил цивільної оборони не входять.

Систему цивільної оборони складають:

- органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями у надзвичайних ситуаціях;

- органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

- сили і засоби, призначені для виконання завдань цивільної оборони;

- фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

- системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення;

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони;

- курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної оборони;

- служби цивільної оборони.

Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі

верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом.

Завданнями Цивільної оборони України є:

- попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідація їх наслідків;

- оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявнуобстановку;

- захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження;

- організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

- створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів;

- підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Керівництво Цивільною обороною України відповідно до її побудови покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України.

Безпосереднє виконання завдань цивільної оборони здійснюється постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та службами цивільної оборони.


1. Вхідні данні до розрахунково-графічної роботи

№ варіанту 15

Найменування СДОР сірковуглець

Кількість в т 950

Швидкість вітру, м/с 0,5

1° с прогноз погоди +0,3

Відстань до ХНО, км 1,2

Напрямок вітру в ° 120

Азимут ОНГ в (°) 300

Умови зберігання СДОР ємність не обвалована

Топографічні умови та характер забудови місцевість закрита

Ступінь хімічної небезпеки об'єкта встановлюється виходячи з сумарної кількості СДОР, які знаходяться на даному об'єкті.

Ступінь вертикальної тривалості повітря згідно даних прогнозу погоди - конвекція (рис.1). Вона характеризується вертикальним переміщенням повітря з одних висот на інші. Більш тепле повітря помішується в гору, а більш холодне і більш щільне - вниз. Конвекція виникає при ясній погоді, швидкості вітру до 4 м/с приблизно через дві години після сходу сонця і розрушується приблизно за дві години після заходу сонця.


2. Фізико-хімічні і токсичні властивості сірковуглецю

На об’єктах господарювання є великий асортимент хімічних речовин, токсичних і шкідливих для здоров’я людей, тварин та небезпечних для навколишнього середовища. Ці речовини називають сильнодіючими отруйними речовинами ( СДОР ). Певні види СДОР знаходяться у великих кількостях на підприємствах, які їх виробляють, або застосовують, на складах, сільськогосподарських об’єктах і підприємствах переробної промисловості, багато їх перевозять транспортом.

У воєнний час об’єкти зберігання СДОР можуть бути зруйновані, у мирний час при виробничих аваріях або стихійних лихах СДОР можуть потрапити в навколишнє середовище і стати причиною ураження людей, тварин, рослин та зараження навколишнього середовища.

Сірковуглець - безбарвна рідина з неприємним запахом. Погано розчиняється в воді. Пари сірковуглецю легко займаються, а в суміші з повітрям – вибухають. Вдихання парів сірковуглецю діє на людину наркотично: з’являється головний біль, оніміння кінцівок, порушення дихання, а при високих концентраціях і тривалому впливі наступає глибокий наркоз, зникають усі рефлекси, смерть.

Захист: фільтруючі промислові протигази марки "А". При дуже високих концентраціях — ізолюючі протигази та захисний одяг.

Перша медична допомога.

Постраждалого негайно винести на свіже повітря, спокій, інгаляція киснем, у

Важких випадках – штучне дихання. Дегазують сірковуглець сульфітами натрію або калієм ( див. Табл.1 ).


3. Оцінка хімічного стану на обєктах, які мають сильнодіючі отруйні речовини

3.1 Визначення розмірів та площі зони хімічного зараження