Мир Знаний

Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог

__________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

РІШЕННЯ №

про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог

____________________________________________________________________________________

(назва законодавчого або іншого нормативного акта)

«____»_________ 199_р. __________________________________

(місце прийняття)

Я,__________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)

розглянувши матеріали документальної перевірки

____________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код, назва підприємства, установи, організації,

____________________________________________________________________________________

прізвище та ініціали фізичної особи — суб’єкта

____________________________________________________________________________________

підприємницької діяльності)

(акт від ____________________________ ), якою виявлено порушення вимог ___________________

(дата складання) (назва акта законодавства,

____________________________________________________________________________________

номер статті (пункту))

щодо _______________________________________________________________________________

(зміст порушення)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

на підставі ___________________________________________________________________________

(назва законодавчого або іншого нормативного акта,

____________________________________________________________________________________

номер статті (пункту))

та керуючись пунктом 8 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», вирішив застосувати до ____________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації чи прізвище та ініціали

____________________________________________________________________________________

фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності)

і стягнути до бюджету фінансові санкції у таких розмірах:

1. __________________________________________________________________________________

(зміст, розмір і сума фінансової санкції в гривнях)

2. Відповідно до ______________________________________________________________________

(назва акта законодавства, яким

____________________________________________________________________________________

передбачено фінансові санкції, номер статті (пункту)

та статті 6 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» із загальної суми фінансових санкцій до

_________________ підлягають перерахуванню (сплаті) ____________________________________

(дата) (цифрами і словами)

__________________________________________________ гривень до ________________ бюджету

(вид)

на розділ _________________ і _________________ гривень на спеціальний рахунок №__________

(цифрами і словами)

____________________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

в_________________________________________________________________________ МФО _____

(назва установи банку)

____________________________________________________________________________________

(посада особи, яка прийняла рішення)

___________________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)