Мир Знаний

Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні (стр. 1 из 2)

КУРСОВА РОБОТА

Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні.


ЗМІСТ.

Вступ

Розділ 1. Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу

у сторожовій охороні................................................................ 4

Розділ 2. Робота командира взводу при з'ясуванні бойової задачі та організації
заходів по охороні, інженерному обладнанню району розгортання,
маскуванню, оповіщенню і зв'язку................................................. 8

Розділ 3. З'ясування завдання................................................................. 11

Розділ 4. Оцінка обстановки................................................................... 13

Розділ 5. Бойовий наказ.......................................................................... 14

Висновок

Література

Додатки


ВСТУП.

Так, як мені потрібно розкрити тему „Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні", то слід зазначити, що охорона належить до видів бойового забезпечення. Виконується усіма без винятку підрозділами і частинами в будь-яких умовах обстановки при підготовці і веденні бою, пересуванні і розташуванні на місці. Більш глибоко потрібно розглянути теоретичні аспекти організації сторожової охорони і в обов'язковому порядку показати на прикладі „порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні".

Загальні положення, що стосуються цієї теми я розгляну нижче. З метою недопущення проникнення розвідки противника в район розташування військ виключення раптового нападу наземного противника, забезпечення часу І вигідних умов для розгортання та вступу в бій, війська при розташуванні на місці організовують безпосередню і сторожову охорону.

Раніше одним із завдань сторожової охорони було слідкувати за уникненням нападу противника який завдавав ударів повітряними засобами. Але з появою електронних засобів протиповітряної оборони це завдання було скасовано із завдань сторожової охорони. До сторожової охорони відносяться загони та секрети. Склад, кількість і віддалення підрозділів охорони визначаються віддаленням і характером дій противник, важливістю напрямку який охороняється, часом, характером місцевості і умовами для спостереження.


Розділ 1

Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні.

Взвод призначається у сторожову охорону із завданням не допустити розвідки противника до підрозділів, які охороняються, своєчасно виявити появу наземного противника, попередити про нього війська, які охороняються, і у випадку нападу противника стійко обороняти позицію, яку займають.

Взвод призначений у сторожову охорону складає сторожову заставу, якій вказується смуга охорони шириною до 2-ох кілометрів цій смузі застава займає зручний для оборони рубіж й обладнує на ньому основну, а при наявності часу запасну позиції, з яких прикривається вогнем вся смуга охорони.

Для своєчасного виявлення противника в сторожовій заставі може розгортатися пост радіолокаційної розвідки наземних рухомих цілей, а на позиції кожного відділення організовується спостереження.

На найбільш імовірному напрямку дій противника може бути виставлений сторожовий пост.

У нічний час та в період обмеженої видимості території організовуються прилади прослуховування (підслуховування) та прилади нічного бачення. Між позиціями відділень та на відкритих місцевостях організовуються парні патрулі. Це створюється для огляду місцевості, а на потайні підступи, в тому числі і вдень, для своєчасного виявлення противника встановлюються секрети та встановлюються сигнальні міни.

Командир механізованого взводу виділеного у сторожову охорону, одержавши завдання, в призначений час виводить взвод на вказаний рубіж, організовує спостереження, проводить рекогносцировку, віддає бойовий наказ, організовує систему вогню, управління та інженерне обладнання позиції.


Під час постановки завдань відділенням командир взводу в бойовому наказі вказує:

• завдання відділенням, їх позиції, смуги вогню та додаткові сектори
обстрілу;

• основні та додаткові вогневі позиції БМП (БТР);

• основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиції.

Крім того командир взводу в бойовому наказі визначає час зайняття позиції, готовності системи вогню, черговість і терміни інженерного обладнання позиції.

Організовуючи взаємодію, командир взводу вказує:

• порядок несення служби (кількість чергових вогневих засобів і
спостерігачів, черговість несення служби та відпочинку, порядок
пропуску через позицію, на що звертати увагу);

• порядок дій під час нападу противника;

• сигнали оповіщення, управління та взаємодія, порядок дій з ними та
пропуск.

Командир взводу повинен організовувати пильне несення служби, особисто виставляти сторожові пости і секрети, встановити порядок відпочинку особового складу та забезпечити постійну бойову готовність застави. Якщо застава виставляється вночі, то командир взводу зобов'язаний на світанку обійти підрозділи, внести необхідні зміни в їх розташування та уточнити завдання.

Патрульними призначається два солдата: один з них призначається старшим. Патрульні несуть службу вночі або вдень (в установлений період) і одна пара замінюється іншою.

Висилаючи патрульних командир взводу вказує маршрут руху, завдання, порядок несення служби, дій при виявленні противника і пропуск. Патрульні рухаються за вказаним маршрутом і ретельно оглядають місцевість. Одиноких солдатів противника вони захоплюють в


полон, або знищують. При виявленні групи противника старший патрулю негайно доповідає про це командиру взводу і організовує спостереження за її діями.

Секрет виставляється від сторожової застави на віддаленні до 400 метрів у складі двох-чотирьох солдат один з яких призначається старшим.

Під час виставлення секрету командир взводу вказує склад, завдання, місце, порядок несення служби, підтримання зв'язку і пропуск. Секрет потай займає і обладнує вказане місце, при чому веде безперервне спостереження за противником та місцевістю. Старший секрету встановлює порядок спостереження, підтримує постійну бойову готовність секрету та зв'язок з командиром, який його встановив. Секрет веде службу беззмінну протягом дня, або ночі, потай, нічим себе не виявляючи. Він нікого не затримує і не опитує. Про появу поодиноких солдатів (цивільних осіб) та груп противника, старший секрету доповідає командиру, що вислав секрет. Під час нападу противника на секрет він відкриває вогонь і відходить, продовжуючи вести спостереження. Із закінченням часу ведення служби, або за командою (сигналом) командира, який вислав секрет особовий склад повертається на сторожову заставу.

Вдень при хорошій видимості половині особового складу дозволяється відпочивати вночі та в інших умовах обмеженої видимості весь особовий склад не спить і знаходиться в повній бойовій готовності.

З одержанням даних про противника спостереження посилюється, сторожова застава приготовляється до бою. Командир взводу про появу противника доповідає командиру, який вислав заставу оповіщає сусідні сторожові застави.

Дрібні групи противника, які намагаються проникнути до підрозділів, які охороняються захоплюються в полон, або знищуються. При захопленні в полон проводиться допит. При підході переважаючих сил противника взвод вступає в бій і утримує позицію яку займає до


підходу до рубежу сторожової застави підрозділів, що охороняються, або до отримання наказу про відхід.


Розділ 2

Робота командира взводу по визначенню бойової задачі та організації мір по охороні, інженерному обладнанню району розгортанню, маскуванню, оповіщенню і

зв'язку.

При з'ясуванні одержаного завдання командир взводу повинен зрозуміти мету майбутніх дій, задум старшого командира, особливо — послідовність дій при розгромі противника (об'єктів); цілі, що поражаються засобами старших командирів на напрямку дій взводу, бойову задачу, своє місце в бойовому порядку і роль взводу в бою, задачі сусідів і порядок взаємодії з ними, а також час готовності до виконання завдання.

Охорона у взводі організовується з метою не допустити противника в район його розташування, виключення раптового нападу наземного противника, забезпечення для підрозділу часу та необхідних умов для розгортання і вступу в бій.

При організації охорони командир взводу звичайно вказує:

— напрямки, на яких треба сконцентрувати особливу увагу;

— яку і де створити охорону і її склад;

— час виставлення охорони і її задачі.

Інженерне забезпечення у взводі організовується з метою створення підрозділам необхідних умов для своєчасного і скритого їх висування,


розгортання, маневру та успішного виконання бойових задач, підвищення захисту особового складу та бойової техніки від усіх засобів ураження, а також для нанесення противнику втрат і затруднення його дій.

При організації інженерного забезпечення командир взводу звичайно вказує:

— характер, черговість та терміни фортифікаційного обладнання і маскування опорного пункту або місць розташування відділень;

— основні напрямки, які необхідно прикривати огородженнями;

— які об'єкти підлягають розрушенню;

— спосіб і час виконання цих задач;

— сили і засоби, що притягаються для виконання задач інженерного забезпечення і порядок використання приданих підрозділів інженерних військ та інженерної техніки.

Маскування у взводі організовуються з метою скриття дійсного розташування, складу та діяльності своїх відділень, фортифікаційних споруд та загороджень від усіх засобів розвідки противника. При організації маскування командир взводу звичайно вказує:

— основні заходи по маскуванню;

— об'єм, терміни і порядок їх виконання;