Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження суспільно-економічних явищ (стр. 6 из 6)


Таблиця 4. Структура безробіття населення в Україні за регіонами в 2008 році

Регіон Всього, у віці 15-70 років Доля
Україна 1425,1 100,00%
Автономна Республіка Крим 45,7 3,21%
Вінницька 49,7 3,49%
Волинська 39,6 2,78%
Дніпропетровська 84,1 5,90%
Донецька 128,5 9,02%
Житомирська 53,9 3,78%
Закарпатська 37,8 2,65%
Запорізька 53,9 3,78%
Івано-Франківська 46,5 3,26%
Київська 49,2 3,45%
Кіровоградська 40,1 2,81%
Луганська 75,2 5,28%
Львівська 89,7 6,29%
Миколаївська 49,7 3,49%
Одеська 50,6 3,55%
Полтавська 47,7 3,35%
Рівненська 46,2 3,24%
Сумська 43,7 3,07%
Тернопільська 41,1 2,88%
Харківська 73,6 5,16%
Херсонська 46,1 3,23%
Хмельницька 51,6 3,62%
Черкаська 51,9 3,64%
Чернівецька 34,9 2,45%
Чернігівська 41,5 2,91%
м.Київ 45,5 3,19%
м.Севастополь 7,1 0,50%

Бачимо, що рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для Донецької, Львівської, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.

Таким чином, можно бачити, що статистичні спостереження за кількістю безробітного населення країни є першим етапом статистичного дослідження. Наступне групування даних цих спостережень за групами, однорідними за певними якісними ознаками, дає основу для аналізу досліджуваного явища – наприклад, для аналізу динаміки явища в часі або для характеристики структури досліджуваної сукупності даних.


Висновки

У всьому світі зростає інтерес до статистики. У нашій країні ця увага тим більше загострена у зв'язку із здійсненням економічних реформ, що зачіпають інтереси всіх людей. У статистичних даних, що відображають розвиток окремих сторін життя суспільства і службовців інформаційною базою ухвалення управлінських рішень, кожен з нас шукає результати реформ.

Однією з неодмінних умов правильного сприйняття і тим більше практичного використання статистичної інформації, кваліфікованих виводів і обгрунтованих прогнозів є знання статистичної методології вивчення кількісної сторони соціально-економічних явищ, природи масових статистичних совокупностей, значення і пізнавальних властивостей показників статистики, умов їх застосування в економічному дослідженні.

В даний час перед статистичною наукою встають актуальні проблеми подальшого вдосконалення системи показників, прийомів і методів збору, обробки, зберігання і аналізу статистичної інформації. Це має важливе значення для розвитку і підвищення ефективності автоматизованих систем управління, створення автоматизованих банків даних, розподільних банків даних і так далі, які у свою чергу могли б сприяти створенню автоматизованої системи комерційної інформації. Також ведеться робота по вдосконаленню статистичної методології і завершенню переходу України на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистиці відповідно до вимог розвитку ринкової економіки.


Список використаної літератури

1. Статистика. /Под ред. В.Г. Ионина. М.: Инфра-М, 2006

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. М.: Инфра-М, 2007

3. Шмойлова Р. А., Бесфамильная Е. Б., Голубкова Н. Ю. Тео рия статистики. -М.: Финансы и статистика, 2008.

4. Лысенко С. Н. , Дмитриева И. А. Общая теория статистики. – М.: Форум, Инфра-М, 2008 г.

5. Кулинич Е. И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 1999 г.

6. Э. Фёрстер, Б. Рёнц. Методы корреляционного и регрессионного анализа. - Финансы и статистика, 1983 г.

7. А. И. Приходько. Практикум по эконометрике. Регрессионный анализ средствами Excel. - Феникс, 2007 г.

8. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998.

9. Е. И. Куликов. Прикладной статистический анализ. - Горячая Линия - Телеком, 2008 г.

10. М. Р. Мидлтон. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для Office XP. - Бином. Лаборатория знаний, 2005 г.

11. Сайт Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/


[1] http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/ean/ean_u/brnpr_rik_u.htm