Мир Знаний

Відповідальність платників податків і зборів за порушення податкового законодавства (стр. 1 из 5)

Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкового законодавства.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків i зборів i додержання законів про оподаткування несуть платники податків i зборів відповідно до законів України.

За порушення правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету податків, зборів й інших обов’язкових платежів законодавством передбачено фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується податковими органами, має деякі особливості: підставою для її застосування є вчинення адміністративного правопорушення (ст. 9 Кодексу України про адміністративне правопорушення, далі — КпАП); адміністративні штрафи накладаються лише на фізичних осіб (громадян) — окремих платників податків, керівників i бухгалтерів платників податків — юридичних осіб, інших громадян, винних у порушенні податкового законодавства; розмір штрафу залежить від сукупності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність порушника (статті 34, 35), а також від його особи, ступеня вини, майнового стану (ст. 33).

Закон України від 24.12.93 р. № 3813-XII «Про державну податкову службу в Україні» (із змінами i доповненнями) передбачає притягнення безпосередньо начальниками державних податкових інспекцій та їх заступниками до адміністративної відповідальності керівників й інших службових осіб підприємств, установ i організацій чи громадян, винних у порушенні законодавства про оподаткування або порушенні порядку зайняття підприємницькою діяльністю, чи таких, що не виконують законних вимог державних податкових інспекцій.

№з/п Особи, які притягаються до відповідальності, і види правопорушень Розмір адміністративного штрафу Підстава застосування
1 Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, винні у заниженні суми податку, іншого платежу, приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень й інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів Від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону України від 24.12.93 р. № 3813-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і доповненнями)
2 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень Від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
3 Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, включаючи установи Нацбанку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2 - 5 статті 11 Закону № 3813-XII вимог посадових осіб органів державної податкової служби Від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
4 Посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винні у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям відомостей про доходи громадян за встановленою формою Три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
5 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
6 Громадяни, винні у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку Від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
7 Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, винні у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів Від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
8 Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством Від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
9 Громадяни, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії чи продаж товарів, не зазначених у деклараціях Від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
10 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень Від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII
Порушення порядку проведення розрахунків із споживачами
11 Проведення розрахунків із споживачами працівниками підприємств, установ і організацій торгівлі, громадського харчування і сфери послуг усіх форм власності та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, у тому числі з обміну валюти, за готівку без застосування електронного контрольно-касового апарата (ЕККА) (комп'ютерної системи), з використанням не зареєстрованого належним чином ЕККА (комп'ютерної системи), із застосуванням зіпсованого ЕККА (комп'ютерної системи) або з порушенням встановленого порядку застосування ЕККА (комп'ютерної системи) чи товарно-касової книги, та порушенням встановленого порядку проведення розрахунків у касах на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності, де ці операції провадяться з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку На посадових осіб - десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - три неоподатковувані мінімуми доходів громадян Ст. 155 КпАП
12 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення На посадових осіб - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП
12 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення На посадових осіб - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП
13 Невидача працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, що здійснюють розрахунки із споживачами за реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі з обміну валюти, громадянам-споживачам касового чи товарного чека, квитанції або іншого письмового документа, що засвідчує факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги, а також порушення порядку ведення товарно-касової книги або неведення чи ведення з порушенням журналу використання ЕККА та порушення правил його зберігання П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП
14 Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП
15 Неподання, несвоєчасне подання або подання за невстановленою формою державним податковим органам звітності, пов'язаної із застосуванням ЕККА, незбереження документів, визначених порядком застосування ЕККА На посадових осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Ст. 155 КпАП
Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
16 Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним чи плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками Від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі Ст. 156 КпАП
17 Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в не пристосованих для цього приміщеннях чи в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена Від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 156 КпАП
18 Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, чи в не пристосованих для цього приміщеннях, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена Від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі Ст. 156 КпАП
Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
19 Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів На посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 156 КпАП
Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів
20 Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або громадським підприємствам, установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання Від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 161 КпАП
Порушення правил про валютні операції
21 Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави Від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей Ст. 162 КпАП
Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю
22 Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством Від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої Ст. 164 КпАП
Ухилення від подання декларації про доходи
23 Ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що обкладаються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації чи включення до неї завідомо перекручених даних Попередження або штраф від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП
Порушення законодавства з фінансових питань
24 Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності з винних осіб Від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП
25 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті Від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП
Несвоєчасне здавання виторгу
26 Здавання виторгу торговельними підприємствами усіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій На осіб, відповідальних за здавання виторгу, - від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП
27 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті Від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП
Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
28 Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів Від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів Ст. 164 КпАП
29 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах Від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів Ст. 164 КпАП
30 Незаконне зберігання марок акцизного збору Від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного збору Ст. 164 КпАП
Прибутковий податок з громадян
31 Особи, винні у несвоєчасному поданні декларації про доходи чи у включенні до декларації перекручених даних, у відсутності або неналежному веденні обліку доходів i витрат, для яких встановлена обов'язкова форма обліку У розмірі мінімальної місячної заробітної плати П. 1 ст. 21 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами і доповненнями)
32 Ті самі дії, вчинені повторно особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за зазначені правопорушення У розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат П. 1 ст. 21 Декрету № 13-92
33 Особи, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) без придбання патенту у разі сплати фіксованого податку, чи діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, винні у протидіях службовим особам податкових органів, у тому числі в недопущенні їх у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності i одержання доходів У розмірі десяти мінімальних місячних заробітних плат П. 4 ст. 21 Декрету № 13-92
34 Ті самі дії, вчинені повторно особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за зазначені правопорушення У розмірі двадцяти мінімальних місячних заробітних плат П. 4 ст. 21 Декрету № 13-92
35 Службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винні в неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового податку, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ i організацій, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні податкових органів за встановленою формою відомостей про доходи громадян, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків У розмірі трьох мінімальних місячних заробітних плат П. 5 ст. 21 Декрету № 13-92
36 Ті самі дії, вчинені повторно протягом року У розмірі п'яти мінімальних місячних заробітних плат П. 5 ст. 21 Декрету № 13-92
37 Приховування (заниження) особами доходів Двократний розмір додатково обчисленої суми прибуткового податку внаслідок збільшення оподатковуваного доходу П. 3 ст. 21 Декрету № 13-92
38 Те саме порушення, вчинене повторно протягом року П'ятикратний розмір додатково нарахованої суми податку, що сплачується в 15-денний термін від дня прийняття податковим органом відповідного рішення П. 3 ст. 21 Декрету № 13-92

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у сто разів чи більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.