Види страхування та iх характеристика (стр. 12 из 74)

10 100 - 11081
197,8 - х,

звідси:

х = (197,8 • 11081) / 100 = 21918,2 грн.,

що складає:

21918,2 / 4,6 = 4 764,83 дол. США

3. Розмір довічної щомісячної пенсії (індекс 4,6).

Сума, що витрачається на виплату пенсії (накопичена сума
страхування), визначена в п. 2.2. цього прикладу і складає 21918,2 грн.
(4764,83 дол. США).

Визначимо розмір довічної щомісячної пенсії:

Складемо таблицю (2.6) розміру щомісячної пенсії на 1000 од.
накопиченої страхової суми при різних видах програм (довічна виплата,
виплата гарантованих п'ять років після 60 років життя, виплат гарантованих
10 років після 60 років життя).

Таблиця 2.6


Розмір щомісячної премії

Почато
Вид програми
к довічна Гарантованих Гарантованих
виплати
5 років виплат 10 років виплат
пенсії


40 6.2553 6.2284 6.1550
41 6.3067 6.2784 6.2005
42 6.3607 6.3313 6.2480
58 7.8834 7.7720 7.4459
59 8.0508 7.9219 7.5568
60 8.2373 8.0838 7.6733
61 8.4069 8.2378 7.7858
62 8.5899 8.4021 7.9025
75 12.9934 12.0761 9.9346

На 1000 од. накопиченої страхової суми цьому клієнту за таблицею
покладається виплата в розмірі 8.0838 од. Довічна щомісячна пенсія з
гарантованими виплатами складе (використовуємо правило "хреста"):
1 000 - 8.0838
4764.83 - х
х = (4 764,83 • 8,0838) / 1 000 = 38,51 дол. США,
чи в гривнях:38,51 • 4,6 = 177,1 грн.4. Страховий випадок на 28 році страхування.У цьому випадку страхова сума являє собою суму двох складових
(ризикова та накопичувальна).4.1. Визначимо ризикову складову. Для цього складемо таблицю (2.7)
страхової суми з нагоди смерті на 100 одиниць річної премії.Таблиця 2.7Страхова сума з нагоди смерті

Вік
Рік наступу страхового випадку
вип-
25 26 27 28 29
лати


18


50
3294 3145 2998 2851 2700
51
3234 3091 2951 2811 2665
52
3178 3042 2907 2773 2634
53
3124 2993 2863 2735 2602
54
3071 2944 2819 2696 2568
65
2455 2365 2276 2190 2103

На 100 од. страхової премії в рік страхова сума склала для цього
клієнта у віці 53 роки (на 28 році страхування) 2 735 од. Використовуємо
правило "хреста":