Мир Знаний

Підготовка, проведення та оцінки польових виходів (стр. 1 из 6)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ

РЕФЕРАТ

на тему:

"Підготовка, проведення та оцінки польових виходів підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил України"

План

1. Загальні положення

2. Підготовка польового виходу

2.1 Розробка організаційних і плануючих документів

2.2 Підготовка керівників занять

2.3 Підготовка підрозділів

2.4 Підготовка навчальної матеріально-технічної бази

3. Проведення польових виходів

3.1 Проведення польових виходів артилерійських підрозділів

3.2 Проведення польових виходів ракетних підрозділів

3.2.1 Тактична підготовка

3.2.2 Технічна підготовка

3.2.3 Спеціальна підготовка

3.2.4 Підготовка з управління ракетними ударами (УРУ)

4. Оцінка польового виходу

4.1 Загальна оцінка польового виходу підрозділів РВіА визначається за п'ятьма показниками

4.2 Рівень підготовки офіцерів, сержантів і солдат з тактичної, спеціальної, технічної підготовки, стрільби і управління вогнем (УРУ) та інших предметів оцінюється

4.3 Укомплектованість підрозділів особовим складом

4.4 Якість виконання функціональних обов'язків командиром дивізіону (батареї), повнота виконання заходів польового виходу та якість відпрацювання документів оцінюється

4.5 Виконання вимог підтримання військової дисципліни та служби військ оцінюється

5. Організація керівництва і обліку заходів польового виходу

Додатки

1. Загальні положення

Польові виходи підрозділів ракетних військ і артилерії є одною з основних форм польової виучки особового складу частині підрозділів РВіА Збройних Сил України.

Вони проводяться під час злагодження взводу, батареї, дивізіону (крім місяців, коли проводиться табірний збір) протягом 5 днів на обладнаних навчальних полях поблизу військових містечок, з використанням об'єктів приказарменої навчальної матеріально-технічної бази під керівництвом одного з заступників командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку).

Під час злагодження відділень (обслуг), місяця здачі підсумкової перевірки та підготовчого періоду польові виходи підрозділів не проводяться.

В окремих випадках польові виходи можуть організовуватись напередодні проведення тактичних навчань батарей (дивізіонів), в ході яких здійснюється цілеспрямована підготовка підрозділів з урахуванням змісту теми тактичного навчання, що має відбутися.

Тривалість навчального дня становить 10 год. Підготовка особового складу підрозділів здійснюється при озброєнні та на бойовій техніці, при цьому не менше 30% усіх занять проводиться вночі.

Польові виходи організуються і проводяться з метою:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування в особового складу високих морально-бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

Теми занять за предметами навчання визначаються командиром підрозділу відповідно до програми бойової підготовки і відображаються в плануючих документах, при необхідності тематика окремих занять може уточнюватись з урахуванням необхідності досягнення поставлених перед ними цілей.

Основним методом навчання особового складу під час польового виходу є практична робота з виконання тими, хто навчається своїх функціональних обов'язків в умовах, наближених до бойових.

Типовий розклад занять польових виходів передбачає:

а) для артилерійських підрозділів:

для дивізіону:

1,2 дні - заняття зі спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

3 день - комплексні (контрольно-комплексні) заняття батарей, заняття зі спеціальної та технічної підготовки, контрольні заняття зі стрільби і управління вогнем офіцерів;

4 день - тренування з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону;

5 день - контрольне заняття з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону;

для батареї:

1-3 дні - заняття з спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

4 день - комплексне заняття батареї;

5 день - контрольно-комплексне заняття батареї, контрольне заняття зі стрільби і управління вогнем офіцерів;

б) для підрозділів ракетних військ:

1 день - заняття зі спеціальної та тактичної підготовки;

2 день - комплексні заняття батарей, контрольне заняття з підготовки даних для пуску ракет з офіцерами, тренування з УРУ в ланці рдн - сбатр;

3 день - контрольно-комплексні заняття батарей, контрольне заняття з підготовки даних для пуску ракет з офіцерами, штабне тренування офіцерів управління рдн;

4 день - тренування з УРУ рдн, тактико-спеціальні заняття з тактичної підготовки з підрозділами забезпечення;

5 день - контрольне заняття з УРУ рдн.

Під час польових виходів можуть проводитись практичні заняття з розвідувальної, вогневої, інженерної підготовки, військової топографії, захисту від зброї масового ураження, військово-медичної підготовки та підготовки зі зв'язку.

2. Підготовка польового виходу

Підготовка підрозділів РВіА до польового виходу починається завчасно, але не пізніше ніж за два тижні до його початку і включає наступні заходи:

розробку організаційних і плануючих документів;

підготовку керівників занять;

підготовку особового складу, техніки і озброєння підрозділів;

підготовку об'єктів навчальної матеріально-технічної бази.

Під час підготовки до проведення польового виходу командир бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку) повинен:

Організувати вивчення керівних документів щодо організації і проведення заходів бойової підготовки офіцерами підрозділу.

Проаналізувати рівень підготовки підрозділів з якими планується проведення польового виходу.

Визначити вихідні дані та віддати вказівки штабу та командиру підрозділу з організації підготовки польового виходу.

Віддати вказівки на розробку документів польового виходу.

Провести рекогносцировку району проведення польового виходу із залученням необхідного особового складу.

2.1 Розробка організаційних і плануючих документів

Розробка організаційних і плануючих документів здійснюється штабом частини і підрозділами, які залучаються на польовий вихід.

Штаб частини розробляє:

Наказ про підготовку і проведення польового виходу (додаток 1). В наказі вказується:

мета, завдання і строки проведення польового виходу;

керівник польового виходу та інші посадові особи, що відповідають за підготовку та проведення польового виходу;

склад підрозділів, що залучаються до виходу;

заходи з підтримання бойової готовності підрозділів;

витрата моторесурсів, пального, боєприпасів і імітаційних засобів;

порядок прийому і передачі техніки і озброєння учбово-бойової групи;

порядок і строки підготовки особового складу, озброєння і бойової техніки;

заходи безпеки під час проведення польового виходу;

заходи з тилового та технічного забезпечення;

порядок контролю готовності підрозділу до проведення польового виходу.

План проведення контрольного заняття з управління вогнем, управління ракетними ударами (управління артилерійською розвідкою) дивізіону згідно Курсу підготовки артилерії, Курсу підготовки ракетних військ (додаток 5).

План проведення контрольно-комплексного заняття з однією з батарей дивізіону згідно Курсу підготовки артилерії, Курсу підготовки ракетних військ (додаток 4).

У дивізіоні розробляються:

План польового виходу (додаток 2).

Заявки на забезпечення польового виходу (на імітацію, на використання учбових об'єктів, на технічне та тилове забезпечення).

Плани проведення контрольно-комплексних занять з батареями.

План проведення контрольного заняття зі стрільби і управління вогнем з офіцерами.

План проведення тренування з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону.

У батареї розробляються:

Розклад занять.

План проведення комплексного заняття з батареєю.

План проведення заняття зі стрільби і управління вогнем з офіцерами.

Конспекти для проведення занять.

План польового виходу розробляється текстуально. Він включає:

мету, завдання і строки проведення польового виходу;

тематичний розрахунок годин з предметів навчання;

матеріально-технічне забезпечення виходу (кількість техніки та озброєння, витрата моторесурсів, ПММ, боєприпасів і ін.).

План підписується командиром підрозділу і затверджується безпосереднім командиром (начальником).

Розклади занять розробляються на стандартних бланках в батареях і окремих підрозділах дивізіону у відповідності з вимогами Програми бойової підготовки з урахуванням розрахунку годин по предметах навчання і тематичного розрахунку годин польового виходу.

Плани проведення занять та тренувань розробляються згідно з вимогами керівних документів щодо підготовки РВіА.

Розробка всіх організаційних і плануючих документів повинна бути завершена за тиждень до початку польового виходу.

2.2 Підготовка керівників занять

Підготовка керівників занять включає:

проведення інструктажів та інструкторсько-методичних занять;

самостійне вивчення керівних документів і навчальної методичної літератури;

розробку і затвердження планів проведення занять;

прийняття заліків зі знання положень керівних документів з бойової підготовки.